Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-04-30 KANDIDAT ZA MINISTRA RADA I SOCIJALNOG STARANJA U VLADI IZBORNOG POVJERENJA BORIS MARIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” PORUČIO
Marić Neću dozvoliti da se „Snimak” ponovi U radu resora ne smije biti diskriminacije u postupanju. Neće biti privilegovanih i zakinutih zbog bilo kakvog svojstva, uključujući i političku pripadnost, kazao je Marić
Dan - novi portal
Tru­di­ću se da ra­dim po za­ko­nu, ru­ko­vo­de­ći se osnov­nim ustav­nim prin­ci­pi­ma. Uko­li­ko se u to­me us­pi­je, me­to­de iz afe­re „Sni­mak”, bar u ovom pe­ri­o­du, bi­će eli­mi­ni­sa­ne, ka­zao je u in­ter­vjuu za „Dan” kan­di­dat za mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja u vla­di iz­bor­nog po­vje­re­nja Bo­ris Ma­rić. On je ka­zao da se mo­ra us­po­sta­vi­ti po­vje­re­nje i tim­ski rad me­đu opo­zi­ci­o­nim pred­stav­ni­ci­ma.
– Vje­ru­jem da me­đu opo­zi­ci­o­nim ka­dro­vi­ma po­sto­ji svi­jest o ovoj po­tre­bi, bez ko­je ne­će bi­ti ozbilj­ni­jih re­zul­ta­ta – is­ta­kao je Ma­rić.
Sma­tra da nor­ma­tiv­ni okvir stvo­ren leks spe­ci­ja­li­som da­je od­re­đe­nu mo­guć­nost da se od opo­zi­ci­je us­po­sta­vi po­tre­ban ni­vo kon­tro­le iz­bor­nog pro­ce­sa.
– Da li će to ta­ko i bi­ti, za­vi­si od mno­go stva­ri i vri­je­me pred na­ma će da­ti pre­ci­zan od­go­vor – ocje­nju­je Ma­rić.
Re­kli ste da pri­hva­ta­te kan­di­da­tu­ru za mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja u vla­di iz­bor­nog po­vje­re­nja. Šta Vas je mo­ti­vi­sa­lo za ta­kvu od­lu­ku?
– U ovom tre­nut­ku tre­ba sa­če­ka­ti ko­na­čan ras­plet, ali mo­ti­vi su ja­sni. Go­di­na­ma sam u ci­vil­nom sek­to­ru, a osnov­ni smi­sao sek­to­ra je­ste za­šti­ta jav­nog in­te­re­sa ko­ji se u kon­ti­nu­i­te­tu ugro­ža­va od no­si­la­ca po­li­tič­ke i dru­ge mo­ći. U kom­pli­ko­va­noj si­tu­a­ci­ji u ko­joj se cr­no­gor­sko dru­štvo na­la­zi, ve­za­no za sa­mu osno­vu na­šeg prav­no-po­li­tič­kog si­ste­ma ili ustav­nog od­re­đe­nja da se ne mo­že pri­zna­ti ni­jed­na vlast ko­ja ni­je pro­i­za­šla iz slo­bod­ne vo­lje gra­đa­na, a či­ja za­šti­ta je­ste ne­spo­ran jav­ni in­te­res, ci­je­nio sam da iza­zov tre­ba pri­hva­ti­ti.
● Sma­tra­te li da opo­zi­ci­ja mo­že, kroz uče­šće u vla­di iz­bor­nog po­vje­re­nja, kre­i­ra­ti si­stem ko­ji bi efi­ka­sno spri­je­čio pred­iz­bor­ne ma­ni­pu­la­ci­je?
– Nor­ma­tiv­ni okvir stvo­ren leks spe­ci­ja­li­som da­je od­re­đe­nu mo­guć­nost da se od opo­zi­ci­je us­po­sta­vi po­tre­ban ni­vo kon­tro­le iz­bor­nog pro­ce­sa. Da li će to ta­ko i bi­ti, za­vi­si od mno­go stva­ri i vri­je­me pred na­ma će da­ti pre­ci­zan od­go­vor.
Ono što je ne­spor­no je­ste da se mo­ra us­po­sta­vi­ti po­vje­re­nje i tim­ski rad me­đu opo­zi­ci­o­nim pred­stav­ni­ci­ma. Vje­ru­jem da me­đu opo­zi­ci­o­nim ka­dro­vi­ma po­sto­ji svi­jest o ovoj po­tre­bi, bez ko­je ne­će bi­ti ozbilj­ni­jih re­zul­ta­ta.
● Ka­ko mi­sli­te Vi da sa funk­ci­je ko­ju će­te oba­vlja­ti kon­kret­no spri­je­či­te pred­iz­bor­ne zlo­u­po­tre­be DPS-a?
– Uko­li­ko se de­si da pre­u­zmem od­go­vor­nost, osnov­ni cilj će bi­ti za­sno­van na pu­nom po­što­va­nju za­ko­na. Po­seb­no bih na­gla­sio da u ra­du re­so­ra ne smi­je bi­ti dis­kri­mi­na­ci­je u po­stu­pa­nju. Da po­ja­snim, ne­će bi­ti pri­vi­le­go­va­nih i za­ki­nu­tih zbog bi­lo ka­kvog svoj­stva, uklju­ču­ju­ći i po­li­tič­ku pri­pad­nost.
Ta­ko­đe, ura­di­će se po­treb­no da se utvr­di da li je bi­lo ne­za­ko­ni­tih po­stu­pa­nja ra­ni­je, uz pod­ra­zu­mi­je­va­ju­će nji­ho­vo za­ko­ni­to pro­ce­su­i­ra­nje.
● Ka­ko će­te re­a­go­va­ti ako DPS bu­de op­stru­i­rao is­pla­tu so­ci­jal­nih da­va­nja?
– Mi­slim da je ra­no za od­go­vor na ovo pi­ta­nje.
● Vje­ru­je­te li da će­te mo­ći da se po­za­ba­vi­te, u Va­šem re­so­ru, me­to­da­ma zlo­u­po­tre­ba ko­je opi­su­je afe­ra „Sni­mak”?
– Tru­di­ću se da ra­dim po za­ko­nu, ru­ko­vo­de­ći se osnov­nim ustav­nim prin­ci­pi­ma. Uko­li­ko se u to­me us­pi­je, me­to­de iz afe­re „Sni­mak”, bar u ovom pe­ri­o­du, bi­će eli­mi­ni­sa­ne.
M.VE­ŠO­VIĆ


Ho­ću da vje­ru­jem u do­bre na­mje­re svih

● Oče­ku­je­te li op­struk­ci­je DPS-a i, ako do njih do­đe, ka­ko će­te re­a­go­va­ti? Ho­ći li i iz­la­zak iz Vla­de bi­ti op­ci­ja?
– Na­dam se da ozbilj­nost tre­nut­ka sve ak­te­re pro­ce­sa po­zi­va na vi­sok ni­vo od­go­vor­no­sti, da­kle, ho­ću da vje­ru­jem u do­bru na­mje­ru svih.
Ipak, ako do­đe do op­struk­ci­ja, ne tre­ba sum­nja­ti da ću po­vu­ći ade­kvat­ne po­te­ze, uz na­po­me­nu da to ne­će bi­ti so­li­stič­ki is­pa­di, već pro­iz­vod tim­skog ra­da i od­lu­ke.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"