Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CRVENOG KRSTA ODRŽANA U SUTOMORU
Proširiti servise brige o starima Moramo čuvati fizičko i mentalno zdravlje starih i obezbijediti im život dostojan čovjeka, poručila je Zorica Crnčević
Dan - novi portal
BAR - Op­štin­ska or­ga­ni­za­ci­ja Cr­ve­nog kr­sta Bar, uz po­dr­šku Cr­ve­nog kr­sta Cr­ne Go­re i Ita­li­je, or­ga­ni­zo­va­la je u Su­to­mo­ru me­đu­na­rod­nu kon­fe­ren­ci­ju po­sve­će­nu bri­zi o sta­ri­ma. Te­ma sku­pa, na ko­jem su uče­stvo­va­li pred­stav­ni­ci te hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je i iz Sr­bi­je i BiH, bi­la je „Ka­ko pro­ši­ri­ti obim ser­vi­sa ko­ji pru­ža uslu­gu sta­rim li­ci­ma i ka­ko po­sti­ći nje­go­vu odr­ži­vost”.
Pre­ma ri­je­či­ma se­kre­tar­ke bar­skog Cr­ve­nog kr­sta Zo­ri­ce Crn­če­vić kon­fe­ren­ci­ja je bi­la pri­li­ka da uče­sni­ci pre­zen­tu­ju šta se to pru­ža sta­rim li­ci­ma, sa ko­jim se pro­ble­mi­ma su­sre­ću i ka­ko da ih ri­je­še, na­rav­no uz po­dr­šku dr­žav­nih i lo­kal­nih in­sti­tu­ci­ja.
- Naš Cr­ve­ni krst ima ve­li­ki broj ob­u­če­nih li­ca, vo­lon­te­ra, če­ti­ri ge­ron­todo­ma­ći­ce, klub za ak­tiv­no sta­re­nje i 114 ko­ri­sni­ka, ko­ji­ma smo stal­no na uslu­zi, i ko­ji ne smi­ju osta­ti bez na­še po­dr­ške zbog ne­do­stat­ka fi­nan­sij­skih sred­sta­va. Mo­ra­mo ču­va­ti nji­ho­vo i fi­zič­ko i men­tal­no zdra­vlje, i obez­bi­je­di­ti im ži­vot do­sto­jan čo­vje­ka. CK Ba­ra i Cr­ne Go­re uži­va po­se­ban ugled, i ima­mo po­dr­šku nad­le­žnih u ovom po­slu, ali sred­stva mo­ra­ju bi­ti obez­bi­je­đe­na i si­gur­na - ka­že Crn­če­vi­će­va.
Kon­fe­ren­ci­ji su pri­su­tvo­va­li Mi­ni­star za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va Su­ad Nu­ma­no­vić i pred­sjed­nik Op­šti­ne Bar dr Zo­ran Sr­zen­tić.
Nu­ma­no­vić ka­že da je po­li­ti­ka pre­ma sta­rim li­ci­ma do­bra, ali se mo­ra in­ten­zi­vi­ra­ti.
- Otvo­ri­li smo Dom za sta­re u Ri­snu i Bi­je­lom Po­lju, a u pla­nu je da ove i na­red­ne go­di­ne slič­ne in­sti­tu­ci­je do­bi­ju i Plje­vlja i Pod­go­ri­ca, kao i Bar, jer upra­vo Bar je je­dan od naj­sta­ri­jih gra­do­va po kvo­ti sta­rih li­ca. Ak­ce­nat je i na otva­ra­nju dnev­nih cen­ta­ra za bo­ra­vak sta­rih, a pro­gram ge­ron­todo­ma­ći­ca je za­ži­vio i tre­ba ga una­pre­đi­va­ti. Ono što ra­di Cr­ve­ni krst je do­bro, ali u ovo­me mo­ra­mo ima­ti mul­ti­di­sci­pli­na­ran pri­stup, što zna­či uklju­či­ti sve, po­čev od dr­žav­nih i lo­kal­nih in­sti­tu­ci­ja, me­đu­na­rod­nih, do­na­to­ra i slič­nih or­ga­ni­za­ci­ja, ka­ko bi bri­gu o sta­ri­ma po­di­gli na mak­si­ma­lan ni­vo, i ka­ko ni­ko ne bi ostao ne­za­šti­ćen - ka­zao je Nu­ma­no­vić.
Sr­zen­tić je is­ta­kao da se broj ko­ri­sni­ka pro­jek­ta Cr­ve­nog kr­sta po­ve­ća­va, a po­ve­ća­va se i broj vo­lon­te­ra, te da tre­ba po­ra­di­ti da se po­ve­ća i broj ge­ron­todo­ma­ći­ca.
- U na­red­nom pe­ri­o­du na­še ak­tiv­no­sti usmje­ri­će­mo i ka otva­ra­nju Do­ma za sta­re, što je po­seb­no va­žno ka­da je ri­ječ o bri­zi o sta­ri­ma - is­ta­kao je dr Sr­zen­tić.
De­le­gat CK Ita­li­je Mic­he­le Rez­za San­chez ka­že da, pre­ma po­da­ci­ma Euro­sta­ta, od 2014. go­di­ne do 2030. vi­še od 25 od­sto sta­nov­ni­štva u ze­mlja­ma EU bi­će sta­ro­sti pre­ko 65 go­di­na.
- Neo­p­hod­ne su dr­žav­ne in­ter­ven­ci­je ka­ko bi se po­ve­ća­la sto­pa za­po­sle­nih, odr­žao bu­džet­ski ba­lans i spro­ve­le re­for­me zdrav­stva i pen­zi­o­nog si­ste­ma - is­ta­kao je San­chez, do­da­ju­ći da iz­me­đu CG i Ita­li­je po­sto­ji raz­li­ka, jer se u Cr­noj Go­ri još uvi­jek nje­gu­je tra­di­ci­o­nal­ni si­stem bri­ge po­ro­di­ce o sta­ri­ma, dok se u Ita­li­ji mo­der­ni­je ži­vi i sta­ri su vi­še pre­pu­šte­ni bri­zi in­sti­tu­ci­ja, ma­da se i to po­la­ko mi­je­nja.D.S.

Po­moć za ugro­že­ne
Op­štin­ska or­ga­ni­za­ci­ja Cr­ve­nog kr­sta Bar u pro­daj­nim objek­ti­ma „Vo­li” i „La­ko­vić” spro­ve­la je ak­ci­ju pri­ku­plja­nja po­mo­ći za po­ro­di­ce u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be. Cilj ak­ci­je bio je da se pod­stak­nu gra­đa­ni na so­li­dar­nost, hu­ma­ni­tar­no dje­lo­va­nje i po­ve­ća­nu sen­zi­bil­nost pre­ma su­gra­đa­ni­ma ko­ji te­ško ži­ve.
U dva pro­daj­na objek­ta ci­je­li dan de­žu­ra­lo je 12 vo­lon­te­ra sred­njo­ško­la­ca, ko­ji su pod­sti­ca­li gra­đa­ne da se pri­klju­če ak­ci­ji, i upu­ći­va­li ih na ko­ji na­čin to mo­gu da ura­de. Iz Cr­ve­nog kr­sta za­hva­lju­ju svim su­gra­đa­ni­ma ko­ji su bi­li hu­ma­ni i na­pu­ni­li kor­pe raz­li­či­tim pre­hram­be­nim ar­ti­kli­ma, či­me su ob­ra­do­va­li mno­ge po­ro­di­ce i po­je­din­ce.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"