Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tetku zbog para tukao do smrti * Milov savjetnik uhapšen zbog ruske veze * Drugovi i u smrti nerazdvojni * Otrovne hemikalije u lutkama * Pudždamon i članovi vlade u Briselu * Represije bile tragedija za narod * Degradiranje Univerziteta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ĐORĐE BLAŽIĆ, PROFESOR :
Vujanović je kao predsjednik države dužan da ukazom raspusti Skupštinu i raspiše izbore prvog narednog dana po raspuštanju parlamenta.

Vic Dana :)

Šeta ciga parkom i u daljini ugleda skinse. Kaže mu jedan od njih :
- Cigo, dođi ovamo da ti kažemo nešto.
A ciga će na to:
-Neka, neka kume, ne moram ja sve da znam.

Kako se zove ciganin koji zna geometriju?
- Romb.

Kako se zove uragan koji je prošao kroz Cigamalu?
-Garagan.

Zašto cigani plaču svaki put kad gledaju film Titanik?
Žao im gvožđa.

Cigo otvorio radnju za „krečenje” auta. Prilazi mušterija i pita.
- Kakva ti je garancija?
A cigo će na to:
- Tri kiše brate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni GLASOVIMA DPS-A USVOJEN ELABORAT O MONTAŽNIM OBJEKTIMA U PRESTONICI, NIKOLA ĐURAŠKOVIĆ (SDP) OCIJENIO
DPS izglasao odluku Još jedna kriminalna aktivnost vlasti pred izbore Elaborat je uradilo privredno društvo u vrijeme kad to nije bilo moguće zakonom, bez tendera, što je još jedna nezakonita radnja, a mislio sam da nećete ići toliko daleko i da ćete uvažiti i negativno mišljenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, što čini da ste vi šampioni manipulacija, istakao je Đurašković Cijela procedura donošenja ovoga dokumenta je urađena transparentno i u svakom trenutku je bilo moguće provjeriti sve korake, podvukla je Njegosava Vujanović
Dan - novi portal
CE­TI­NjE – Od­bor­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Ce­ti­nje usvo­ji­li su ju­če, gla­so­vi­ma DPS-a, od­lu­ku o do­no­še­nju Ela­bo­ra­ta o po­sta­vlja­nju i iz­grad­nji mon­ta­žnih obje­ka­ta pri­vre­me­nog ka­rak­te­ra na te­ri­to­ri­ji pre­sto­ni­ce. Pri­je gla­sa­nja o do­ku­men­tu, a na­kon vi­še­sat­ne ras­pra­ve, od­bor­ni­ci opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka, osim SNP-a, na­pu­sti­li su skup­štin­sku sa­lu pa u tom tre­nut­ku ni­je bi­lo neo­p­hod­nog kvo­ru­ma. Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Jo­van Mar­ti­no­vić dao je pa­u­zu na­kon ko­je su se u sa­lu vra­ti­li od­bor­ni­ci DPS-a neo­p­hod­ni da rad bu­de na­sta­vljen i oba­vlje­no gla­sa­nje, pa je sa 16 gla­so­va „za” i jed­nim uz­dr­ža­nim usvo­jen ele­bo­rat.
To­kom ras­pra­ve se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za odr­ži­vi raz­voj i in­fra­struk­tu­ru Nje­go­sa­va Vu­ja­no­vić ka­za­la je da se ra­di o ve­o­ma va­žnom do­ku­men­tu ko­ji se do­no­si na pe­ri­od od pet go­di­na.
– Ovaj ela­bo­rat se osla­nja na već po­sto­je­ći, a no­vi­na je da su de­fi­ni­sa­ne vr­ste obje­ka­ta za ko­je su po­treb­na kon­kurs­na rje­še­nje pri­je nji­ho­vog po­sta­vlja­nja. Ovu no­vi­nu spro­vo­di­će nad­le­žni se­kre­ta­ri­jat, bi­će uklju­če­ne sve grad­ske zo­ne, a de­fi­ni­sa­no je što se sve mo­že na­ći u Isto­rij­skom je­zgru gra­da, a što ne – po­ja­sni­la je Vu­ja­no­vi­će­va.
Od­bor­nik SDP-a Ni­ko­la Đu­ra­ško­vić je re­kao da ovaj do­ku­ment pred­sta­vlja još jed­nu kri­mi­nal­nu ak­tiv­nost lo­kal­ne upra­ve, jer se če­ka­lo 20 da­na pred iz­bo­re da se do­ne­se zbog, ka­ko je re­kao, pri­ti­ska bi­ra­ča DPS-a ko­ji­ma je obe­ća­na iz­ra­da i usva­ja­nje do­ku­men­ta. On je na­gla­sio i da je ela­bo­rat ura­di­lo pri­vred­no dru­štvo u vri­je­me kad to ni­je bi­lo mo­gu­će za­ko­nom, bez ten­de­ra što je još jed­na ne­za­ko­ni­ta rad­nja.
– Za­i­sta sam mi­slio da ne­će­te ići to­li­ko da­le­ko i da će­te uva­ži­ti i ne­ga­tiv­no mi­šlje­nje Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra, što či­ni da ste vi šam­pi­o­ni ma­ni­pu­la­ci­ja. Ju­tros sam do­bi­jao po­zi­ve po­je­di­nih ce­tinj­skih po­ro­di­ca u ko­ji­ma su me­ne na­vo­di­li kao kriv­ca za mo­gu­će ne­u­sva­ja­nje ovog ela­bo­ra­ta, što mi­slim da je ne­ko­rekt­no jer na taj na­čin cr­ta­te me­te od­bor­ni­ci­ma – is­ta­kao je Đu­ra­ško­vić, ko­ji je po­zvao od­bor­ni­ke DPS-a na otvo­re­ni raz­go­vor o ovom do­ku­men­tu či­jim do­no­še­njem je, ka­ko je re­kao, gru­bo pre­kr­šen za­kon.
Nje­gov par­tij­ski ko­le­ga Mir­ko Sta­nić je re­kao da tre­ba utvr­di­ti za­što je Upra­va za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra da­la ne­ga­tiv­no mi­šlje­nje, te da je po­sao po­vje­ren biv­šem se­kre­ta­ru Se­kre­ta­ri­ja­ta za ur­ba­ni­zam mi­mo pro­pi­sa i za­ko­na.
– Ova skup­šti­na ne­ma le­gi­ti­mi­tet da ovo do­ne­se 20 da­na pri­je iz­bo­ra, jer se do­no­si u svr­hu pred­iz­bor­ne pro­mo­ci­je – po­ru­čio je Sta­nić.
I Ve­sna To­ma­no­vić, od­bor­ni­ca SDP-a, na­zva­la je ela­bo­rat „gr­ba­vim” jer, ka­ko je re­kla, ni­šta ni­je de­fi­ni­sa­no na pra­vi na­čin što će ima­ti za po­sle­di­cu da će si­tu­a­ci­ja bi­ti ha­o­tič­na zbog ne­ja­sno po­sta­vlje­nih kri­te­ri­ju­ma i pro­pi­sa.
Od­bor­nik Po­zi­tiv­ne Mi­ha­i­lo Ba­bo­vić re­kao je da ne­ga­tiv­no mi­šlje­nje Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra uka­zu­je da ela­bo­rat tre­ba pre­i­spi­ta­ti.
Ni­ko­la Lat­ko­vić iz Gra­đan­skog fron­ta po­dr­žao je stav SDP-a i po­zvao na br­zu re­ak­ci­ju dr­žav­nih or­ga­na, dok je od­bor­nik SNP-a Slo­bo­dan Ča­vor re­kao da je tre­ba­lo pa­žlji­vi­je tre­ti­ra­ti ovu pro­ble­ma­ti­ku pri do­no­še­nju ela­bo­ra­ta jer se on osla­nja na ne­ke pro­ble­ma­tič­ne stav­ke ra­ni­je do­ne­se­nog DUP-a.
Se­kre­tar Nje­go­sa­va Vu­ja­no­vić je u za­vr­šnoj ri­je­či re­kla da je ela­bo­rat ura­đen u skla­du sa Za­ko­nom o pla­ni­ra­nju i ure­đe­nju pro­sto­ra i da je oslo­njen na do­sa­da­šnji do­ku­ment te da mi­šlje­nje Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra ni­je oba­ve­zu­ju­će pri do­no­še­nju ovog pro­pi­sa.
– Ci­je­la pro­ce­du­ra do­no­še­nja ovo­ga do­ku­men­ta je ura­đe­na tran­spa­rent­no i u sva­kom tre­nut­ku je bi­lo mo­gu­će pro­vje­ri­ti sve ko­ra­ke – pod­vu­kla je Vu­ja­no­vi­će­va.
Z.P.


Raz­ri­je­šen Mom­či­lo Mar­ti­no­vić

Od­bor­ni­ci su usvo­ji­li i od­lu­ku o ra­zr­je­še­nju za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka Ce­ti­nja Mom­či­la Mar­ti­no­vi­ća, ko­ji je iza­bran za po­sla­ni­ka u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re. Mar­ti­no­vi­ću su se na pre­da­nom ra­du i do­pri­no­su ra­du lo­kal­ne upra­ve i Skup­šti­ne Pre­sto­ni­ce za­hva­li­li šef slu­žbe gra­do­na­čel­ni­ka Dra­žen Bla­žić i pred­sjed­nik lo­kal­nog par­la­men­ta Jo­van Mar­ti­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"