Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni ŠKOLA U BOGETIĆIMA OBILJEŽILA VRIJEDAN JUBILEJ Vijek i po postojanja
Dan - novi portal
NIK­ŠIĆ - Osnov­na ško­la „Do­bri­slav-Đe­do Pe­ru­no­vić“ sa Bo­ge­ti­ća ju­če je obi­lje­ži­la ju­bi­lej vri­je­dan pa­žnje, od­no­sno 150 go­di­na vas­pit­no-obra­zov­ne mi­si­je. Za vi­jek i po po­sto­ja­nja, re­kao je di­rek­tor ško­le dr Bo­ris Ni­ko­lić, po­ka­za­li su i do­ka­za­li ko­li­ko su zna­či­li, a i da­nas zna­če za pro­stor Bo­ge­ti­ća i ci­je­log tog re­jo­na Pje­ši­va­ca. Pr­va osnov­na ško­la u tom mje­stu, ka­zao je on, osno­va­na je da­le­ke 1866. go­di­ne, a njen kon­ti­nu­i­ran rad po­vre­me­no su ome­ta­li i pre­ki­da­li ra­to­vi i dru­ge ne­vo­lje. Sre­di­nom pro­šlog vi­je­ka po­sta­la je pod­ruč­na ško­la, a otva­ra­njem pe­tog raz­re­da pre­ra­sla je u osmo­go­dišnju obra­zov­nu usta­no­vu ko­ja 1959. go­di­ne, od­lu­kom Na­rod­nog od­bo­ra op­šti­ne Nik­šić do­bi­ja ime Do­bri­sla­va -Đe­da Pe­ru­no­vi­ća. Kroz pe­ri­od od osni­va­nja u toj ško­li osnov­na zna­nja ste­kla su broj­ne ge­ne­ra­ci­je, a da­nas u de­vet raz­re­da ima­ju osam­na­est uče­ni­ka od ko­jih je pet upi­sa­no u pr­vi raz­red.
-Upra­va ško­le je sa Škol­skim od­bo­rom, Sa­vje­tom ro­di­te­lja i lo­kal­nom za­jed­ni­com us­po­sta­vi­la bla­go­vre­me­nu, uspje­šnu i kva­li­tet­nu sa­rad­nju. I po­red ma­log bro­ja uče­ni­ka ta­le­na­ta ima­mo, po­seb­no smo po­no­sni na na­še mla­de sli­kar­ke se­stre Mi­ju­ško­vić Ma­ri­ju ko­ja je uče­ni­ca osmog raz­re­da, i An­đe­lu uče­ni­cu de­ve­tog raz­re­da, ko­je su do sa­da ima­le dvi­je iz­lo­žbe. Po­no­sni smo i na Da­ni­la Dra­gi­će­vi­ća, uče­ni­ka sed­mog raz­re­da, ko­ji je pro­gla­šen za naj­bo­ljeg fud­ba­le­ra Cr­ne Go­re u svom uz­ra­stu u 2014-2015. go­di­ni, a osvo­jio je mno­ga pri­zna­nja na tak­mi­če­nji­ma ši­rom dr­ža­ve – is­ta­kao je Ni­ko­lić.
U pro­te­klom pe­ri­o­du do­sta je ula­ga­no u ško­lu či­ja zgra­da je 1974. go­di­ne pro­ši­re­na pa sa­da po­sje­du­ju 665 me­ta­ra kva­drat­nih ras­po­lo­ži­vog pro­sto­ra, a u sko­ri­je vri­je­me su na objek­tu po­sta­vi­li no­vu bra­va­ri­ju, ura­di­li fa­sa­du, okre­či­li i re­no­vi­ra­li sve pro­sto­ri­je, ure­di­li sport­ski po­li­gon, sa­lu za fi­zič­ko vas­pi­ta­nje opre­mi­li no­vim spra­va­ma i dru­gim neo­p­hod­nim re­kvi­zi­ti­ma, a u sa­rad­nji sa nik­šić­kim Do­mom zdra­vlja otvo­ri­li su i te­ren­sku am­bu­lan­tu. Sve to su ura­di­li u srad­nji sa re­sor­nim mi­ni­star­stvom, Škol­skim od­bo­rom, lo­kal­nom za­jed­ni­com i do­na­to­ri­ma. Na­stav­ni ka­dar, re­kao je Ni­ko­lić, ocje­nji­van je vi­so­kim ocje­na­ma od stra­ne pro­svjet­nih slu­žbi ko­je su obi­la­zi­le ško­lu.
- Ci­lje­vi ko­je ima­mo pred so­bom mo­gu se do­sti­ći i po­sti­ći ako bu­de­mo or­ga­ni­za­ci­o­no i is­ti­tu­ci­o­nal­no ja­ča­li, gra­di­li pro­fe­si­o­na­li­zam u svom ra­du, raz­vi­ja­li osje­ćaj od­go­vor­no­sti, gra­di­li imidž pre­po­zna­tlji­vo­sti jer sa­mo od na­šeg uspje­ha i ra­da za­vi­si­će naš da­lji raz­voj. A du­bo­ko sam ubi­je­đen da mi to mo­že­mo, da mi to ho­će­mo - re­kao je dr Ni­ko­lić.
Pred­sjed­nik Škol­skog od­bo­ra Vla­di­mir Bo­ji­čić ka­zao je da je ta usta­no­va od svog po­sto­ja­nja bi­la svje­tlost ko­ja je oba­sja­va­la sve uče­ni­ke ko­ji su kroz nju pro­šli, po­ma­žu­ći im u da­ljem ži­vo­tu u raz­vo­ju. Bo­ge­ti­ći, gdje da­nas ži­vi oko 800 sta­nov­ni­ka, su­o­ča­va­ju se sa mi­gra­ci­ja­ma, ko­je su, ka­ko je re­a­ko u jed­nom tre­nut­ku „za­pri­je­ti­le“ i za­tva­ra­njem ško­le.
- Po­sled­njih go­di­na upi­som no­vih đa­ka pr­va­ka da­je nam se na­da da će se i ovaj pro­blem ri­je­ši­ti na sre­ću svih nas, pr­ven­stve­no na sre­ću sta­nov­ni­štva u Bo­ge­ti­ći­ma, a on­da i svih za­po­sle­nih u ško­li ko­ji svo­jim si­gur­no mar­lji­vim i struč­nim ra­dom sve svo­je vri­je­me i zna­nje pre­no­se na svo­je đa­ke. Mi­si­ja svih nas ko­ji smo tre­nut­no u ško­li, a ujed­no i svih onih ko­ji su ne­ka­da bi­li u njoj ,mo­ra da bu­de da se kroz an­ga­žo­va­nje po­mog­ne da ona na­sta­vi sa ra­dom i na­red­nih de­ce­ni­ja, pa da u skla­du sa tim ne­ko ne­ka­da or­ga­ni­zu­je sve­ča­nost za dva vi­je­ka od osni­va­nja na­še ško­le - re­kao je Bo­ji­čić.
Po­vo­dom pro­sla­ve ju­bi­le­ja đa­ci ško­le „Do­bri­slav-Đe­do Pe­ru­no­vić“, pri­re­di­li su bo­gat pro­gram u ko­jem je go­sto­vao Dje­či­ji hor ško­le „Rat­ko Ža­rić“. U okvi­ru sve­ča­no­sti otvo­re­na je i tre­ća sa­mo­stal­na iz­lo­žba Ma­ri­je i An­đe­le Mi­ju­ško­vić.
B.B.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"