Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Onaj kome služite kuću vam je iskopao * Kriju kome su dijelili socijalu pred izbore * Ubica se zna, ko su pomagači * Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Modni start u Šipčaniku * Svuda prođoh, kući dođoh
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Kaže žena mužu: - Zašto kupuješ CD, a nemaš CD plejer.
- Isto zašto i ti kupuješ grudnjak.

Šta kaže plavuša kad se žali prijateljici na lošeg muža?
- Nisam još udovica, ali radim na tome!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni ŽITELJI KOLAŠINSKOG NASELJA LUG SUOČENI SA BROJNIM INFRASTRUKTURNIM PROBLEMIMA
Asfaltirana samo jedna staza do sportske hale Do kuća dolaze u ribarskim čizmama Naselje nema asfaltirane ulice, javnu rasvjetu, a većina domaćinstava vode se kao nelegalni potrošači električne energije pa je iz tog razloga i snabdijevanje strujom problematično
Dan - novi portal
KO­LA­ŠIN - Na­se­lje Lug ko­je se prak­tič­no na­la­zi u cen­tru Ko­la­ši­na još uvi­jek je ne­u­rba­ni­zo­va­no i to, ka­ko tvr­de nje­go­vi mje­šta­ni, pr­ven­stve­no zbog ne­bri­ge lo­kal­ne vla­sti. Na­se­lje ne­ma as­fal­ti­ra­ne uli­ce, jav­nu ra­svje­tu, a ve­ći­na do­ma­ćin­sta­va vo­de se kao ne­le­gal­ni po­tro­ša­či elek­trič­ne ener­gi­je pa je iz tog raz­lo­ga i snab­di­jev­nje stru­jom pro­blem­tič­no. Do na­se­lja Lug sti­že se iz­ro­va­nim ma­ka­dam­skim pu­tem, ko­ji je to­kom ki­šnih da­na pre­ki­ven du­bo­kim lo­kva­ma. Sto­ga tak­si­sti uglav­nom iz­bje­ga­va­ju vo­žnje unu­tra na­se­lja.
-Na­ma je sve­jed­no ko je na vla­sti u lo­kal­noj upa­vi jer je za sve za­jed­nič­ko to što se ne sje­ća­ju da po­sto­ji­mo. Du­go smo se na­da­li da će nad­le­žni u Op­šti­ni po­ve­sti ra­ču­na o ovom na­se­lju, bar zbog či­nje­ni­ce da se na­la­zi­mo u pod­nož­ju elit­nog ho­tel „Bjan­ka“. No, ni to ni­je do­vo­ljan mo­tiv da po­kre­ne op­štin­sku me­ha­ni­za­ci­ju k na­ma ili bar da je­dan od funk­ci­o­ne­ra do­đe i vi­di ka­ko nam je - ža­le se ži­te­lji Lu­ga i is­ti­ču da iz ovog na­se­lja sva­ko­dnev­no u ško­lu ide pre­ko 40 osno­va­ca i sred­njo­ško­la­ca.
- Ape­lu­je­mo na nad­le­žne u Op­šti­ni Kol­ašin da se pro­še­ta­ju i ovim di­je­lom gra­da i da se uvje­re ko­li­ko su neo­d­go­vor­ni pre­ma jed­nom di­je­lu svo­jih su­gra­đa­na- po­ru­ču­ju mje­šta­ni Lu­ga.
Na­se­lje još uvi­jek ni­je do­bi­lo ulič­nu ra­svje­tu i ako je na sve­ga sto­ti­nak me­ta­ra od nje­ga ura­đe­no še­ta­li­šte po­red Ta­re ko­je je osvi­je­tlje­no.
- Vi­še ne­ma­mo stru­je ne­go što je ima­mo. Čim pad­ne sni­jeg, ki­ša ili poč­ne da du­va vje­tar mi osta­je­mo bez stru­je. Ima­li smo ne­ka obe­ća­nja iz Elek­tr­ro­di­stri­bu­ci­je da će­mo do­bi­ti svo­ju tra­fo­sta­ni­cu ali do da­nas to se ni­je do­go­di­lo- ka­žu mje­šta­ni Lu­ga ko­ji kon­sta­tu­ju da su pre­pu­šte­ni sa­mi se­bi.
Sta­nja u ko­jem se na­la­zi na­se­lje Lug naj­bo­lje su opi­sa­le ko­la­šin­ske De­mo­kra­te.
- Ako sret­ne­te na­še su­gra­đa­ne ko­ji do­la­ze iz Lu­ga po­mi­sli­li bi­ste da ži­ve u ri­bar­skom na­se­lju. Ka­da pad­ne pr­va, ma­lo ve­ća ki­ša ili na­pa­da sni­jeg, oni su pri­nu­đe­ni da u ri­bar­skim či­zma­ma do­la­ze do svo­jih do­mo­va. Uče­ni­ci ima­ju ozbilj­ne pro­ble­me ka­ko bi do ško­le pre­ga­zi­li ogrom­ne ru­pe na ne­sre­đe­nom pu­tu ko­ji je is­pu­njen vo­dom. U ovom na­se­lju ži­vi i par oso­ba sa in­va­li­di­te­tom, ko­ji su pri­nu­đe­ni da se iz da­na u dan bo­re i sa pro­ble­mom lo­šeg pu­ta - ob­ja­šnja­va­ju De­mo­kra­te do­da­ju­ći da će oni u lo­kal­nom par­la­men­tu po­kre­nu­ti to pi­ta­nje i tra­ži­li da se hit­no ri­je­ši.
Obe­ća­nja da­ta na­ro­du za­rad gla­so­va mo­ra­ju se is­pu­ni­ti. Ne­ki na­pre­dak tre­ba­lo bi da bu­de vi­dljiv, a je­di­no što mo­že­mo vi­dje­ti je­su sve ve­će ru­pe na pu­tu ko­je aso­ci­ra­ju na sve, osim na bo­lje sju­tra - ka­že u ime kola­šin­skih De­mo­kra­ta Vla­dan Ra­ko­če­vić.
On na­gla­ša­va da ne vje­ru­je da po­sto­ji i je­dan ozbilj­ni­ji tu­ri­stič­ki cen­tar ko­ji na­do­mak cen­tra gra­da ima na­se­lje sa uli­ca­ma ko­je po­naj­vi­še pod­sje­ća­ju na šum­ske ka­mi­on­ske pu­te­ve.J.Š.


EPCG volj­na da se po­bolj­ša elek­tro­na­pa­ja­nje

Iz pi -ar slu­žbe Elek­tro­pri­vre­de Cr­ne Go­re sa­o­šti­li su da u na­se­lju Lug ima­ju ukup­no 95 po­tro­ša­ča, te da je 65 njih re­gi­stor­va­no kao ne­le­gal­ni po­tro­ša­či. Ipak, iz EPCG is­ti­ču da ima­ju vo­lju i že­lju da se po­bolj­ša­ju uslo­ve snab­de­va­nja elek­trič­nom ener­gi­nom po­tro­ša­če u na­se­lju Lug.
- EPCG je po­nu­di­la lo­kal­noj upra­vi da na­đe­mo za­jed­nič­ki do­go­vor u ve­zi fi­nan­si­ra­nja iz­grad­nje no­ve tra­fo­sta­ni­ce ka­ko bi i to na­se­lje ima­lo kva­li­tet­ni­je na­pa­ja­nje s ob­zi­rom da mi za ne­le­gal­na na­se­lja ni­je­smo du­žni ra­di­ti mre­žu ni­ti ener­get­ske objek­te, a sva­ka­ko ni­je u na­šoj nad­le­žnost da zna­mo ka­kav je plan i ko­li­ko obje­ka­ta će se iz­gra­di­ti u po­je­di­nim na­se­lji­ma dok nam pla­no­ve ne po­ša­lju op­šti­ne. Ni­je­smo do­bi­li po­zi­ti­van od­go­vor. Pla­nom in­ve­sti­ci­ja za 2014.go­di­nu opre­di­je­li­li smo sred­stva za 10 kV da­le­ko­vod i no­vu tra­fo­sta­ni­cu za na­se­lje Lug. Ta in­ve­sti­ci­ja je to­kom 2015.go­di­ne pri­pre­mlje­na za re­a­li­za­ci­ju i pri­je 15 da­na je pot­pi­san Ugo­vor o iz­vo­đe­nju ra­do­va na iz­grad­nji 626 me­ta­ra pod­zem­nog ka­bla i no­ve tra­fo­sta­ni­ce - sa­op­šti­li su „Da­nu” iz EPCG.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"