Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom PREDSTAVNICI USSCG TRAŽE OD SOCIJALNOG SAVJETA GRADA DA SE ISPITA USTAVNOST ZAKONA KOJI PROPISUJE UVOĐENJE KOMUNALNE NAKNADE
Građani dva puta plaćaju istu uslugu Građani već sada plaćaju Glavnom gradu održavanje stambene jedinice po osnovu kvadrature stana, plaćaju održavanje puteva, kroz račune za vodu i kanalizaciju uslugu upravljanja otpadnim vodama, navode Slobodan Savović i Sandra Obradović
Dan - novi portal
Uni­ja slo­bod­nih sin­di­ka­ta Cr­ne Go­re od Ča­sla­va Ve­šo­vi­ća, pred­sjed­ni­ka So­ci­jal­nog sa­vje­ta Glav­nog gra­da, tra­ži da pod­ne­se ini­ci­ja­ti­vu za is­pi­ti­va­nje ustav­no­sti Za­ko­na o ko­mu­nal­nim dje­lat­no­sti­ma ko­ji pro­pi­su­je oba­ve­zu du­plog pla­ća­nja jed­ne te iste uslu­ge za gra­đa­ne kroz ko­mu­nal­nu na­kna­du.
Ko­mu­nal­na na­kna­da pla­ća se za odr­ža­va­nje at­mos­fer­ske ka­na­li­za­ci­je, ure­đe­nje par­ko­va, igra­li­šta, sta­ja­li­šta, pu­te­va, ra­svje­te... Sa dru­ge stra­ne čla­no­vi Sa­vje­ta is­pred Uni­je slo­bod­nih sin­di­ka­ta Slo­bo­dan Sa­vo­vić i San­dra Ob­ra­do­vić is­ti­ču da gra­đa­ni već pla­ća­ju kroz raz­li­či­te ra­ču­ne - par­king, odr­ža­va­nje pu­te­va, ra­svje­tu, ra­ču­ne za vo­du i ka­na­li­za­ci­ju, uslu­gu upra­vlja­nja ot­pad­nim vo­da­ma...
Oni na­vo­de da ču­di i za­bri­nja­va či­nje­ni­ca da na­cr­tom od­lu­ke o ko­mu­nal­noj na­kna­di, ko­ja je pred od­bor­ni­ci­ma 22. de­cem­bra, ni­je­su pre­po­zna­ti ni uslo­vi ni na­či­ni, kao ni ka­te­go­ri­je gra­đa­na ko­ji bi bi­li oslo­bo­đe­ni od ovog na­me­ta.
- Neo­dr­ži­vo je i kon­tra­dik­tor­no rje­še­nje iz od­lu­ke ko­ja naj­pri­je pro­pi­su­je da na­kna­du pla­ća­ju vla­sni­ci, da bi ka­sni­je u istom čla­nu bi­lo pred­vi­đe­no da na­kna­du pla­ća­ju ko­ri­sni­ci, jer je ja­sno da Glav­ni grad u ve­li­kom bro­ju slu­ča­je­va ne mo­že da pre­po­zna vla­sni­ka. Ovo iza­zi­va oprav­da­nu sum­nju da će bi­ti po­vla­šće­nih vla­sni­ka obje­ka­ta ko­ji će iz­bje­ći nov­ča­nu oba­ve­zu, kao što je to slu­čaj kod pla­ća­nja po­re­za na ne­po­kret­no­sti – ka­žu Sa­vo­vić i Ob­ra­do­vić.
Oni is­ti­ču da se na­ru­ša­va prin­cip pra­vič­no­sti i so­ci­jal­ne od­go­vor­no­sti jer će na­met na­kna­de pla­ća­ti kraj­ni ko­ri­sni­ci-pod­sta­na­ri ko­ji su u ne­koj od so­ci­jal­nih ka­te­go­ri­ja.
- Od­lu­ka pro­pi­su­je da se vi­si­na ko­mu­nal­ne na­kna­de od­re­đu­je na osno­vu opre­mlje­no­sti lo­ka­ci­je, od­no­sno zo­ne u ko­joj se na­la­zi. Ova­kvo rje­še­nje u prak­si zna­či da će se u is­toj zo­ni ob­ra­ču­na­va ista na­dok­na­da za objek­te ko­ji su raz­li­či­tog kva­li­te­ta iz­grad­nje i unu­tra­šnje opre­mlje­no­sti. Ovo zna­či da je pred­vi­đe­na jed­na­ka na­dok­na­da i za sta­ri­ju po­ro­dič­nu ku­ću i luk­su­zni stam­be­ni obje­kat u is­toj zo­ni, pa i u ovom slu­ča­ju mo­že­mo go­vo­ri­ti o prin­ci­pu pra­vič­no­sti. Na­čin ko­ri­šće­nja sred­sta­va je po na­šem mi­šlje­nju neo­dr­živ i iza­zi­va sum­nju na zlo­u­po­tre­bu zna­čaj­nog di­je­la sred­sta­va. Gra­đa­ni već sa­da pla­ća­ju raz­ne da­žbi­ne kroz ra­ču­ne raz­li­či­tih pru­ža­o­ca uslu­ga, poput par­king ser­vi­sa, odr­ža­va­nja jav­nih pu­te­va, jav­nu ra­svje­tu, mje­seč­ne ra­ču­ne za ko­mu­nal­ne uslu­ge, kroz ra­ču­ne za vo­du i ka­na­li­za­ci­ju uslu­gu upra­vlja­nja ot­pad­nim vo­da­ma... Po na­šem mi­šlje­nju je ne­pre­ci­zan i sa­dr­ži ne­za­ko­nit prin­cip du­plog pla­ća­nja jed­ne te iste uslu­ge. Po­seb­no tre­ba na­po­me­nu­ti da gra­đa­ni već sa­da pla­ća­ju Glav­nom gra­du stam­be­no odr­ža­va­nje je­di­ni­ca po osno­vu kva­dra­tu­re sta­na. Po­se­ban pro­blem pred­sta­vlja na­mje­ra da se ova na­kna­da ubi­ra, po­red osta­log i za po­moć­ne objek­te – ka­žu Sa­vo­vić i Ob­ra­do­vić.
A.D.


Ubi­ra­nje na­kna­de od 1. ja­nu­a­ra

Za čla­no­ve So­ci­jal­nog sa­vje­ta je ne­shva­tlji­va či­nje­ni­ca da se no­vi na­me­ti od gra­đa­na, od ko­jih je ve­ći­na na ivi­ci eg­zi­sten­ci­je, uvo­de od 1. ja­nu­a­ra, a da se Za­kon o ko­mu­nal­nim dje­lat­no­sti­ma na osno­vu ko­jeg se na­kna­da uvo­di, pri­mje­nju­je od 17. fe­bru­a­ra 2018. go­di­ne.


Za­o­bi­šli So­ci­jal­ni sa­vjet

Slo­bo­dan Sa­vo­vić i San­dra Ob­ra­do­vić sma­tra­ju i da je rok za da­va­nje su­ge­sti­ja na do­ku­ment, ko­jim se uvo­di no­vi na­me­ti za gra­đa­ne, ne­pri­hva­tlji­vo kra­tak.
-Sjed­ni­ca So­ci­jal­nog sa­vje­ta ko­ja je po­sve­će­na ovom pi­ta­nju, za­ka­za­na je i odr­ža­na na­kon za­vr­še­ne cen­tral­ne jav­ne ras­pra­ve. Ne­shva­tlji­vo je da je pre­ma pro­gra­mu jav­ne ras­pra­ve od­lu­ka do­sta­vlje­na svi­ma sem so­ci­jal­nim part­ne­ri­ma. Ova­kva prak­sa još je­dan je do­kaz da su so­ci­jal­ni part­ne­ri za­pra­vo sa­mo de­kor u po­stup­ku do­no­še­nja kru­ci­jal­nih aka­ta ko­ji uti­ču na eko­nom­sko-so­ci­jal­ni po­lo­žaj gra­đa­na. Ta­ko­đe je ne­pri­hva­tlji­vo da se iz­vje­štaj o jav­noj ras­pra­vi sa pri­mjed­ba­ma i su­ge­sti­ja­ma i pred­lo­zi­ma uče­sni­ka ne do­sta­vlja so­ci­jal­nim part­ne­ri­ma – na­vo­de Sa­vo­vić i Ob­ra­do­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"