Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U novo ljeto sa novom nadom * SDP dobrodošao u građanski blok * Rok istekao „As” Rusima ostao * Vlada svakog stanovnika zadužila po 3.440 eura * Orjen ogrnut sniježnom bjelinom * U novo ljeto sa novom nadom * Zaborav kao izbavljenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Radovan Asanović, funkcioner Demosa:
Možda Pozitivna igra igru Slavka Perovića, ali sam najbliži zaključku da međunarodna zajednica igra igru „Milošević’’.

Vic Dana :)

Zaposli se Mujo u Njujorku na pranju prozora i tako se jednog dana oklizne i padne sa 16 sprata na ulicu. Prolaznici se okupili oko njega i u taj tren naiđe i Haso. Gleda on Muja koji je taman počeo dolaziti k sebi i priupita:
- Pa dobro Mujo što je bilo?
- Ma ne znam bolan Haso - evo i ja stigo maločas.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2016-01-05 PROMOVISANA KNJIGA PROF. DR MILIĆA MEDENICE
Milić Medenica Udžbenik za studente, korisno štivo za doktore
Dan - novi portal
U pri­su­stvu ve­li­kog bro­ja lje­ka­ra, me­di­cin­skih rad­ni­ka, ali i gra­đa­na, ju­če je u Spe­ci­jal­noj bol­ni­ci za pluć­ne bo­le­sti „Dr Jo­van Bu­la­jić” u Bre­zo­vi­ku kod Nik­ši­ća, pro­mo­vi­san uni­ver­zi­tet­ski udž­be­nik „Ple­u­ral­ni iz­li­vi“, auto­ra prof.dr Mi­li­ća Me­de­ni­ce, ob­ja­vljen u iz­da­nju Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re. Ka­ko je na pro­mo­ci­ji ka­za­la prof. dr Mi­li­ca Mar­ti­no­vić, iz­la­zak knji­ge iz štam­pe je uvi­jek li­jep i va­žan do­ga­đaj, a Spe­ci­jal­na bol­ni­ca za pluć­ne bo­le­sti u Bre­zo­vi­ku, zbog svo­je tra­di­ci­je i re­pu­ta­ci­je, pred­sta­vlja pri­ro­dan i lo­gi­čan iz­bor za or­ga­ni­zo­va­nje do­ga­đa­ja ka­kvi su, po­red osta­lih, i pro­mo­ci­je knji­ga.
– U pi­ta­nju je kva­li­tet­no i za­ni­mlji­vo šti­vo ko­je će nam svi­ma, u to sam pot­pu­no si­gur­na, i te ka­ko bi­ti od ko­ri­sti. Ka­da mi je prof. Me­de­ni­ca do­nio ru­ko­pis na či­ta­nje, oče­ki­va­la sam sve­o­bu­hva­tan pri­stup za­ni­mlji­voj i za­ma­šnoj te­mi ple­u­ral­nih iz­li­va. Do­bi­la sam, me­đu­tim, vi­še od oče­ki­va­nog. Moj pri­ja­telj prof. Me­de­ni­ca na­pi­sao je sve­o­bu­hva­tan pri­kaz ve­o­ma va­žnog i u kli­nič­koj me­di­ci­ni vr­lo za­stu­plje­nog pro­ble­ma ple­u­ral­nih iz­li­va na oko 250 stra­ni­ca, kroz 17 do­bro for­mu­li­sa­nih i lo­gič­nim re­dom po­ve­za­nih po­gla­vlja. Va­žno je da na­gla­sim da je autor­ski vr­lo vič­no, na za­ni­mljiv na­čin, što uop­šte ni­je la­ko, oda­brao naj­va­žni­je či­nje­ni­ce i for­mu­li­sao nji­hov re­do­sled, što tekst či­ni sa­dr­žaj­nim, mo­der­nim, sa­vre­me­nim, ali i ve­o­ma či­tlji­vim. Na­rav­no, na­gla­ša­vam da je sva­ko po­gla­vlje po­pra­će­no ve­li­kim bro­jem sa­vre­me­nih li­te­ra­tur­nih re­fe­ren­ci – ka­za­la je Mar­ti­no­vić.
Ka­da je u pi­ta­nju te­ma ple­u­ral­ni iz­li­vi, sa si­gur­no­šću se mo­že re­ći da je pro­blem pre­va­zi­đen i da smo do­bi­li knji­gu ko­ju će­mo či­ta­ti sa za­do­volj­stvom i od ko­je će­mo, si­gur­no, ka­ko je is­ta­kla Mar­ti­no­vić, ima­ti pu­no ko­ri­sti.
– Ona se mo­že pre­po­ru­či­ti stu­den­ti­ma me­di­ci­ne, i na do­di­plom­skom i na post­di­plom­skom ni­vou, pne­u­mof­ti­zi­o­lo­zi­ma, spe­ci­ja­li­sti­ma. Na­pi­sav­ši ova­ko kva­li­te­tan udž­be­nik-mo­no­gra­fi­ju prof. dr Mi­lić Me­de­ni­ca je dao vr­lo zna­ča­jan do­pri­nos bi­bli­o­gra­fi­ji re­la­tiv­no mla­de ali eta­bli­ra­ne uni­ver­zi­tet­ske je­di­ni­ce Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re, Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta u Pod­go­ri­ci – ka­za­la je Mar­ti­no­vić.
Dr Gor­da­na Re­ljić, di­rek­to­ri­ca po­me­nu­te bol­ni­ce, tom pri­li­kom je na­gla­si­la da broj pri­sut­nih na pro­mo­ci­ji naj­bo­lje po­ka­zu­je da se ra­di o čo­vje­ku ko­ji za­slu­žu­je ve­li­ko po­što­va­nje, ko­je dr Me­de­ni­ca uži­va ne sa­mo u ovoj bol­ni­ci, ne­go i Cr­noj Go­ri.
– Kao di­rek­to­ru bol­ni­ce iz­u­zet­na mi je čast da je ne­ko tih kva­li­te­ta ov­dje i u na­u­ci. Me­de­ni­ca do­sti­gao mak­si­mum. Do­la­zi u Cr­nu Go­ru 1993. i po­sta­je di­rek­tor spe­ci­jal­ne bol­ni­ce i to je je­dan od sjaj­nih pe­ri­o­da bol­ni­ce. Dok­to­ri­rao je 2003, a 2013. po­stao pro­fe­sor Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta u Pod­go­ri­ci. Ne­se­bič­no i ko­rekt­no di­je­li svo­je zna­nje sa na­ma. Kao vr­sni pne­u­mo­fi­zi­o­log vr­lo je bi­tan u od­lu­ka­ma za naj­te­že pa­ci­jen­te. Knji­ga dr Me­de­ni­ce je mak­si­mal­no pro­fe­si­o­nal­no ob­ra­đe­na. Kao vr­stan lje­kar kli­ni­čar, me­to­do­lo­ški je od­lič­no osmi­slio knji­gu.
– Hva­la dok­to­ru Me­de­ni­ci što je član ovog ko­lek­ti­va i što je pri­u­štio li­jep tre­nu­tak – ob­ja­vlji­va­nje knji­ge i pro­mo­ci­ju – ka­za­la je iz­me­đu osta­log dr Re­ljić.
L.N.


Kva­li­te­tan put do di­jag­no­ze

Prof. dr Mi­lić Me­de­ni­ca tom pri­li­kom obra­tio se pri­sut­ni­ma.
– Kao kli­ni­ča­ri­ma nam je naj­va­žni­je da do­đe­mo do eti­o­lo­ške di­jag­no­ze ple­u­ral­nog iz­li­va. Kod dvi­je tre­ći­ne iz­li­va se do­đe do vje­ro­vat­ne eti­o­lo­ške di­jag­no­ze, a kod tre­ći­ne se ne do­đe ni­kad do te di­jag­no­ze. Moj do­pri­nos je da tu tre­ći­nu sma­nji­mo bar za ko­ji pro­ce­nat – ka­zao je Me­de­ni­ca.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"