Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Na ivici ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA POKUŠAVA DA ISELI PORODICU MILA VUJISIĆA IZ KUĆE U NASELJU PARTIZANSKI PUT
Porodica Vujisić na okupu Neće živ iz kuće Nismo imali sredstava da plaćamo advokata. Naišli smo na razumijevanje direktora Centra za socijalni rad, Slobodana Đonovića, koji je slao dopise da nas poštede iseljenja, iz Opštine niko nije našao za shodno da nas bar sasluša
Dan - novi portal
Zbog lo­šeg zdra­vlja Mi­la Vu­ji­si­ća i nje­go­ve su­pru­ge Sve­tla­ne sud­ski iz­vr­ši­telj je od­lo­žio nji­ho­vo ise­lje­nje iz ku­će u na­se­lju Par­ti­zan­ski put u Su­to­mo­ru, ko­ja je na­kon sud­skog spo­ra pri­pa­la Že­lje­znič­koj in­fra­struk­tu­ri.
Po­ro­di­ca Vu­ji­sić od 1998. go­di­ne ži­vi u ku­ći ko­ju je Mi­le do­bio na ko­ri­šće­nje od ŽGP Be­o­grad, fir­me u ko­joj je ra­dio pu­nih 28 go­di­na. Osa­mo­sta­lje­njem Cr­ne Go­re i imo­vi­na Že­lje­zni­ce je 2011. go­di­ne po­di­je­lje­na, ta­ko da je ku­ća pri­pa­la Že­lje­znič­koj in­fra­stuk­tu­ri Cr­ne Go­re. Na­kon to­ga, od po­ro­di­ce Vu­ji­sić za­tra­že­no je da se ise­le iz ku­će u ko­ju su oni u me­đu­vre­me­nu i ula­ga­li. Vu­ji­sić pod­sje­ća da su do­bi­li sa­mo če­ti­ri zi­da, bez pri­klju­ča­ka stru­je i vo­de, i da ne­će živ iza­ći iz ku­će.
- Ta­da mi je obe­ća­no da ku­ću mo­gu ko­ri­sti­ti i kad odem u pen­zi­ju, sve dok sam živ. Do­di­je­lje­no mi je pri­ze­mlje objek­ta, dok je gor­nji sprat do­bio još je­dan moj ko­le­ga. Na­kon nje­go­ve smr­ti taj sprat ko­ri­sti nje­gov sin i ne znam da li je Že­lje­znič­ka in­fra­struk­tu­ra tra­ži­la i nje­go­vo ise­lje­nje. Mi smo obje­kat pri­ve­li na­mje­ni, ulo­ži­li znat­na sred­stva, le­gal­no se pri­klju­či­li na elek­tro i vo­do­vod­nu mre­žu i sve je bi­lo ka­ko je i obe­ća­no do 2011. go­di­ne, ka­da je na če­lo ovog pred­u­ze­ća do­šao Za­ri­ja Fra­no­vić, i ka­da sam do­bio oba­vje­šte­nje da se ise­lim. Ka­ko sam ula­gao u ku­ću pred­lo­žio sam da mi vra­te ulo­že­na sred­stva, ili da mi do­zvo­le da do­pla­tim i ot­ku­pim moj dio. Na ta­kvo kom­pro­mi­sno re­še­nje Fra­no­vić ni­je pri­stao, ta­ko da sam prav­du tra­žio sud­skim pu­tem - pri­ča Vu­ji­sić.
No, da jed­no zlo ni­kad ne do­la­zi sa­mo po­ka­za­lo se na pri­mje­ru ove po­ro­di­ce.
- Po­red tog pro­ble­ma, raz­bo­lio sam se od kan­ce­ra plu­ća. Li­je­če­nje u bol­ni­ci spri­je­či­lo me da pra­tim su­đe­nja, i bio sam pri­mo­ran da uzmem advo­ka­ta. Ali, ka­ko ni­sam do­bio spor tre­bao sam da na­pu­stim ku­ću. Gdje, ni­sam mo­gao na­ći re­še­nje. Ku­da ću ova­ko bo­le­stan bez fi­nan­sij­skih sred­sta­va i bez pen­zi­je, bo­le­sna je i mo­ja su­pru­ga. Dje­ca ra­de sa­mo se­zon­ski i na ivi­ci smo eg­zi­sten­ci­je - ka­že on.
Po­ku­ša­va­li su Vu­ji­si­ći da ob­u­sta­ve ise­lje­nje. Upu­ti­li su mol­bu Cen­tru za so­ci­jal­ni rad i Op­šti­ni. Tra­ži­li su po­moć i pre­ko NVO sek­to­ra ka­ko bi do­bi­li ma­kar prav­nu po­moć.
- Ni­smo ima­li sred­sta­va da pla­ća­mo advo­ka­ta. Na­i­šli smo na ra­zu­mi­je­va­nje di­rek­to­ra Cen­tra za so­ci­jal­ni rad, Slo­bo­da­na Đo­no­vi­ća, ko­ji je slao do­pi­se da nas po­šte­de ise­lje­nja, iz Op­šti­ne ni­ko ni­je na­šao za shod­no da nas bar sa­slu­ša. Na­kon što smo upo­zna­li sa na­šim slu­ča­jem i NVO „Mla­di Su­to­mo­ra”, i oni su upu­ti­li do­pis pred­sjed­ni­ku Op­šti­ne da nas pri­mi. U me­đu­vre­me­nu su nas po­sje­ti­li i čla­no­vi Fo­ru­ma mla­dih SDP iz Ba­ra i obe­ća­li po­moć oko prav­nih sa­vje­ta, što nam je vr­lo va­žno u ovom tre­nut­ku - ka­že Sve­tla­na Vu­ji­sić.
Sed­mo­čla­na po­ro­di­ca Vu­ji­sić pod­sje­ća da je Cr­na Go­ra pot­pi­sni­ca Me­đu­na­rod­ne kon­ven­ci­je o za­šti­ti ljud­skih pra­va, po ko­joj se oba­ve­za­la da šti­ti in­te­re­se gra­đa­na. U ovom i slu­ča­je­vi­ma slič­nim ovim, dr­ža­va je du­žna da na­đe mo­dul po ko­jem bi bi­le za­do­volj­ne obi­je stra­ne, i dr­ža­va i gra­đa­ni.
Dra­gan Voj­vo­dić, pred­sjed­nik OO SDP Bar, pi­ta ak­tu­el­nu vlast u Ba­ru na ko­ji na­čin vo­di so­ci­jal­nu po­li­ti­ku, ili to či­ni sa­mo pred iz­bo­re, i da li mo­gu da se za­ne­ma­re ova­kvi slu­ča­je­vi.
Ova po­ro­di­ca se obra­ti­la za po­moć i Mi­tru Ra­do­nji­ću, pred­sjed­ni­ku NVO „Mla­di Su­to­mo­ra”.
- U ime na­še NVO, po­slao sam mol­bu za po­moć pred­sjed­ni­ku Op­šti­ne Bar, obra­tio se bar­skom Cen­tru za so­ci­jal­ni rad i kon­sul­to­vao advo­ka­ta oko si­tu­a­ci­je u ko­joj su Vu­ji­si­ći. Na­šli smo pot­po­ru u Evrop­skoj kon­ven­ci­ji o za­šti­ti ljud­skih pra­va na ko­ju smo se i po­zva­li. Obra­tio sam se i OO SDP - ka­že Ra­do­njić.D.S


Br­zo sti­že 2. sep­tem­bar

U ku­ći Vu­ji­si­ća, po­red brač­nog pa­ra Mi­la i Sve­tla­ne, ži­ve i nji­ho­va kćer­ka, sin i sna­ha i nji­ho­vo dvo­je ma­lo­ljet­ne dje­ce, sve u 72 kva­dra­ta. Od­ra­sli su na evi­den­ci­ji Bi­roa ra­da.
Vu­ji­si­ći pod­sje­ća­ju da 2. sep­tem­bar, za ka­da je od­lo­že­no ise­lje­nje, br­zo do­la­zi.
- Opet će nam na vra­ta za­ku­ca­ti sud­ski iz­vr­ši­telj. Šta da ra­di­mo ako ne bu­du ima­li ra­zu­mi­je­va­nja. Po­ru­ču­jem im da ja živ iz ove ku­će ne­ću, a oni ako ho­će ne­ka nas na du­ši no­se, ne­ka do­đu i iz­ba­ce nas. Ja i že­na smo ci­je­log ži­vo­ta ra­di­li i stva­ra­li, valj­da smo za­slu­ži­li da ima­mo i krov nad gla­vom - ka­že Mi­lo Vu­ji­sić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"