Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mario saslušavan zbog ubistva Olivera Ivanovića * Funkcionerima opštine ne daju na proslavu * DPS povukao neustavni zakon * Dobile otkaz jer su zatrudnjele * Ne prijetite Americi, imaćete posledice kakve niko nije imao * Za Kosmet nema kompromisa * Beznadežan slučaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IRINEJ, patrijarh Srpske pravoslavne crkve :
– Položaj Crkve u Crnoj Gori danas je gori nego u vrijeme okupacije Osmanlija, dok je položaj Srba kao u vrijeme ozloglašene fašističke Nezavisne Države Hrvatske.

Vic Dana :)

Došao u zatvor novi policajac da radi kao čuvar, pa ga šef upozorava na zatvorenike koji su jako neposlušni. A on će na to:
●Ko ne sluša, ima da leti napolje!
Muškarac ulazi u bar i naručuje pivo.
• Izvolite gospodine, to će biti 20 para - ljubazno će barmen.
• Dvadeset para?! - iznenađen je čovjek.
Pogleda u jelovnik i pita:
• A koliko bi koštala Karađorđeva šnicla?
• Dinar i 10.
• Dinar i 10?! A hoćeš da mi kažeš gdje je vlasnik ove kafane?
Barmen pogleda ka stepenicama koje vode na drugi sprat:
• Gore, sa mojom ženom.
• A šta radi gore sa tvojom ženom?
• Isto što i ja ovdje sa njegovom kafanom.
- Koji je glavni uzrok razvoda?
- Brak!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika CRNOGORSKA UPOZORILA PARTNERE U BUDVANSKOJ VLASTI NA POŠTOVANJE KOALICIONOG SPORAZUMA
Bilbord uoči proslave u Budvi Funkcionerima opštine ne daju na proslavu Sporazum podrazumijeva da će opštinski funkcioneri djelovati tako da se uzdržavaju od učestvovanja u događajima kojima se mogu povrijediti nacionalni, etnički i vjerski sentimenti građana Budve i Crne Gore – smatra Miodrag Čučka
Dan - novi portal
Op­štin­ski funk­ci­o­ne­ri u Bu­dvi tre­ba da djel­uju ta­ko da se uz­dr­ža­va­ju od uče­stvo­va­nja u do­ga­đa­ji­ma ko­ji­ma se mo­gu po­vri­je­di­ti na­ci­o­nal­ni, et­nič­ki i vjer­ski sen­ti­men­ti gra­đa­na Bu­dve i Cr­ne Go­re, po­ru­če­no je iz Cr­no­gor­ske na pi­ta­nje „Da­na”, po­vo­dom na­ja­va pro­sla­ve 100 go­di­na od ula­ska srp­ske voj­ske i oslo­bo­đe­nja Bu­dve.
U ve­zi obi­lje­ža­va­nja sto­go­di­šnji­ce za­vr­šet­ka Pr­vog svjet­skog ra­ta, ra­ni­je je pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Bu­dva Đor­đi­je Vu­jo­vić iz De­mo­krat­skog fron­ta (DF) osno­vao Od­bor za pro­sla­vu sto­go­di­šnji­ce oslo­bo­đe­nja Bu­dve u Pr­vom svjet­skom ra­tu.
Pre­ma anek­su ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma, ko­jim je de­fi­ni­san ula­zak Cr­no­gor­ske u vlast u Bu­dvi, član je­dan od­no­si se na do­ga­đa­je ko­ji­ma se mo­gu po­vri­je­di­ti na­ci­o­nal­ni, et­nič­ki i vjer­ski sen­ti­men­ti gra­đa­na Bu­dve i Cr­ne Go­re.
– Pot­pi­sni­ci ovog spo­ra­zu­ma su sa­gla­sni da će po­li­tič­ki funk­ci­o­ne­ri Op­šti­ne Bu­dva da se uz­dr­ža­va­ju od jav­nog ko­men­ta­ri­sa­nja te­ma i pi­ta­nja i uče­stvo­va­nja u do­ga­đa­ji­ma, či­ja bi posledica mo­gla da bu­de po­vre­da na­ci­o­nal­nih, et­nič­kih i vjer­skih sen­ti­me­na­ta gra­đa­na Bu­dve i Cr­ne Go­re, uz pu­no po­što­va­nje Usta­va i za­ko­na – na­vo­di se u čla­nu je­dan anek­sa ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma.
Pred­sjed­nik op­štin­skog od­bo­ra Cr­no­gor­ske u Bu­dvi Mi­o­drag Čuč­ka za „Dan” je ka­zao da je član je­dan spo­ra­zu­ma pre­ci­zan.
– On se ti­če oku­plja­nja oko pu­ne lo­jal­no­sti dr­ža­vi Cr­noj Go­ri i strikt­nog po­što­va­nja za­ko­na i Usta­va Cr­ne Go­re. I on pod­ra­zu­mi­je­va, kao što i pi­še, da će op­štin­ski funk­ci­o­ne­ri dje­lo­va­ti ta­ko da se uz­dr­ža­va­ju od uče­stvo­va­nja u do­ga­đa­ji­ma ko­ji­ma se mo­gu po­vri­je­di­ti na­ci­o­nal­ni, et­nič­ki i vjer­ski sen­ti­men­ti gra­đa­na Bu­dve i Cr­ne Go­re. Šta ko ra­di u svom pri­vat­nom do­me­nu, ti­me se ovim spo­ra­zu­mom ne ba­vi­mo, ni­ti bi bi­lo pri­mje­re­no da se to ra­di. Ali op­štin­ski funk­ci­o­ne­ri tre­ba da dje­lu­ju u ime i za ra­čun gra­đa­na Bu­dve i ovim spo­ra­zu­mom se pro­mo­vi­še ta­kav pri­stup – iz­ja­vio je Čuč­ka.
Na pi­ta­nje „Da­na” u ve­zi sa na­ja­vom pro­sla­ve 100 go­di­na od ula­ska srp­ske voj­ske i oslo­bo­đe­nja Bu­dve, Čuč­ka je re­kao „što se ti­če pro­gra­ma ko­ji po­mi­nje­te, ja ne znam šta taj pro­gram ob­u­hva­ta”.
– Ali oče­ku­jem da će, ka­da se ti­če vr­še­nja vla­sti u Bu­dvi, bi­ti po­što­va­ne sve tač­ke spo­ra­zu­ma, jer na tom do­ku­men­tu sto­je pot­pi­si ko­ji oba­ve­zu­ju. I vje­ru­je­mo da mo­že­mo ima­ti sa­gla­snost oko svih pi­ta­nja – re­kao je Čuč­ka.
Upi­tan da li nji­ma sme­ta što nji­ho­vi ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri pri­pre­ma­ju po­me­nu­tu pro­sla­vu, on je re­kao da ne zna šta oni spre­ma­ju.
– Sa­mo znam šta smo do­go­vo­ri­li i pot­pi­sa­li – is­ta­kao je Čuč­ka.
Kon­sti­tu­tiv­na sjed­ni­ca Od­bo­ra za pro­sla­vu ju­bi­le­ja 100 go­di­na od oslo­bo­đe­nja Bu­dve u Pr­vom svjet­skom ra­tu odr­ža­na je kra­jem apri­la u Ra­fa­i­lo­vi­ći­ma, i ta­da je jed­no­gla­sno usvo­jen po­slov­nik i pro­gram ra­da. Iako su bil­bor­di, po­sta­vlje­ni ši­rom Bu­dve, u znak sje­ća­nja na oslo­bo­di­lač­ku ak­ci­ju srp­ske voj­ske, iza­zva­li opreč­ne ko­men­ta­re i re­ak­ci­je, od­bor je na sjed­ni­ci kra­jem apri­la na­veo da je is­klju­či­va na­mje­ra or­ga­ni­zo­va­nja obi­lje­ža­va­nja ju­bi­le­ja is­ka­zi­va­nje po­što­va­nja pre­ma pre­ci­ma ko­ji ni­je­su ža­li­li svo­je ži­vo­te, već su se pri­klju­či­li bor­bi za oslo­bo­đe­nje svih ju­žno­slo­ven­skih na­ro­da od vje­kov­nih po­ro­blji­va­ča. Tvr­de da su u bor­ba­ma Ve­li­kog ra­ta uče­stvo­va­li pri­pad­ni­ci svih na­ro­da i svih kon­fe­si­ja sa pro­sto­ra biv­še Ju­go­sla­vi­je, te da je nji­ho­va du­žnost da ob­no­ve sje­ća­nje na njih i ne pre­pu­ste ga za­bo­ra­vu.
Od­bor će, ka­ko je na­ja­vlje­no, upu­ti­ti po­ziv pred­stav­ni­ci­ma sa­ve­znič­kih ze­ma­lja iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, Ru­si­je, Sr­bi­je, Fran­cu­ske, Grč­ke i dru­gi­ma da se pri­dru­že i uče­stvu­ju u bu­dvan­skim sve­ča­no­sti­ma. Pro­gram pro­sla­ve za­vr­ši­će se ve­li­kom sve­ča­nom aka­de­mi­jom u da­ni­ma oko 8. no­vem­bra. Na Mi­trov­dan, Dan oslo­bo­đe­nja Bu­dve u Ve­li­kom ra­tu, bi­će odr­ža­na sve­ča­na sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Bu­dva. M.V.


Bez ko­men­ta­ra

Pi­ta­nje anek­sa ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma, ko­jim je de­fi­ni­san ula­zak Cr­no­gor­ske u vlast u Bu­dvi, i čla­na je­dan tog do­ku­men­ta, pred­sjed­nik lo­kal­nog par­la­men­ta Bu­dve Đo­ri­je Vu­jo­vić ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še.
– To ne bih sa­da ko­men­ta­ri­sao – re­kao je Vu­jo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"