Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milov kum težak 15 miliona eura * U junu zakazuju preglede za decembar * Radulović organizovao prenos tri pištolja * Prijava odbačena, a Knežević jedva preživio * Milov kum težak 15 miliona eura * Vučić: Hrabro idemo iz mitologije u budućnost * Duo Mind Against i DJ Squire na Jazu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica, poslanik Demokratske Crne Gore:
– Vlada ne odustaje od partijskog zapošljavanja.

Vic Dana :)


- Koja je razlika između pametnih i glupih frajera.
- Glupi pričaju viceve o plavušama a pametni ljubave sa njima.


Idu Mujo i Haso ulicom i gledaju ženske. Utom naiđu na jednojajčane bliznakinje. Pita Mujo Hasu:
- Bolan, Haso, koju ćeš?
Haso odgovori:
- Ja bih onu ljepšu.


Šta je brže od Cige koji bježi sa televizorom u rukama?
Njegov sin sa DVD-om.

Kako se zagrijeva crnogorska fudbalska reprezentacija?
Tri kruga oko Crne Gore!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi SINDIKAT DOKTORA MEDICINE OPTUŽIO MINISTARSTVO DA KRŠI PRAVA RADIOLOGA I PACIJENATA
Miranović i Popović Samardžić U junu zakazuju preglede za decembar Radiolozi Instituta za bolesti djece, kojih je ukupno pet, za godinu dana obavili su 18.982 pregleda, i to na dotrajalim, neadekvatnim i često neispravnim uređajima
Dan - novi portal
Pred­sjed­ni­ca Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne Mi­le­na Po­po­vić Sa­mar­džić op­tu­ži­la je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja i po­moć­ni­cu Ve­snu Mi­ra­no­vić da ugro­ža­va­ju zdra­vlje pa­ci­je­na­ta i kr­še pra­va ra­di­o­lo­ga Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) na uslo­ve za rad. Po­po­vić Sa­mar­džić is­ti­če za „Dan” da je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja pro­pi­sa­lo du­ži­nu tra­ja­nja ra­di­o­lo­ških pre­gle­da mi­mo me­di­cin­skih pro­to­ko­la, a ni­je po­ve­lo ra­ču­na što ra­di­o­lo­zi na In­sti­tu­tu za bo­le­sti dje­ce pre­gle­da­ju pa­ci­jen­te na do­tra­ja­lim i ne­is­prav­nim ure­đa­ji­ma. Ona upo­zo­ra­va da je pro­je­kat elek­tron­skog za­ka­zi­va­nja pre­gle­da na­kon pr­vih 10 da­na po­ka­zao da Mi­ni­star­stvo zdra­vlja ni­je uklju­či­lo spe­ci­ja­li­ste i struč­nja­ke, zbog če­ga su po­je­di­nim gra­đa­ni­ma za­ka­za­ni pre­gle­di u no­vem­bru i de­cem­bru ove go­di­ne, iako mo­ra­ju, po za­ko­nu, da do­bi­ju zdrav­stve­nu za­šti­tu u ro­ku od mje­sec da­na. Upra­va KCCG je na­ja­vi­la da će ove go­di­ne za na­bav­ku aparata i opre­me utro­ši­ti 11.000.000 eura.
– Ra­di­o­lo­zi In­sti­tu­ta za bo­le­sti dje­ce, ko­jih je ukup­no pet, za go­di­nu da­na oba­vi­li su 18.982 pre­gle­da, i to na do­tra­ja­lim, ne­a­de­kvat­nim i če­sto ne­is­prav­nim ure­đa­ji­ma. Cen­tar za ra­di­o­lo­šku di­jag­no­sti­ku je vje­ro­vat­no naj­bo­lje or­ga­ni­zo­va­na cje­li­na u KCCG. Na go­di­šnjem ni­vou 28 lje­ka­ra za­po­sle­nih u Cen­tru za ra­di­o­lo­šku di­jag­no­sti­ku oba­vi oko 140.000 di­jag­no­stič­kih po­stu­pa­ka. Od to­ga 14.000 pre­gle­da mag­net­nom re­zo­nan­com i 28.000 pre­gle­da ske­ne­rom. Za sva­ki od tih 140.000 pre­gle­da pa­ci­jent do­bi­je mi­šlje­nje ra­di­o­lo­ga, a sva­ki od tih do­ku­me­na­ta mo­že bi­ti pred­met sud­sko-me­di­cin­skog vje­šta­če­nja. S ob­zi­rom na broj rad­nih da­na u go­di­ni, du­ži­nu go­di­šnjih od­mo­ra i pra­znič­ne da­ne, pro­stom ra­ču­ni­com do­la­zi­mo do po­da­tka da sva­ki od 28 ra­di­o­lo­ga dnev­no oba­vi 30-ak pre­gle­da. Bez nji­ho­vog mi­šlje­nja ne bi se mo­gla us­po­sta­vi­ti di­jag­no­za bi­lo ko­je bo­le­sti ili sta­nja, ne bi se mo­glo za­po­če­ti li­je­če­nje ni­ti jed­nog pa­ci­jen­ta u Kli­nič­kom cen­tru, ne bi se mo­gli pra­ti­ti re­zul­ta­ti li­je­če­nja i po­ja­va kom­pli­ka­ci­ja ni­ti zbri­nja­va­ti hit­na sta­nja. Tre­ba na­po­me­nu­ti da ko­le­ge ra­di­o­lo­zi či­tav rad­ni vi­jek pro­vo­de u zo­ni zra­če­nja, po­ten­ci­jal­no ve­o­ma opa­snoj po ži­vot i po­vre­me­no zbog pre­tje­ra­ne iz­lo­že­no­sti zra­če­nju mo­ra­ju bi­ti pri­vre­me­no uda­lje­ni sa rad­nog mje­sta – is­ti­če Po­po­vić Sa­mar­džić.
Ona na­vo­di da o ne­struč­no­sti Mi­ra­no­vi­će­ve, ko­ja je vo­đa pro­jek­ta elek­tron­skog za­ka­zi­va­nja pre­gle­da, do­volj­no go­vo­ri to da je pr­vi ru­ko­vo­di­lac zdrav­stve­ne usta­no­ve či­ju je smje­nu tra­ži­lo svih se­dam na­čel­ni­ka u In­sti­tu­tu za bo­le­sti dje­ce, ko­ji su je ra­ni­je op­tu­ži­li za mo­bing.
– Što se ti­če elek­tron­skog za­ka­zi­va­nja, di­rek­tor Cen­tra za ra­di­o­lo­šku di­jag­no­sti­ku Bra­ni­mir Vla­ho­vić upor­no je pri­je do­no­še­nja nor­ma­ti­va o du­ži­ni tra­ja­nja pre­gle­da po­ku­ša­vao ob­ja­sni­ti Mi­ra­no­vi­će­voj da će ova­kvim na­lo­gom mi­ni­star­stvo di­rekt­no ugro­zi­ti zdra­vlje pa­ci­je­na­ta. Nor­ma­ti­ve i du­ži­nu tra­ja­nja ra­di­o­lo­ških pre­gle­da su usa­gla­si­li sa ko­nul­stan­tom KCCG Đor­đem Ša­ra­no­vi­ćem, umje­sto sa cr­no­gor­skim ra­di­o­lo­zi­ma, ko­ji su oči­gled­no bi­li u pra­vu. Na ovaj na­čin Mi­ni­star­stvo zdra­vlja dr­ži cr­no­gor­ske gra­đa­ne u ubje­đe­nju da cr­no­gor­ski lje­ka­ri ne zna­ju ni­šta, da ne že­le da ra­de. Ima­mo si­tu­a­ci­ju da su mno­gi spe­ci­ja­li­stič­ki pre­gle­di ne­do­stup­ni za gra­đa­ne od ka­da je po­čeo sa ra­dom si­stem elek­tron­skog za­ka­zi­va­nja pre­gle­da od stra­ne iza­bra­nih lje­ka­ra. Iza­bra­ni lje­ka­ri se ža­le da ne mo­gu da na­đu slo­bod­ne spe­ci­ja­li­ste u am­bu­lan­ta­ma KCCG i da ni­je za­ži­vio pro­je­kat, zbog če­ga se gra­đa­ni ža­le sva­ko­dnev­no – na­vo­di Po­po­vić Sa­mar­džić.
Iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja „Da­nu” ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja u ve­zi op­tu­žbi iz sin­di­ka­ta da elek­tron­skim za­ka­zi­va­njem pre­gle­da ugro­ža­va­ju pa­ci­jen­te.D.B.


Iz­vi­nje­nje za pro­pu­ste

Po­po­vić Sa­mar­džić po­zi­va Mi­ni­star­stvo zdra­vlja i Mi­ra­no­vi­će­vu da se iz­vi­nu ra­di­o­lo­zi­ma zbog pro­pu­sta u or­ga­ni­za­ci­ji i za­ka­zi­va­nju pre­gle­da, jer se po­ka­za­lo da su bi­li u pra­vu.
– Sin­di­kat dok­to­ra me­di­ci­ne da­je pu­nu po­dr­šku ko­le­ga­ma ra­di­o­lo­zi­ma Kli­nič­kog cen­tra, ko­ji su po­ka­za­li da im je zdra­vlje gra­đa­na na pr­vom mje­stu i uspje­li da upo­zo­re nad­le­žne in­sti­tu­ci­je za ne­kva­li­tet­no rje­še­nje i us­kra­ći­va­nje pot­pu­nih ra­di­o­lo­ških pre­gle­da – ka­že Po­po­vić Sa­mar­džić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"