Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Onaj kome služite kuću vam je iskopao * Kriju kome su dijelili socijalu pred izbore * Ubica se zna, ko su pomagači * Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Modni start u Šipčaniku * Svuda prođoh, kući dođoh
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Kaže žena mužu: - Zašto kupuješ CD, a nemaš CD plejer.
- Isto zašto i ti kupuješ grudnjak.

Šta kaže plavuša kad se žali prijateljici na lošeg muža?
- Nisam još udovica, ali radim na tome!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sarena strana MERCEDES BENZ FEŠN VIK POČINJE VEČERAS U VINSKOM PODRUMU PLANTAŽA U PODGORICI
Modni start u Šipčaniku
Dan - novi portal
Cr­no­gor­ska ne­dje­lja mo­de Mer­ce­des benz fešn vik zva­nič­no će bi­ti otvo­re­na ve­če­ras u vin­skom po­dru­mu Šip­ča­nik u Pod­go­ri­ci. Cr­no­gor­ska mod­na pu­bli­ka pre­mi­jer­no će vi­dje­ti naj­no­vi­je ko­lek­ci­je, ka­ko do­ma­ćih ta­ko i re­gi­o­nal­nih di­zaj­ne­ra, iz­me­đu osta­lih, Ba­te Spa­so­je­vi­ća, Mi­le­ne Đur­đić, Sa­nje Bo­bar i Edi­te Ni­man­be­gu. Mod­no ve­če Bur­ra Fas­hion Dau otvo­ri­će srp­ski di­zaj­ner Ba­ta Spa­so­je­vić sa ko­lek­ci­jom ko­jom je de­bi­to­vao na nju­jor­škoj ne­dje­lji mo­de.
- Ko­lek­ci­ja Hard An­gel je nedav­no pri­ka­za­na i na Sr­bi­ja fešn vi­ku, a ve­če­ras će je vi­dje­ti i pod­go­rič­ka pu­bli­ka. In­spi­ra­ci­ja mi je upra­vo bio Nju­jork i ko­lek­ci­ju sam pri­la­go­dio tom ame­rič­kom tr­ži­štu. Ina­če, vo­lim te ne­ke mik­se­ve, kom­bi­na­ci­je, mi­je­ša­nje sti­lo­va, sport­ski ke­žu­al sa šik va­ri­jan­tom. Ona gar­de­ro­ba u ko­joj mo­že­mo do­bro da se osje­ća­mo to­kom ci­je­log da­na, sa ne­kim ma­lim iz­mej­na­ma. U ko­lek­ci­ji po­sto­je mo­de­li od ju­tar­njih ča­so­va do ve­čer­njih gla­mu­ro­zni­jih, ta­ko da po­kri­vam cje­lo­dnev­ni aut­fit. Bo­je su uglav­nom cr­na, ima ze­le­ne, sma­rag­nde, ko­ju ja ja­ko vo­lim, ima štam­pe, ko­že, kom­bi­na­ci­ja ko­že i ne­kih što­fo­va što je isto ka­rak­te­ri­stič­no za moj rad. Eks­pe­ri­men­ti­šem sa ma­te­ri­ja­li­ma ne­kih raz­li­či­tih struk­tu­ra ta­ko da i u ovoj mu­ško-žen­skoj ko­lek­ci­ji će­mo vi­dje­ti ta­ko ne­što – ot­krio je Spa­so­je­vić za „Dan”.
Do­ma­ća di­zaj­ner­ka Mi­le­na Đur­đić, mod­nu pu­bli­ku u Šip­ča­ni­ku ob­ra­do­va­će ko­lek­ci­jom in­spi­ri­sa­nom pr­vim cr­no­gor­skim sit­ko­mom „Dojč ka­fe” na či­jem je pro­jek­tu ra­di­la kao ko­sti­mo­graf.
- U stva­ri vi­še sam in­spi­ri­sa­na li­ko­vi­ma, ali iz ugla mod­nog di­zaj­ne­ra ne iz ugla ko­sti­mo­gra­fa. Što se ti­če di­zaj­na ni­sam pre­vi­še od­stu­pi­la, ima ve­o­ma pre­po­zna­tlji­vih mo­me­na­ta i ele­me­na­ta ka­ko kroz kon­struk­ci­ju ta­ko i kroz bo­je. Vo­lim te ja­če bo­je, a ono što se pro­vla­či kao lajt mo­tiv je­su pru­ge ko­je su ina­če, trend ka­ko za ovu ta­ko i za na­red­nu se­zo­nu. Ak­ce­nat sam sta­vi­la na ko­žnim jak­na­ma i de­ta­lji­ma. Bi­će ukup­no 15 žen­skih i dva mu­ška mo­de­la, jed­na opu­šte­na ur­ba­na pri­ča sa pre­po­zna­tlji­vim ele­men­ti­ma. Moć tran­sfor­ma­ci­je je ne­iz­bje­žna, vo­lim rad na kon­struk­ci­ji, je­dan mo­del ko­ji mo­že da se tran­sform­ni­še i no­si na vi­še na­či­na – is­ta­kla je Mi­le­na.
Ne­što dru­ga­či­ju ko­lek­ci­ju od ono­ga na šta je na­vi­kla do­ma­će mod­ne sla­do­ku­sce pred­sta­vi­će cr­no­gor­ska di­zaj­ner­ka Sa­nja Bo­bar.
- Ko­lek­ci­ja no­si na­ziv „Usu­di se”, sam na­ziv go­vo­ri ko­li­ko sam bi­la smje­li­ja ovog pu­ta ka­da su u pi­ta­nju bo­je i sa­mi mo­de­li. Od bo­ja naj­vi­še do­mi­ni­ra­ju žu­ta, pla­va, cr­ve­na, ne­ke ve­se­le ali i dio pa­stel­nih bo­ja kao što su bi­je­la, bež i ro­ze. In­spi­ra­ci­ja mi je bi­la mo­je una­tra­šnje sta­nje kao i uvi­jek i, ovo­ga pu­ta, sek­spil že­ne. Ja že­nu po­sma­tram kroz nje­nu lje­po­tu ka­ko unu­tra­šnju ta­ko i spo­lja­šnju, sma­tram da sva­ka že­na tre­ba da is­ka­že svo­ju do­zu sek­si­pi­la i ele­gan­ci­je, ta­ko da sam se ovog pu­ta ti­me vo­di­la da nji­ho­ve si­lu­e­te do­đu do iz­ra­ža­ja – za­klju­či­la je Bo­bar.A.Š.Uze­mlje­nje ili fejk

Je­le­na Đu­ka­no­vić i Re­lja Era­ko­vić će ta­ko­đe bi­ti dio Mer­ce­des benz fešn vi­ka u ne­dje­lju uve­če u Ka­pi­tal pla­zi. Oni su se sa pi­ste iz­mje­sti­li u ga­le­rij­ski pro­stor i pred­sta­vi­će se za­jed­nič­kom iz­lo­žbom fo­to­gra­fi­ja i me­kih skulp­tu­ra sa istim mo­de­li­ma.
- In­stal­ci­ju „Uze­mlje­nje ili fejk” či­ni šest me­kih skulp­tu­ra ko­ju pra­te fo­to­gra­fi­je Re­lje Era­ko­vi­ća. To je naš za­jed­nič­ki pro­je­kat. Vi­dje­će­te iste ko­sti­me na ma­ne­ken­ka­ma ko­je je Re­lja fo­to­gra­fi­sao u pri­­ro­di, oko spo­me­ni­ka kul­tu­re iz na­še pro­šlo­sti, a ja ću iz­lo­ži­ti iste te ko­sti­me na lut­ka­ma. Iz­lo­žba će bi­ti otvo­re­na u ne­dje­lju u Ka­pi­tal pla­zi – ka­za­la je Je­le­na Đu­ka­no­vić.


Za­vr­šno ve­če za sa­mo­u­vje­re­nu že­nu

Za­vr­šno ve­če cr­no­gor­ske ne­dje­lje mo­de obi­lje­ži­će re­vi­je Ti­ja­ne To­do­ro­vić, Mir­jam Ber­nard Var­ge, Mi­le­ne Vu­ja­čić i mod­nih bren­do­va Ma­vi i En­to­ni Mo­ra­to.
Svo­ju de­bi­tant­sku ko­lek­ci­ju, na­mi­je­nje­nu sa­mo­u­vje­re­noj že­ni, pri­ka­za­će di­zaj­ner­ka Mi­le­na Vu­ja­čić.
- Pri­ka­za­ću 15 mo­de­la, od če­ga jed­na ha­lji­na ide is­pred vjen­ča­ni­ce, zna­či 17 mo­de­la će bi­ti ukup­no. Ha­lji­ne su no­si­ve i či­ne ve­ći dio ko­lek­ci­je, a ima i šor­či­ća, blej­ze­ra. Tri bo­je do­mini­ra­ju, i to kra­ljev­sko pla­va, cr­na i zlat­na, a od ma­te­ri­ja­la su za­stu­plje­ni svi­la, taft, ma­lo štra­sa i na­rav­no do­sta ruč­nog ra­da. Vo­di­la sam se ti­me da pri­ka­žem svu lje­po­tu že­ne, bez ob­zi­ra na to ima li kri­ve no­ge ili vi­šak ki­lo­gra­ma te da sva­ka že­na mo­že da se osje­ća udob­no u svo­joj ko­ži. Isnpi­ra­ci­ja je že­na u sva­kom smi­slu te ri­je­či – do­da­la je Vu­ja­čić.


U ma­ju još dvi­je re­vi­je

Na­ci­o­nal­na mod­na ko­mo­ra za mod­nu kom­pa­ni­ju SAMMS 9. i 10. ma­ja or­ga­ni­zo­va­će re­vi­ju svjet­skog bren­da Liu Jo i Twe­en se­ta na Tr­gu Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"