Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milov kum težak 15 miliona eura * U junu zakazuju preglede za decembar * Radulović organizovao prenos tri pištolja * Prijava odbačena, a Knežević jedva preživio * Milov kum težak 15 miliona eura * Vučić: Hrabro idemo iz mitologije u budućnost * Duo Mind Against i DJ Squire na Jazu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica, poslanik Demokratske Crne Gore:
– Vlada ne odustaje od partijskog zapošljavanja.

Vic Dana :)


- Koja je razlika između pametnih i glupih frajera.
- Glupi pričaju viceve o plavušama a pametni ljubave sa njima.


Idu Mujo i Haso ulicom i gledaju ženske. Utom naiđu na jednojajčane bliznakinje. Pita Mujo Hasu:
- Bolan, Haso, koju ćeš?
Haso odgovori:
- Ja bih onu ljepšu.


Šta je brže od Cige koji bježi sa televizorom u rukama?
Njegov sin sa DVD-om.

Kako se zagrijeva crnogorska fudbalska reprezentacija?
Tri kruga oko Crne Gore!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DALIBORKA ULJAREVIĆ (CGO) U RAZGOVORU ZA „DAN” OCIJENILA
Uljarević Sloga opozicije uslov za međunarodno posredovanje U Makedoniji je postojao jasan spisak zahtjeva opozicije, dok u Crnoj Gori on ne postoji ili su zahtjevi uopšteni, a neki od njih i realno neostvarivi, ističe Daliborka Uljarević
Dan - novi portal
Vi­še od osam mje­se­ci na­kon za­vr­še­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra ne­ma di­ja­lo­ga ne sa­mo iz­me­đu vla­sti i opo­zi­ci­je, ne­go i iz­me­đu opo­zi­ci­o­nih su­bje­ka­ta, upo­zo­ra­va u raz­go­vo­ru za „Dan” Da­li­bor­ka Ulja­re­vić, iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO). Ka­ko je is­ta­kla, ne­po­vje­re­nje iz­me­đu gra­đan­skog di­je­la opo­zi­ci­je i De­mo­krat­skog fron­ta do­se­glo je vi­sok ste­pen i ve­li­ko je pi­ta­nje uop­šte da li mo­že bi­ti je­din­stve­nog od­go­vo­ra opo­zi­ci­je na bi­lo što ka­da ne­ma za­jed­nič­kog vred­no­snog kon­sen­zu­sa.
– Čak i boj­kot, kao je­di­na do­sa­da­šnja za­jed­nič­ka ak­ci­ja, imao je i ima­će pre­ki­de shod­no onom što su, ipak, par­ti­ku­lar­ni sta­vo­vi opo­zi­ci­o­nih su­bje­ka­ta. Sti­če se uti­sak i da po­je­di­nač­ni jav­ni is­tu­pi opo­zi­ci­o­nih pr­va­ka i po­zi­vi na raz­go­vo­re vi­še pred­sta­vlja­ju mar­ke­tin­ške ak­ci­je ne­go da iza njih sto­je ozbilj­ni, stra­te­ški na­po­ri ili raz­vi­jen kon­cept ko­or­di­ni­sa­nog opo­zi­ci­o­nog dje­lo­va­nja – ka­že Ulja­re­vi­će­va.
Sma­tra da je do­bro što su ne­ke par­ti­je odav­no na te­re­nu i spre­ma­ju se za lo­kal­ne iz­bo­re u Moj­kov­cu i na Ce­ti­nju.
– Ti iz­bo­ri mo­gu bi­ti in­di­ka­tor da­ljih opo­zi­ci­o­nih pre­stro­ja­va­nja, ko­ja su na­go­vi­je­šte­na u Her­ceg No­vom. Ali, tek na­kon Moj­kov­ca i Ce­ti­nja bi­će mo­gu­će ci­je­ni­ti da li ima­mo ne­ke ja­sne tren­do­ve ili je Her­ceg No­vi bio za­seb­na pri­ča. Ta­ko­đe, ti iz­bo­ri su ja­ko va­žni DPS-u i ne­sum­nji­vo će ulo­ži­ti sve ras­po­lo­ži­ve re­sur­se u njih – na­po­mi­nje di­rek­to­ri­ca CGO-a.
Bi­će, sma­tra ona, za­ni­mlji­vo vi­dje­ti da li ta tak­ti­ka u ovim op­šti­na­ma i da­lje pro­du­ku­je re­zul­ta­te, po­seb­no ima­ju­ći u vi­du sta­nje u nji­ma.
– Ukup­no, sve ovo ide na­ru­ku DPS-u. Dok god je lop­ti­ca u dvo­ri­štu opo­zi­ci­je, DPS je u pred­no­sti i u pri­li­ci da spro­vo­di svo­ju po­li­ti­ku bez ve­li­kih pro­ble­ma. Ra­di­kal­ni re­to­rič­ki ping-pong u ko­jem uče­stvu­ju DPS i DF ja­ča ova dva ra­di­kal­na po­la, a sve osta­lo, po­seb­no gra­đan­sku opo­zi­ci­ju, sta­vlja u dru­gi plan. Va­žno je pod­vu­ći da taj nji­hov „tan­go” sta­vlja u dru­gi plan i pro­ble­me sa ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju cr­no­gor­ski gra­đa­ni – mi­šlja­nje je Ulja­re­vi­će­ve.
Po nje­noj ocje­ni, upit­no je za­što bi se me­đu­na­rod­ni ak­te­ri uklju­či­va­li u bi­lo ka­kav di­ja­log ka­da ne po­sto­ji pr­vo je­din­stve­na ili ma­kar ši­ra opo­zi­ci­o­na plat­for­ma, iako ci­je­ni da su nji­ho­ve do­bre uslu­ge po­treb­ne.
– U Ma­ke­do­ni­ji je, re­ci­mo, po­sto­jao ja­san spi­sak za­htje­va opo­zi­ci­je, dok u Cr­noj Go­ri on ne po­sto­ji ili su ma­kar oni iz­li­sta­ni za­htje­vi uop­šte­ni, a ne­ki od njih i re­al­no neo­stva­ri­vi. Na­rav­no, ovo vr­lo ten­zič­no, im­po­tent­no i ne­kon­struk­tiv­no sta­nje na po­li­tič­koj sce­ni ne mo­že tra­ja­ti une­do­gled, a sa­svim iz­vje­sno ne do 2020. go­di­ne, ka­da bi bio sle­de­ći ter­min za re­dov­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re. Du­bo­ko vje­ru­jem da i u vla­sti, i u opo­zi­ci­ji po­sto­ji do­vo­ljan ni­vo od­go­vor­no­sti pre­ma gra­đa­ni­ma i gra­đan­ka­ma ko­ji su ih bi­ra­li da na va­ljan na­čin spro­vo­de mje­re za do­bro Cr­ne Go­re, iako se to sa­da ne­do­volj­no de­mon­stri­ra – re­kla je Ulja­re­vi­će­va.
Ka­ko je za­klju­či­la, her­me­tič­ka za­tvo­re­nost vla­sti za po­šten di­ja­log sa opo­zi­ci­jom, ali i boj­kot Skup­šti­ne u ko­joj pro­la­ze iz­u­zet­no va­žni za­kon­ski tek­sto­vi ko­ji ima­ju ve­li­ki uti­caj na ži­vo­te gra­đa­na, do sa­da ni­su pro­du­ko­va­li ni­jed­noj od ove dvi­je stra­ne ubje­dlji­vu ko­rist.
V.R.


Ego­i­zam sta­ra bolj­ka

Ka­ko je is­ta­kla Da­li­bor­ka Ulja­re­vić, po­sto­ji i sta­ra opo­zi­ci­o­na bolj­ka, od­no­sno ego­i­zam. Ta­ko se, ka­ko po­ja­šnja­va, i pred­lo­že­ni do­ku­men­ti jed­ne stra­ne br­že bo­lje po­ku­ša­va­ju po­tri­je­ti, po­put ne­dav­no pred­sta­vlje­nog SDP-ovog Ma­ni­fe­sta, ko­ji je od­mah mar­gi­na­li­zo­van od opo­zi­ci­o­nih ko­le­ga.
– Na­ro­či­to iz DF-a, ko­ji sve što ne do­la­zi iz te struk­tu­re br­zo­po­te­zno ba­ga­te­li­še, po­ku­ša­va­ju­ći i na taj na­čin da di­sci­pli­nu­je svu osta­lu opo­zi­ci­ju. Je­din­stve­na opo­zi­ci­o­na plat­for­ma ne po­sto­ji i ne­ma iz­gle­da da će se to usko­ro pro­mi­je­ni­ti jer smo i sa­mi svje­do­ci da pri­o­ri­te­ti me­đu sa­mom opo­zi­ci­jom ni­su isti – oci­je­ni­la je ona.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"