Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-08-12 ŠEF PARLAMENTA SO KOTOR UPOZORIO GRADONAČELNIKA DA JE PREKRŠIO ZAKON
Problematično imenovanje direktora Luke
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Op­šti­ne Ko­tor Ni­ko­la Bu­ki­li­ca (SDP) za­tra­žio je ju­če od ko­tor­skog gra­do­na­čel­ni­ka Alek­san­dra Stjep­če­vi­ća (DPS) da mu do­sta­vi Iz­vje­štaj o ra­du i fi­nan­sij­skom po­slo­va­nju za 2015. go­di­nu sa Pro­gra­mom ra­da i fi­nan­sij­skim pla­nom za ovu go­di­nu za pred­u­ze­će „Lu­ka Ko­tor“, uklju­ču­ju­ći mi­šlje­nje i ocje­nu re­sor­nog se­kre­ta­ri­ja­ta i nje­gov pre­dlog.
To, ka­ko je is­ta­kao, ima­ju­ći u vi­du da je SO Ko­tor pre­ma svom pro­gra­mu ra­da, po­me­nu­ta do­ku­men­ta bi­la u oba­ve­zi da raz­ma­tra u dru­gom kvar­ta­lu ove go­di­ne.
Bu­ki­li­ca upo­zo­ra­va da je SO Ko­tor, shod­no čl. 40 i 45 tač. 9 Za­ko­na o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, je­di­na nad­le­žna da ras­po­la­že imo­vi­nom Op­šti­ne Ko­tor u što spa­da jed­na od naj­va­žni­jih za grad imo­vi­na Op­šti­ne u „Lu­ci Ko­tor“ – nje­no ve­ćin­sko vla­sni­štvo od 57 od­sto ak­cij­skog ka­pi­ta­la.
– To pra­vo Op­šti­na ostva­ru­je pre­ko svo­jih pred­stav­ni­ka u or­ga­ni­ma „Lu­ka Ko­tor“ i nji­ho­vo ime­no­va­nje je u is­klju­či­voj nad­le­žno­sti SO – po­ru­čio je Bu­ki­li­ca u do­pi­su Stjep­če­vi­ću.
Na Skup­šti­ni pred­u­ze­ća, u ve­ćin­skom vla­sni­štvu Op­šti­ne Ko­tor, ko­ja u vla­sni­štvu ima oko 57 od­sto ak­ci­ja te kom­pa­ni­je, u Uprav­ni od­bor „Lu­ke“, kao pred­stav­ni­ci gra­da iza­bra­ni su: Sta­ni­sla­va Su­bo­tić (DPS), De­jan Usko­ko­vić (DPS) i Go­ran Gr­bo­vić (LP). Su­bo­ti­će­voj, Usko­ko­vi­ću i Gr­bo­vi­ću to je dru­gi man­dat, ko­ji im je do­di­je­ljen bez sa­gla­sno­sti SO Ko­tor.
Bu­ki­li­ca je pod­sje­tio da skup­štin­ski Od­bor za iz­bor i ime­no­va­nja ni­je pri­hva­tio pred­log gra­do­na­čel­ni­ka, kao i da SO još uvi­jek ni­je ime­no­va­la kan­di­da­te za čla­no­ve Od­bo­ra di­rek­to­ra „Lu­ke“, ni­ti svog pred­stav­ni­ka sa oba­ve­zu­ju­ćim uput­stvi­ma za od­lu­či­va­nje na skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra.
– Kao i da ste vi na na­stav­ku sjed­ni­ce, odr­ža­ne 20. ju­la, po­vu­kli sa dnev­nog re­da tač­ku ko­ja se od­no­si­la na pred­log kan­di­da­ta. Upo­zo­ra­vam vas da ovim rad­nja­ma kr­ši­te za­kon­ske nor­me sa već vi­dlji­vom na­mje­rom da Op­šti­nu pred­sta­vlja­ju oni ko­ji ne mo­gu bi­ti za­štit­ni­ci jav­nog, ne­go in­te­re­sa ko­ji su već iden­ti­fi­kova­ni kao štet­ni po in­te­re­se gra­da i dr­ža­ve. Sve ovo vas uvo­di u zo­nu, ne sa­mo po­li­tič­ke od­go­vor­no­sti – po­ru­čio je Bu­ki­li­ca uz mol­bu da mu Stjep­če­vić, u skla­du sa Za­ko­nom o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi i Sta­tu­tom Op­šti­ne Ko­tor, u što kra­ćem ro­ku u ve­zi sa tim pred­me­tom do­sta­vi sve svo­je od­lu­ke, pred­lo­ge, pu­no­moć­ja i oba­ve­zu­ju­ća uput­stva pred­stav­ni­ku ko­ga je ime­no­vao za Skup­šti­nu ak­ci­o­na­ra a.d. „Lu­ka Ko­tor“, ko­ja je odr­ža­na 2. av­gu­sta.
– Ka­ko bi u skla­du sa pro­pi­si­ma mo­gli iste raz­ma­tra­ti, da­ti sa­gla­snost na na­red­noj, mo­gu­će i van­red­noj sjed­ni­ci Skup­šti­ne Op­šti­ne – za­klju­čio je Bu­ki­li­ca.
B.M.


Od­lo­že­na sjed­ni­ca

Zbog ne­do­stat­ka kvo­ru­ma, ju­če ni­je odr­žan na­sta­vak 42. sjed­ni­ce SO Ko­tor. Na­i­me, u skup­štin­skoj sa­li ni­je se po­ja­vi­lo ne­ko­li­ko od­bor­ni­ka ko­a­li­ci­je na vla­sti DPS–SDP–LP–HGI, pa su opo­zi­o­ne SNP, DF, DSS, PCG, od­bi­le da da­ju kvo­rum vla­da­ju­ćoj ve­ći­ni. Na­sta­vak sjed­ni­ce za­ka­zan je za pe­tak, 26. sep­tem­bar.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"