Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Poljoprivreda - datum: 2016-08-06 ODRŽAN SAJAM POLJOPRIVREDE U PLAVU
Erović sa čajevima Zadovoljni i izlagači i posjetioci
Dan - novi portal
U sklo­pu ma­ni­fe­sta­ci­je „Da­ni bo­rov­ni­ce” u Pla­vu je odr­žan Sa­jam po­ljo­pri­vre­de. Sa­jam je oku­pio iz­la­ga­če uglav­nom sa sje­ve­ra Cr­ne Go­re - Bi­je­log Po­lja, Ro­ža­ja, Be­ra­na, An­dri­je­vi­ce i plav­skog kra­ja. Po­sje­ti­o­ci su ima­li pri­li­ku da uži­va­ju u uku­su i mi­ri­su ve­li­kog bro­ja pro­iz­vo­da - je­la i ra­znih slat­ki­ša od bo­rov­ni­ce. Ta­ko­đe, uži­va­lo se i u uku­su bo­rov­ni­ca, ma­li­na, ku­pi­na, aro­ni­ja, me­da, kao i odjev­nih i dru­gih pred­me­ta ruč­ne iz­ra­de i do­ma­će ra­di­no­sti ko­ji se tra­di­ci­o­nal­no pra­ve u ovom kra­ju Cr­ne Go­re.
Di­rek­tor Cen­tra za kul­tu­ru Plav Su­lej­man Ša­bo­vić je otva­ra­ju­ći Sa­jam po­ljo­pri­vre­de po­že­lio do­bro­do­šli­cu uče­sni­ci­ma i go­sti­ma i iz­ra­zio ve­li­ko za­do­volj­stvo što je ma­ni­fe­sta­ci­ja oku­pi­la ve­li­ki broj iz­la­ga­ča.
- Že­lim i da vam pre­po­ru­čim da se po­slu­ži­te pro­iz­vo­di­ma od bo­rov­ni­ce, ko­je su na­ši vri­jed­ni do­ma­ći­ni i do­ma­ći­ce na­pra­vi­li po uzo­ru na one slat­ke za­lo­ga­je ko­je su pra­vi­li na­ši pre­ci u dav­na vre­me­na, i ko­ji­ma su se slu­ži­li i go­sti­li na svo­jim tr­pe­za­ma. Da­nas smo ih ov­dje iz­lo­ži­li da mo­gu da se pro­ba­ju - ka­zao je Ša­bo­vić.
Kao i sva­ke go­di­ne na saj­mu je svo­je pro­iz­vo­de iz­lo­žio Hu­sni­ja Re­dže­pa­gić, pro­iz­vo­đač sa le­cen­com. Na svom štan­du izlo­žio je ma­li­ne, aro­ni­ju i ku­pi­ne, ko­ja je ove go­di­ne, ka­že on, pod­ba­ci­la. Ipak, šte­tu su na­dok­na­di­le ma­li­na i aro­ni­ja, ko­je su ro­di­le stan­dard­no, na­gla­sio je ovaj po­ljo­pri­vred­nik i re­dov­ni iz­la­gač na saj­mu.
- Go­di­na ka­sni, ali ka­o što se vi­di, kva­li­tet je iz­u­ze­tan. Ma­li­nu uz­ga­jam na pro­sto­ru od oko 50 ari, aro­ni­ju 30, a ku­pi­nu 20 ari. Zasad je naj­i­spla­ti­vi­je uz­ga­ja­ti aro­ni­ju, jer tr­ži­šte još ni­je za­si­će­no. Ipak, ot­ku­plji­va­či aro­ni­je ne uli­va­ju nam na­du, jer ka­žu da je sad to tre­nut­na ci­je­na ali da će bi­ti mno­go ni­ža – ka­zao je Re­dže­pa­gić.
On već ima obez­bi­je­đen pla­sman, pro­iz­vo­di su mi or­gan­ski - bez he­mi­je, ta­ko da su kraj­nje zdra­vi i kva­li­tet­ni. Glav­ni ot­ku­plji­vač nje­go­vih plo­do­va je ho­tel „Splen­did” iz Bu­dve, a ne­što pro­da i „na ma­lo”. Sve u sve­mu, Re­dže­pagić ne kri­je za­do­volj­stvo, ka­že da je ko­li­či­nom vo­ća ko­je do­bi­ja za­do­vo­ljan, pa ne­ma raz­lo­ga mi­je­nja­ti do­bit­nu kom­bi­na­ci­ju.
Mer­sid Ero­vić iz Bi­je­log Po­lja iz­lo­žio je na Saj­mu u Pla­vu lje­ko­vi­to bi­lje - ča­je­ve, si­ru­pe, me­le­me za ko­žna obo­lje­nja, tink­tu­re, ka­pi, ko­ri­je­nje za ko­sto­bo­lju, re­u­mu, za sr­ce, lin­cu­ru, tra­vu od utro­bi­ce, đum­bir, cr­nu ko­pri­vu, šum­ske plo­do­vi za spra­vlja­nje ča­je­va i dru­go. Svo­jim pro­iz­vo­di­ma ne da­jem ve­li­ku ci­je­nu, pa se svi ovi na­rod­ni li­je­ko­vi mo­gu ku­pi­ti po pri­stu­pač­nim ci­je­na­ma, ka­že Ero­vić.
- Ba­vim se ovim po­slom već 18 go­di­na. Zna­nje sam na­sli­je­dio od oca, ko­ji je bio vr­lo uspje­šan u ovom po­slu – is­ti­če on.
Na Saj­mu po­ljo­pri­vre­de se pred­sta­vila i Nu­sre­ta Ko­jić. Ona je na svom štan­du iz­lo­ži­la eks­po­na­te iz stal­ne po­stav­ke Cen­tra za kul­tu­ru Plav - ći­li­me i ja­njad, bo­šnjač­ku no­šnju, ruč­nu ra­di­nost i ne­što pro­iz­vo­da od bo­rov­ni­ce. Njen štand je pri­vu­kao ve­li­ku pa­žnju po­sje­ti­la­ca. Na­i­me, Nu­sre­ta is­ti­če da je pri­je sve­ga ri­ječ o lju­di­ma iz ovog kra­ja ko­ji ra­de u ino­stran­stvu, pa že­le u svo­jim do­mo­vi­ma da ima­ju ne­što što će ih po­sje­ti­ti na za­vi­čaj.
Na ovoj tra­di­ci­o­nal­noj ma­ni­fe­sta­ci­ji po­ljo­pri­vre­de i uku­snih de­li­ci­ja ko­je se od dav­ni­na pri­pre­ma­ju u ovim di­je­lu Cr­ne Go­re bi­la je i Li­ri­ja iz Pla­va. Ona je iz­lo­ži­la neo­bič­ne pred­me­te - sta­re sli­ke na dr­ve­tu sa ra­znim mo­ti­vi­ma ko­je su ra­đe­ne teh­ni­kom go­re­nja. Na nje­nom štan­du mo­gli su se na­ći i tra­di­ci­o­nal­ni odjev­ni pred­me­ti za vjen­ča­nje - ka­pe za mla­den­ce, ike­ba­ne, ja­stu­ci, ki­ćan­ke.
Na štan­do­vi­ma su se mo­gli na­ći i ri­jet­ki eks­po­na­ti do­ma­će ra­di­no­sti ko­je i da­nas rade vri­jed­ne ru­ke že­na sa cr­no­gor­skog sje­ve­ra. N.V.


Tra­di­ci­ja

U do­men oču­va­nja tra­di­ci­je uklo­pio se Ro­ža­jac Omer Ka­lač. On je sa­mo iz­la­gao, a ne pro­da­vao. Ova­kav stav ima jer že­li, ka­ko je ka­zao, da se lju­di upo­zna­ju sa sta­rin­skim pred­me­ti­ma ko­jih vi­še ne­ma u upo­tre­bi, a ne­kad je do­ma­ćin­stvo bi­lo ne­za­mi­sli­vo bez njih., po­put sef­te, ibri­ka, ča­ša, ava­na sa tuč­kom, ko­ji su iz­lo­že­ni u Za­vi­čaj­nom mu­ze­ju „Ga­ni­ća ku­la” u Ro­ža­ja­ma.N.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"