Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-12-09 SKUPŠTINSKI ODBOR RASPRAVLJAO O BUDŽETU ZA NAUKU, SINDIKAT PROSVJETE NEZADOVOLJAN
Odbor za prosvjetu Šehović odsutan, Pavićević revoltiran Cilj je unapređenje istraživačkih kapaciteta, čime ćemo uticati na smanjenje odliva talenata, ali i na otvaranje istraživačkih pozicija u privatnom sektoru, ističe sekretar tog resora Smiljana Prelević
Dan - novi portal
Na skup­štin­skom od­bo­ru za pro­svje­tu, na­u­ku, kul­tu­ru i sport za­klju­če­no je da je cilj ve­ćeg iz­dva­ja­nja, u iz­no­su od 4.600.000 eura, una­pre­đe­nje is­tra­ži­vač­kih pro­je­ka­ta i za­dr­ža­va­nje mla­dih na­uč­ni­ka. Od­bor ju­če ni­je ras­pra­vljao o bu­dže­tu Mi­ni­star­stva pro­svje­te ko­ji ino­si 147,5 mi­li­o­na eura, jer je mi­ni­star Da­mir Še­ho­vić od­lo­žio iz­la­ga­nje za po­ne­dje­ljak zbog slu­žbe­nog pu­to­va­nja u Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve (SAD). Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta pr­o­svje­te Zvon­ko Pa­vi­će­vić je krat­ko ka­zao da su na­stav­ni­ci ne­za­do­volj­ni bu­dže­tom i na­pu­stio je sjed­ni­cu.
– Is­pa­da da je sjed­ni­ca za­ka­za­na pro for­me i on­da ne­ma svr­he da pri­su­stvu­jem ka­da ne­ma mi­ni­stra Še­ho­vi­ća, ko­ji je tre­ba­lo da od­go­va­ra na na­ša pi­ta­nja – ka­zao je Pa­vi­će­vić.
Se­kre­tar Mi­ni­star­stva na­u­ke Smi­lja­na Pre­le­vić ka­za­la je da su de­fi­ni­sa­li tri ci­lja za una­pre­đe­nje te obla­sti, na­kon što im je uve­ćan bu­džet za 63 od­sto.
– Cilj je po­bolj­ša­nje ljud­skih re­sur­sa i is­tra­ži­vač­kih ka­pa­ci­te­ta pu­tem za­po­šlja­va­nja mla­dih lju­di i dok­to­ra­na­da na uni­ver­zi­te­ti­ma, ali i u pri­vre­di, i omo­gu­ća­va­nje ra­da na is­tra­ži­vač­kim i ino­va­tiv­nim pro­jek­ti­ma ko­ji će ima­ti ak­tiv­nu kom­po­nen­tu mo­bil­no­sti, jer je us­po­sta­vlje­no part­ner­stvo sa vo­de­ćim evrop­skim na­uč­nim in­sti­tu­ci­ja­ma. Ti­me će­mo uti­ca­ti na sma­nje­nje od­li­va ta­le­na­ta, ali i na otva­ra­nje is­tra­ži­vač­kih po­zi­ci­ja u pri­vat­nom sek­to­ru. Dru­gi cilj Mi­ni­star­stva na­u­ke za na­red­nu go­di­nu je­ste fi­nan­si­ra­nje na­uč­no­i­stra­ži­vač­kih i ino­va­tiv­nih pro­je­ka­ta ko­ji će bi­ti usmje­re­ni ka krup­ni­jim raz­voj­nim pro­jek­ti­ma i ima­ti za cilj teh­no­lo­ški opo­ra­vak Cr­ne Go­re – is­ti­če Pre­le­vić.
Po­moć­nik min­stra fi­nan­si­ja Ni­ko­la Vu­ki­će­vić je is­ta­kao da je Vla­da pre­po­zna­la zna­čaj obra­zov­nog si­ste­ma, na­u­ke, kul­tu­re i spor­ta za dru­štvo i opre­di­je­li­la ve­ća sred­stva za una­pre­đe­nje tih sek­to­ra.
Se­kre­tar Mi­ni­star­stva kul­tu­re Igor Vu­či­nić je sa­op­štio da je Vla­da, pre­ma za­ko­nu, pred­lo­ži­la 2,5 od­sto bu­dže­ta za kul­tu­ru.
– Za za­spo­le­ne u 13 usta­no­va kul­tu­re opre­di­je­lje­no je 200.000 eura za rje­ša­va­nje stam­be­nog pi­ta­nja, či­me će se po­pra­vi­ti nji­hov po­lo­žaj u dru­štvu – ka­že Vu­či­nić.
Ta­tja­na Bu­la­to­vić iz Mi­ni­star­stva spor­ta je na­ve­la da će no­vac iz bu­dže­ta bi­ti is­ko­ri­šćen za raz­voj spor­ta, ula­nje u mla­de, a naj­ma­nji iz­nos u ad­mi­ni­stra­ci­ju.D.B.


Dvo­ra­nu gra­de se­dam go­di­na

Po­sla­nik Li­be­ral­ne par­ti­je An­dri­ja Po­po­vić ka­zao je da je ne­za­do­vo­ljan što ni­je­dan od če­ti­ri mi­ni­stra ne pred­sta­vlja­ju re­so­re za ko­je su iz­dvo­je­na sred­stva iz bu­dže­ta.
– U Ko­to­ru ima­mo pro­blem da se spor­stka dvo­ra­na gra­di se­dam go­di­na i da je opre­di­je­lje­no sa­mo 100.000 eura za njen za­vr­še­tak. To je je­di­ni ve­ći grad ko­ji ne­ma dvo­ra­nu u Cr­noj Go­ri i taj obje­kat se gra­di kao Ska­dar na Bo­ja­ni. Slič­na si­tu­a­ci­ja je i sa ba­ze­nom ko­ji se re­kon­stru­še već po­la go­di­ne i ni­šta ni­je ura­đe­no, a pre­ko 500 dje­ce pu­tu­je sva­ko­dnev­no do Bu­dve i Her­veg No­vog da bi tre­ni­ra­li – upo­zo­rio je Po­po­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"