Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni PREDSJEDNIK OPŠTINE MIRKO ĐAČIĆ NA KONFERENCIJI ZA NOVINARE VRIJEĐAO PREDSTAVNIKE SNP-A
Đačić na konferenciji za novinare Gogića i Tanjevića nazvao pohlepnim ljudima Upitan, kada govori o pohlepi, šta misli o hapšenjima u drugim gradovima Crne Gore i to njegovih partijskih drugova, pri čemu se radi o milionskim iznosima, Đačić je odgovorio da takve stvari ne želi da komentariše
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik op­šti­ne Plje­vlja Mir­ko Đa­čić pr­va­ke plje­valj­skog Od­bo­ra So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je, ali i čla­no­ve nji­ho­vih po­ro­di­ca, op­tu­žio je za po­hle­pu. U pr­vom re­du Đa­čić se oko­mio na ak­tu­el­nog pred­sjed­ni­ka Op­štin­skog od­bo­ra SNP-a Ra­do­ma­na Go­gi­ća. On je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re, odr­ža­noj pred no­vo­go­di­šnje pe­ra­zni­ke, pre­ko vi­deo bi­ma ana­li­zi­rao Go­gi­će­va pri­ma­nja od 2010. do 2014. go­di­ne, na­vo­de­ći da je li­der Op­štin­skog od­bo­ra SNP-a go­di­šnje pri­mao u pro­sje­ku oko 20 hi­lja­da eura, te da se taj pri­hod od­no­si na nje­go­vu pen­zi­ju, po­sla­nič­ku pla­tu, kao i na pri­ma­nje u lo­kal­nom pred­u­ze­ću „Či­sto­ća“. Đa­čić je oštro za­mje­rio i Mi­lo­rat­ki Go­gić, su­pru­zi Ra­do­ma­na Go­gi­ća, ko­ja je tu­ži­la lo­kal­nu upra­vu ka­ko bi na­pla­ti­la tri hi­lja­de i 200 eura, ko­je joj je op­šti­na du­go­va­la.
-Po­hle­pan čo­vjek se ne mo­že sta­ra­ti o ljud­skoj za­jed­ni­ci - po­ru­čio je Đa­čić uz pet­na­e­sto­mi­nut­no pre­da­va­nje šta je to po­hle­pa i kod ko­jih i ka­kvih lju­di se ona ja­vlja.
Đa­čić se po­tom osvr­nuo i na za­htjev pred­sjed­ni­ka Ko­mi­si­je za do­dje­lu op­štin­ske na­gra­de „20. no­vem­bar“ Sto­ja­na Ta­nje­vi­ća, ko­ji je pret­hod­ni pred­sjed­nik op­štin­skog od­bo­ra SNP-a, ka­zav­ši da mu je do­sta­vio tro­škov­nik po ko­jem je tra­žio is­pla­tu za rad čla­no­va ko­mi­si­je po 100 eura, i 150 eura za sopstvni rad. Đa­čić je po­ru­čio Ta­nje­vi­ću da im op­štin­ska upra­va ni­ka­da taj no­vac ne­će pla­ti­ti jer „ne znam ko­ji bi to rad tre­balo da im se pla­ti”. On je no­vi­na­ri­ma is­pri­čao da je na­mjer­no iz­bje­gao su­sret sa Ta­nje­vi­ćem ko­ji mu je po­tom po­slao po­ru­ku na mo­bil­ni te­le­fon. Da bi do kra­ja, ka­ko je re­kao, raz­ja­snio pro­blem, Đa­čić je na vi­deo bi­mu pri­ka­zao Ta­nje­vi­će­vu po­ru­ku i kre­nuo re­dom da ana­li­zi­ra gra­ma­tič­ke i pra­vo­pi­sne gre­ške.
-Ovaj čo­vjek je bio pred­sjed­nik Op­štin­ske or­ga­ni­za­ci­je SNP-a i je­dan od di­rek­to­ra u Rud­ni­ku uglja - ka­zao je Đa­čić.
Na pi­ta­nje da li će pro­tiv pred­sjed­ni­ka op­štin­ske or­ga­ni­za­ci­je SNP-a Ra­do­ma­na Go­gi­ća pod­ni­je­ti kri­vič­nu pri­ja­vu Đa­čić je ka­zao da će na taj ko­rak još ma­lo pri­če­ka­ti. Upi­tan, ka­da go­vo­ri o po­hle­pi, šta mi­sli o hap­še­nji­ma u dru­gim gra­do­vi­ma Cr­ne Go­re i to nje­go­vih par­tij­skih dru­go­va, pri če­mu se ra­di o mi­li­on­skim iz­no­si­ma, Đa­čić je od­go­vo­rio da ta­kve stva­ri ne že­li da ko­men­ta­ri­še.
-Su­do­vi ne­ka ra­de svoj po­sao i mi­slim da tre­ba sa­če­ka­ti pre­su­de - ka­zao je Đa­čić
Ka­da je u pi­ta­nju is­pla­ta na­dok­na­da za od­bor­ni­ke opo­zi­ci­je Đa­čić je po­ru­čio da ih on i da­lje ne­će is­pla­ći­va­ti. Ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še ni kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv nje­ga zbog ne­is­pla­ći­va­nja na­dok­na­da, po­ru­čiv­ši da je is­pla­ta je­di­no mo­gu­ća na­kon što mu to na­lo­ži ne­ki dr­žav­ni or­gan.
On je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re ka­zao da u 2016. go­di­ni u pr­vom re­du že­li da Op­šti­na pro­đe bez kre­dit­nih za­du­že­nja, kao što je bi­lo u 2015. go­di­ni.B.Je.


Ta­nje­vić: Uli­čar­ski reč­nik

- Sve što je re­kao na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re od­raz je nje­go­vog vas­pi­ta­nja i uli­čar­skog reč­ni­ka. Ne­ka je Plje­vlja­ci­ma na po­nos ova­kva di­ka - ka­zao je Sto­jan Ta­nje­vić ko­men­ta­ri­šu­ći uvre­de ak­tu­el­nog pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Mir­ka Đa­či­ća.


SNP: Đa­čić men­tal­no tru­je Plje­vlja

Od­go­va­ra­ju­ći na op­tu­žbe pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Mir­ka Đa­či­ća, iz plje­valj­skog SNP-a su po­ru­či­li da na­pa­dom na nji­ho­vu par­ti­ju Đa­čić kri­je sop­stve­nu ne­spo­sob­nost i sop­stve­ni ku­ka­vič­luk. Iz SNP-a su po­ru­či­li da ih svi na­pa­di i pri­jet­nje Đa­či­ća ne­će za­u­sta­vi­ti u od­luč­noj bor­bi pro­tiv sa­da­šnje vla­sti.
-Nje­go­va se­an­sa i rječ­nik ko­ji je upo­tre­bljen još jed­na su po­tvr­da su­šti­ne be­smi­sla ko­jom taj po­je­di­nac „obo­ga­ću­je“ ži­vot svih nas u Plje­vlji­ma. Do­ka­za­nu ne­spo­sob­nost za rje­ša­va­nje pro­ble­ma gra­đa­na Plje­va­lja, lič­ni ku­ka­vič­luk da se pri­dru­ži oprav­da­nim pro­te­sti­ma zbog sta­nja ži­vot­ne sre­di­ne i strah od po­sle­di­ca već pod­ne­se­nih kri­vič­nih pri­ja­va ima­li su za re­zul­tat da pred­sjed­nik op­šti­ne sve to po­ku­ša sa­kri­ti bu­ji­com ne­i­sti­na i lič­nih uvre­da u od­no­su na čla­no­ve i funk­ci­o­ne­re SNP-a - na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Iz SNP-a je po­ru­če­no da je po­red za­ga­đe­nja ži­vot­ne sre­di­ne na dje­lu „opa­sno mentalno tro­va­nje sre­di­ne ko­ju u kon­ti­nu­i­te­tu spro­vo­di sa­da­šnji pred­sjed­nik op­šti­ne.“
-SNP Plje­vlja će bez ob­zi­ra na sve pri­jet­nje, i da­lje ne­sme­ta­nom že­sti­nom uka­za­ti na sva ne­po­čin­sta ko­ja se ra­de na­šem gra­du od stra­ne vla­sti ka­ko sa dr­žav­nog, ta­ko i sa lo­kal­nog ni­voa. Gra­đa­ni­ma Plje­va­lja že­li­mo da ih zdra­vlje i sre­ća pra­te u No­voj go­di­ni i da svi za­jed­no poč­ne­mo da rje­ša­va­mo pro­ble­me ko­ji nas op­te­re­ću­ju, a da za­lud­nja­ke kao što je sa­da­šnji pred­sjed­nik op­šti­ne osta­vi­mo da se sva­đa­ju sa­mi sa so­bom - za­klju­če­no je u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"