Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija OBJAVLJEN REVIZORSKI IZVJEŠTAJ KOMPANIJE ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA
ŽPCG traži 70,4 hiljade eura Za poreze duguju 1,5 miliona eura Revizor je utvrdio da zalihe kompanije nijesu vjerodostojno predstavljene, kao i da OŽVS vodi brojne sporove sa drugim željezničkim preduzećima
Dan - novi portal
U de­cem­bru 2015. go­di­ne Po­re­ska upra­va je iz­vr­ši­la in­spek­cij­ski nad­zor pra­vil­no­sti, ob­ra­ču­na­va­nja, pri­ja­vlji­va­nja i pla­ća­nja po­re­za i do­pri­no­sa na lič­na pri­ma­nja za­po­sle­nih i tom pri­li­kom je kon­sta­to­va­no da kom­pa­ni­ja Odr­ža­va­nje že­lje­znič­kih vo­znih sred­sta­va ni­je vr­ši­la ob­ra­čun i upla­tu po­re­za i do­pri­no­sa na lič­na pri­ma­nja u skla­du sa re­le­vant­nim pro­pi­si­ma. Taj po­da­tak na­ve­den je u re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju o po­slo­va­nju pred­u­ze­ća OŽVS za pro­šlu go­di­nu. Pre­ma tom iz­vje­šta­ju, u to­ku nad­zo­ra je iz­vr­šen ob­ra­čun po­re­za i do­pri­no­sa na is­pla­će­ne za­ra­de od ju­na 2013. do ok­to­bra 2015. go­di­ne.
– Iz­vje­štaj je pre­dat nad­le­žnom po­re­skom or­ga­nu. Kon­sta­to­va­no je da je sta­nje ne­pla­će­nih oba­ve­za za po­re­ze i do­pri­no­se po ovom osno­vu u ukup­nom iz­no­su od 1,5 mi­li­o­na eura – na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju re­vi­zo­ra.
U tom do­ku­men­tu je is­tak­nu­to da je kom­pa­ni­ja OŽVS, ko­ja je na­sta­la re­struk­tu­ri­ra­njem ne­ka­da je­din­stve­ne že­lje­zni­ce, pro­šlu go­di­nu za­vr­ši­la sa gu­bit­kom od 643,4 hi­lja­de eura, od­no­sno 756,7 hi­lja­da eura 2014. go­di­ne. Po­slov­ni pri­ho­di kom­pa­ni­je iz­no­si­li su 1,6 mi­li­o­na eura i bi­li su ne­ko­li­ko hi­lja­da ve­ći ne­go 2014. go­di­ne. Po­slov­ni ras­ho­di dru­štva iz­no­se 2,3 mi­li­o­na eura.
Iz­vr­šni di­rek­tor kom­pa­ni­je OŽVS je Mi­lo­rad Vu­ko­vić, dok je pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra Dra­gan Ši­mrak. Pred­u­ze­će je na kra­ju pro­šle go­di­ne ima­lo 196 za­po­sle­nih.
Re­vi­zor je uka­zao i na pro­pu­ste pri­li­kom pri­ka­zi­va­nja za­li­ha kom­pa­ni­je.
– U bi­lan­su sta­nja OŽVS je is­ka­za­la vri­jed­nost za­li­ha re­zer­vnih dje­lo­va i po­tro­šnog ma­te­ri­ja­la u iz­no­su od 1,4 mi­li­o­na eura. Shod­no MRS 2 za­li­he se od­mje­ra­va­ju po ni­žoj od dvi­je vri­jed­no­sti i to na­bav­noj ili ne­to ostva­ri­voj vri­jed­no­sti. Na­bav­na vri­jed­nost ne­će mo­ći da se na­dok­na­di ako su za­li­he pot­pu­no ili dje­li­mič­no za­star­je­le ili ne­u­po­tre­blji­ve, od­no­sno ni­je­su u op­ti­ca­ju. Naj­ve­ći dio na­ve­de­nih za­li­ha pre­u­ze­te su di­o­be­nim bi­la­snom pri­li­kom osni­va­nja dru­štva i po­ti­ču još iz pe­ri­o­da je­din­stve­ne že­lje­zni­ce, a zna­tan dio za­li­ha ni­je u op­ti­ca­ju i prak­tič­no ima vri­jed­nost sa­mo sta­rog gvo­žđa. Dru­štvo na kra­ju pro­šle go­di­ne ni­je iz­vr­ši­lo obez­vre­đi­va­nje ovih za­li­ha – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
Na­ve­de­no je i da OŽVS ni­je po­slo­va­la u skla­du sa Za­ko­nom o jav­nim na­bav­ka­ma.
– Za­ko­nom o jav­nim na­bav­ka­ma pro­pi­sa­no je da ukup­na go­di­šnja vri­jed­nost jav­nih na­bav­ki pri­mje­nom ne­po­sred­nog spo­ra­zu­ma ne mo­že da pre­la­zi de­vet od­sto iz­vr­še­nog bu­dže­ta za jav­ne na­bav­ke na­ru­či­la­ca u pret­hod­noj go­di­ni uko­li­ko bu­džet za jav­ne na­bav­ke iz­no­si od 200 do 500 hi­lja­da eura, a OŽVS je u pro­šloj go­di­ni znat­no pre­ma­ši­la na­ve­de­ni li­mit – pi­še u re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju.
Re­vi­zor je utvr­dio da OŽVS po­tra­žuje od ku­pa­ca u zemlji 566,6 hi­lja­da eura. On je uka­zao i na broj­ne spo­ro­ve ko­je OŽVS vo­di sa že­lje­znič­kim pred­u­ze­ći­ma, Že­lje­znič­kim pre­vo­zom, Že­lje­znič­kom in­fra­struk­tu­rom i Mon­te­kar­gom.
– U okvi­ru po­tra­ži­va­nja od 566,6 hi­lja­da eura is­ka­za­na su po­tra­ži­va­nja od Mon­te­kar­ga u iz­no­su od 406,3 hi­lja­de eura ko­ja su ne­za­vi­snom pro­vje­rom sal­da od stra­ne Mon­te­kar­ga ospo­re­na za iz­nos od 346 hi­lja­de eura i u to­ku je sud­ski po­stu­pak po ovom osno­vu, a dru­štvo je do­bi­lo pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du pred Pri­vred­nim su­dom u svo­ju ko­rist. Pro­vje­rom sal­da kod ŽPCG ospo­re­na su po­tra­ži­va­nja dru­štva za iz­nos od 47,8 hi­lja­da eura, a ko­ja su u po­slov­nim knji­ga­ma OŽVS go­di­ne is­ka­za­na u iz­no­su od 159,4 eura. Po­tra­ži­va­nja OŽVS od 330,5 hi­lja­da eura ko­ja da­ti­ra­ju iz pret­hod­nog pe­ri­o­da, od­no­se se na po­tra­ži­va­nje po osno­vu re­zer­vnih dje­lo­va od ŽPCG ospo­re­na su u cje­lo­sti od stra­ne te kom­pa­ni­je, a OŽVS za ova po­tra­ži­va­nja ni­je iz­vr­ši­la is­prav­ku vri­jed­no­sti na te­ret ras­ho­da. Pre­ma iz­ja­vi prav­ne slu­žbe dru­štvo je po ovom osno­vu po­kre­nu­lo sud­ski po­stu­pak pred Pri­vred­nim su­dom – na­ve­de­no je u do­ku­men­tu. B.Ma.


Tra­že im 70,4 hi­lja­de

Iz­vo­dom otvo­re­nih stav­ki ŽPCG od OŽVS po­tra­žu­je 70,4 hi­lja­de eura, što da­ti­ra iz 2011. go­di­ne po osno­vu pro­da­je sta­rog že­lje­za, manj­ka re­zer­vnih dje­lo­va.
– Na­ve­de­ne oba­ve­ze dru­štvo ne is­ka­zu­je u svom knji­go­vod­stvu i ospo­ra­va po­sto­ja­nje istih. Dru­štvo je u pro­pi­sa­nom ela­bo­ra­tu za 2015. go­di­nu is­ka­za­lo oba­ve­ze po osno­vu ugo­vo­ra o so­li­dar­noj od­go­vor­no­sti pre­ma ŽICG u iz­no­su od 10,6 hi­lja­da eura – na­ve­de­no je u re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"