Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-12-08 SINDIKAT DOKTORA MEDICINE OPTUŽUJE KENANA HRAPOVIĆA DA UTIČE NA IZBORE U LJEKARSKOJ KOMORI
Ministar zloupotrebljava položaj Prema našim informacijama, funkcioneri Ministarstva zdravlja su u više navrata posjećivali crnogorske zdravstvene ustanove aktivno zastrašujući, ucjenjujući i potkupljujući delegate Komore, ističu iz Sindikata
Dan - novi portal
Iz Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne op­tu­ži­li su mi­ni­stra zdra­vlja Ke­na­na Hra­po­vi­ća i di­rek­to­ra Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje Se­a­da Čir­gi­ća da zlo­u­po­tre­blja­va­ju slu­žbe­ni po­lo­žaj, ucje­nju­ju i za­stra­šu­ju de­le­ga­te u Skup­šti­ni Lje­kar­ske ko­mo­re, ka­ko bi smi­je­ni­li sa­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka Alek­san­dra Mu­go­šu. Iz Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne is­ti­ču da će pri­je i na­kon sjed­ni­ce Skup­šti­ne Lje­kar­ske ko­mo­re po­di­je­li­ti sve pri­ku­plje­ne in­for­ma­ci­je o ne­za­ko­ni­tom uti­ca­ju mi­ni­stra zdra­vlja Hra­po­vi­ća, dr­žav­nog se­kre­ta­ra Mi­lo­va­na Vu­jo­vi­ća i di­re­ko­ra FZO Čir­gi­ća, na de­le­ga­te Skup­šti­ne Lje­ka­r­ske ko­mo­re. „Dan” je pri­je tri da­na ob­ja­vio da je pot­pred­sjed­nik Ko­mo­re Jo­van Ivo­vić kan­di­dat Mi­ni­star­stva zdra­vlja i mi­ni­stra Hra­po­vi­ća za funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka i da iz to­ga re­so­ra vr­še pri­ti­sak na lje­ka­re da na­red­ne sed­mi­ce iza­be­ru nje­ga umje­sto Mu­go­še.
– Sin­di­kat već po­sje­du­je od­re­đen bro­ja do­ka­za ko­ji upu­ću­ju na osno­va­nu sum­nju da su po­me­nu­ti, sa di­je­lom di­rek­to­ra JZU, iz­vr­ši­li vi­še kri­vič­nih dje­la zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja iz čla­na 416 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka i kri­vič­nih dje­la pro­tiv­za­ko­ni­ti uti­caj iz čla­na 422 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka. Pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, funk­ci­o­ne­ri Mi­ni­star­stva zdra­vlja su u vi­še na­vra­ta po­sje­ći­va­li cr­no­gor­ske zdrav­stve­ne usta­no­ve ak­tiv­no za­stra­šu­ju­ći, ucje­nju­ju­ći i pot­ku­plju­ju­ći de­le­ga­te Ko­mo­re. Sa dru­ge stra­ne, mi­ni­star­stvo je po­ja­ča­lo re­pre­siv­ne mje­re pro­tiv „ne­po­slu­šnih” de­le­ga­ta, ko­je ak­tiv­no za­stra­šu­ju i ka­žnja­va­ju sla­njem zdrav­stve­nih in­spek­to­ra, pri­jet­njom da nji­ma i čla­no­vi­ma nji­ho­vih po­ro­di­ca ne­će bi­ti pro­du­že­ni ugo­vo­ri o ra­du, po­tom po­vla­če­njem spe­ci­ja­li­za­ci­ja sa jav­nih kon­kur­sa, ote­ža­va­njem re­gi­stra­ci­je zdrav­stve­nih usta­no­va itd. – is­ti­ču iz Sin­di­ka­ta.
Iz Sin­di­ka­ta upo­zo­ra­va­ju da su sa dru­ge stra­ne, u za­mje­nu za glas na sjed­ni­ci Skup­šti­ne Lje­kar­ske ko­mo­re, di­je­lu de­le­ga­ta obe­ća­ne spe­ci­ja­li­za­ci­je, pre­mje­štaj u ve­će zdrav­stve­ne usta­no­ve, na­pre­do­va­nje u slu­žbi, kao i za­po­šlja­va­nje čla­no­va nji­ho­vih po­ro­di­ca mi­mo jav­nih kon­kur­sa.
– Opo­mi­nje­mo ih da će­mo pom­no pra­ti­ti nji­ho­ve ak­tiv­no­sti i pri­je i na­kon sjed­ni­ce Skup­šti­ne Ko­mo­re i da će pro­tiv njih u slu­ča­ju osno­va­ne sum­nje bi­ti pod­ne­se­ne kri­vič­ne pri­ja­ve za kri­vič­na dje­la pri­ma­nje mi­ta iz čla­na 423 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka i na­vo­đe­nje na pro­tiv­za­ko­ni­ti uti­caj iz čla­na 422a Kri­vič­nog za­ko­ni­ka. Na­da­mo se da do ovo­ga, ipak, ne­će do­ći, već da će svi de­le­ga­ti Skup­šti­ne na ko­je je iz­vr­šen pro­tiv­za­ko­ni­ti uti­caj tra­ži­ti svo­je ra­zr­je­še­nje ka­ko ne bi do­šli u si­tu­a­ci­ju da bu­du pred­met tu­ži­lač­ke is­tra­ge. Na ža­lost, i ovom pri­li­kom mo­ra­mo pod­sje­ti­ti da su ih bi­ra­le nji­ho­ve ko­le­ge ka­ko bi za­stu­pa­li nji­ho­vu vo­lju i da su du­žni da za­stu­pa­ju in­te­res stru­ke, umje­sto što tr­gu­ju svo­jim gla­so­vi­ma – po­ru­či­li su iz Sin­di­ka­ta.
Di­rek­tor Fon­da zdrav­stva Se­ad Čir­gić ka­zao je za „Dan” da sva­ku op­tu­žbu na nje­gov ra­čun u ve­zi sa Lje­kar­skom ko­mo­rom i Skup­šti­nom sa ga­đe­njem od­ba­cu­je.
– Sa­mo ne­ko ko je bez lič­nog i pro­fe­si­o­nal­nog in­te­gri­te­ta mo­že se ba­vi­ti pod­me­ta­nji­ma i po­ru­ču­jem im da će to do­ka­zi­va­ti u sud­skom po­stup­ku ko­ji ću po­kre­nu­ti. Ni­ti znam ko su čla­no­vi Lje­kar­ske ko­mo­re ni­ti Skup­šti­ne ni­ti sam ikad sa bi­lo ko­jim od lje­ka­ra pri­čao na tu te­mu, a ka­mo­li vr­šio pri­ti­sak. Za raz­li­ku od ne­kih, imam va­žni­jeg i pa­met­ni­jeg po­sla – is­ti­če Čir­gić.D.B.


Ima­ju do­ka­ze

Iz Sin­di­ka­ta na­vo­de da su već pri­ku­pi­li od­re­đe­ne do­ka­ze ko­je će u slu­ča­ju zlo­u­po­tre­be pro­sli­je­di­ti nad­le­žnim osnov­nim dr­žav­nim tu­ži­o­ci­ma.
Od ukup­no 49 de­le­ga­ta Skup­šti­ne, njih 32 su 8. no­vem­bra po­sla­li ini­ci­ja­ti­vu pred­sjed­ni­ku Skup­šti­ne Ne­boj­ši Se­ku­li­ću sa za­htje­vom da za­ka­že sjed­ni­cu na ko­joj će bi­ti iza­bra­no no­vo ru­ko­vod­stvo i raz­ri­je­še­na na­vod­na kri­za u ra­du tog etič­kog ti­je­la.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"