Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prva familija” teška 167 miliona dolara * U biračkom spisku nema fantoma * Novi ostao bez vlasti * Ristić pušten poslije par sati * Slavili i po nevremenu * Odlazak eks-JU zvijezde * „Prva familija” teška 167 miliona dolara
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije:
Marković je jače udario na sirotinju nego njegov prethodnik Đukanović i zato treba organizovati proteste da se odupremo bezobrazluku sa jednim zahtjevom – ostavkom vlade koja je krenula đonom na svoj narod.

Vic Dana :)

Ide plavuša u dućan kupit televizor. Prodavač joj kaže:
- Žao mi je gospođice, ali ne prodajemo plavušama.
Ona se naljuti da kakva je to diskriminacija i ode doma. Sjutradan si ofarba kosu u smeđe i odluči opet probati. Uđe u dućan i pita prodavača za televizor, na što će on opet:
- Ne prodajemo plavušama.
- Pa dobro, kako ste znali da sam plavuša?
- Zato što mi prodajemo mikrotalasne pećnice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Lov i ribolov MINISTARSTVO POLJOPEIVREDE ZABRANILO ODSTREL DIVLJIH ŽIVOTINJA ZBOG NEVREMENA
Odgovorni članovi Lovačkog društva „Manastir Morača” Nesavjesni lovci oglušili se o zabranu lova Zakonom je propisano da se za kršenje zabrane lova pravno lice može kazniti od 1.200 eura do 10.000 eura, a fizičko lice od 200 eura do 800 eura
Dan - novi portal
Pro­šlog vi­ken­da u re­jo­nu lo­vi­šta u Pi­pe­ri­ma od­je­ki­va­li su puc­nji iz lo­vač­kog oruž­ja. Mje­šta­ni o to­me, isti­na, ni­je­su oba­vi­je­sti­li po­li­ci­ju, ali su pi­smo upu­ti­li „Da­nu” i ru­bri­ci Lo­va i ri­bo­lo­va. Oni pod­sje­ća­ju da je Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja pri­vre­me­no za­bra­ni­lo lov di­vlja­či zbog iz­u­zet­no ne­po­volj­nih vre­men­skih uslo­va ko­ji su od­ne­dav­no za­hva­ti­li i na­šu ze­mlju, pa im je ne­shva­tlji­vo da nad­le­žni ne kon­tro­li­šu po­što­va­nje ovog pro­pi­sa.
– Lo­vi­še u Pi­pe­ri­ma je vr­lo bli­zu ku­ća, pa puc­nje i la­vež ke­ro­va ču­je­mo, a lov­ce mo­že­mo i vi­dje­ti. U ne­dje­lju, iako je za­bra­na lo­va stu­pi­la na sna­gu, jed­na eki­pa oči­to ne­sa­vje­snih lo­va­ca ob­re­la se u lo­vi­štu, oči­gled­no ne­ha­ju­ći za za­kon­ske pro­pi­se – na­vo­di se, iz­me­đu osta­log, u pi­smu.
Po­sled­njih da­na u ci­je­loj Cr­noj Go­ri za­bi­lje­že­ne su eks­trem­no ni­ske tem­pe­ra­tu­re va­zdu­ha, u pla­ni­na­ma vi­sok sni­je­žni po­kri­vač, a oluj­ni i na mo­men­te or­kan­ski vje­tar stva­rao je po­le­di­cu. Za­to je Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja, u či­jem se re­so­ru na­la­zi lov­stvo, pri­vre­me­no za­bra­ni­lo lov.
– Čla­nom 66 Za­ko­na o di­vlja­či i lov­stvu, stav 1, tač­ka 2 i 20, pro­pi­sa­no je da je di­vljač za­bra­nje­no lo­vi­ti ako je ugro­že­na po­ža­rom, po­pla­vom, sni­je­žnim na­no­si­ma, po­le­di­com i dru­gim ele­men­tar­nim ne­po­go­da­ma, kao i, ako sni­je­žni po­kri­vač smr­zne i di­vljač pro­pa­da, od­no­sno ako sni­je­žni po­kri­vač u šu­mi do­stig­ne vi­si­nu iz­nad 30 cm. Pri­vre­me­na za­bra­na lo­va bi­će na sna­zi sve dok vre­men­ske pri­li­ke ne bu­du bo­lje i stvo­re se uslo­vi za neo­me­tan ži­vot di­vlja­či – ob­ja­sni­li su iz Lo­vač­kog sa­ve­za Cr­ne Go­re, po­vo­dom ovog slu­ča­ja.
Oni pod­sje­ća­ju da su ko­ri­sni­ci lo­vi­šta, lo­vač­ka dru­štva, or­ga­ni­za­ci­je i jav­na pred­u­ze­ća za uz­goj, za­šti­tu i lov di­vlja­či i lov­ci du­žni da se pri­dr­ža­va­ju pro­pi­sa­ne za­bra­ne.
Či­ni se da ka­zne ni­je­su pri­mje­re­ne, ka­da se po­je­din­ci sa lo­vač­kim oruž­jem o pro­pi­se la­ko oglu­šu­ju, a još lak­še oroz po­te­žu na di­vljač u ne­vo­lji.R.K.


Za pre­kr­šaj od 200 do 800 eura

Lov u vri­je­me za­bra­ne sma­tra se ne­do­zvo­lje­nom rad­njom. Za ovaj pre­kr­šaj Za­ko­nom o di­vlja­či i lov­stvu (član 85 stav 1 tač­ke 14 i 26) pro­pi­sa­no je da se prav­no li­ce mo­že ka­zni­ti od 1.200 do 10.000 eura, od­no­sno fi­zič­ko li­ce od 200 eura do 800 eura (član 86 stav 1 tač­ke 20 i 31) – ka­žu u LSCG.
N.S.


Po­ja­ča­li is­hra­nu divljači

Lo­vač­ko dru­štvo „Ma­na­stir Mo­ra­ča” je zbog lo­ših vre­men­skih uslo­va je van­red­no hra­ni­la di­vljač. Pred­sjed­nik uprav­nog od­bo­ra lo­vač­kog dru­štva Pe­tar Me­de­ni­ca i uprav­nik lo­vi­šta Zo­ran Me­de­ni­ca sa­op­šti­li su da lo­vo­ču­var­ska slu­žba ovih da­na vr­ši sva­ko­dnev­ni mo­ni­to­ring po­sma­tra­nja i pre­bro­ja­va­nja di­vlja­či.
-Kon­tro­lom je kon­sta­to­va­no da je sta­nje di­vlja­či i u lo­vi­štu na za­do­vo­lja­va­ju­ćem ni­vou – sop­šti­li su Pe­tar i Zo­ran Me­de­ni­ca.


Is­cr­plje­na di­vljač lak pli­jen pre­da­to­ra

Pri­hra­na di­vlja­či je jed­na od uz­goj­nih mje­ra, a pla­ni­ra se i iz­vo­di po­seb­no za sva­ku uz­goj­nu vr­stu ka­ko krup­ne ta­ko i sit­ne di­vlja­či.
– Pri­hra­nji­va­nje uz­goj­ne di­vlja­či tre­ba po­če­ti još sa po­čet­kom je­se­ni ka­ko bi ona ste­kla na­vi­ku i zna­la gdje mo­že na­ći hra­nu u to­ku zi­me, on­da kad joj naj­vi­še za­tre­ba. Ujed­no ovaj do­dat­ni iz­vor hra­ne, di­vlja­či bi tre­ba­lo da po­slu­ži za stva­ra­nje ma­snih na­sla­ga, ka­ko bi ona u zi­mu ušla u do­broj tje­le­snoj kon­di­ci­ji. Do­bro uhra­nje­na di­vljač u do­ba ve­ćeg sni­je­žnog po­kri­va­ča, eks­trem­no ni­skih tem­pe­ra­tu­ra va­zdu­ha, ja­kog vje­ta­ra, po­le­di­ce, smr­za­va­nje po­vr­šin­skog slo­ja ze­mlji­šta i di­je­la vo­de­nih po­vr­ši­na, mi­ru­je u za­klo­nu ra­ci­o­na­li­no tro­še­ći tje­le­sne ener­gi­ju i ne is­cr­plju­je se tra­že­ći hra­nu. Sla­bo uhra­nje­na i ne pri­hra­nji­va­na di­vljač u to­ku zi­me je u po­tra­zi za hra­nom ka­da se još vi­še se is­cr­plju­je i sla­bi. Ova­ko sla­ba i is­cr­plje­na di­vljač je lak pli­jen pre­da­to­ra, Ta­ko­đe di­vljač, ko­ja ni­je pra­vil­no i pra­vo­vre­me­no pri­hra­nji­va­na u zim­skom pe­ri­o­du, mi­gri­ra u dru­ga lo­vi­šta i ako ta­mo na­đe do­volj­no hra­ne i mi­ra, ta­mo i osta­je – ka­žu iz Lo­vač­kog sa­ve­za.
Uz­goj­noj di­vlja­či se mo­ra iz­no­si­ti što pri­rod­ni­ja, zdra­va i ra­zno­vr­sna hra­na. Ona se mo­ra da­va­ti u hra­ni­li­šti­ma, pri­klad­nim za sva­ku vr­stu di­vlja­či, ni­ka­ko raz­ba­ci­va­ti po lo­vi­štu. Mje­sta na ko­ji­ma će se di­vljač pri­hra­nji­va­ti tre­ba da bu­du za­klo­nje­na od vje­tra, na pri­soj­nim stra­na­ma i što uda­lje­ni­ja od na­se­lje­nih mje­sta.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"