Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U novo ljeto sa novom nadom * SDP dobrodošao u građanski blok * Rok istekao „As” Rusima ostao * Vlada svakog stanovnika zadužila po 3.440 eura * Orjen ogrnut sniježnom bjelinom * U novo ljeto sa novom nadom * Zaborav kao izbavljenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Radovan Asanović, funkcioner Demosa:
Možda Pozitivna igra igru Slavka Perovića, ali sam najbliži zaključku da međunarodna zajednica igra igru „Milošević’’.

Vic Dana :)

Zaposli se Mujo u Njujorku na pranju prozora i tako se jednog dana oklizne i padne sa 16 sprata na ulicu. Prolaznici se okupili oko njega i u taj tren naiđe i Haso. Gleda on Muja koji je taman počeo dolaziti k sebi i priupita:
- Pa dobro Mujo što je bilo?
- Ma ne znam bolan Haso - evo i ja stigo maločas.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija KRITIKE NA RAČUN TOGA ŠTO SE DOBICI OD IGARA NA SREĆU VIŠE NEĆE OPOREZOVATI
Labudović Ukidanje poreza pobjeda organizovanog kriminala Samo oni koji su dobri sa „prvom porodicom” mogu da rade šta hoće, tako da to ukidanje predstavlja otvorenu pljačku – kazao je Labudović
Dan - novi portal
Uki­da­nje po­re­za na do­bit­ke od iga­ra na sre­ću je „po­bje­da pri­vat­nog nad dr­žav­nim, po­bje­da or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la nad prav­nom dr­ža­vom”, oci­je­nio je za „Dan” po­sla­nik Emi­lo La­bu­do­vić.
– Sa­mo oni ko­ji su do­bri sa „pr­vom po­ro­di­com” mo­gu da ra­de šta ho­će, ta­ko da to uki­da­nje pred­sta­vlja otvo­re­nu pljač­ku – ka­zao je La­bu­do­vić.
Uvo­đe­nje i op­sta­nak po­re­za na do­bit­ke od iga­ra na sre­ću bi­lo je ogra­ni­če­no zbog ne­a­de­kvat­ne kon­tro­le, evi­den­ci­je i pri­mje­ne – oci­je­nio je za „Dan” eko­nom­ski ana­li­ti­čar Si­ni­ša Le­kić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma taj po­rez ne tre­ba uki­nu­ti već pro­mi­je­ni­ti.
– Tre­ba uve­sti dru­gi na­čin opo­re­zi­va­nja iga­ra na sre­ću. Ka­ko će se to spro­ve­sti, to je oči­to stvar Vla­de i nje­nih pri­ho­da, ali znam da je u po­sled­nje vri­je­me bi­lo do­sta pri­tu­žbi i pri­mjed­bi na za­kon. Ta­ko­đe su po­sto­ja­le i raz­ne špe­ku­la­ci­je da je to od­ra­dio od­re­đe­ni lo­bi. Po­rez na do­bit­ke od iga­ra na sre­ću tre­ba da po­sto­ji ali ga tre­ba na pra­vi na­čin, strikt­no i pa­met­no pri­mi­je­ni­ti – sma­tra Le­kić.
Na­pla­ta po­re­za na do­bit­ke od iga­ra na sre­ću u 2015. go­di­ni je pre­ma po­da­ci­ma Po­re­ske upra­ve iz­no­si­la 179 hi­lja­da eura.
Skup­šti­na je 28. de­cem­bra 2015. go­di­ne do­ni­je­la od­lu­ku o uki­da­nju po­re­za na do­bit­ke od iga­ra na sre­ću.
Pre­ma ri­je­či­ma v.d. di­rek­to­ra Upra­ve za igre na sre­ću, za­bri­nja­va či­nje­ni­ca što je po­rez na do­bit­ke već dru­gi fi­skal­ni ob­lik ko­ji u krat­kom vre­men­skom in­ter­va­lu bi­va uki­nut zbog svo­je ne­pri­mjen­lji­vo­sti.
– Pri­je uvo­đe­nja ovog po­re­za istu sud­bi­nu je do­ži­vio i PDV na igre na sre­ću ko­ji po­sli­je go­di­nu da­na od usva­ja­nja ni­je do­ži­vio pri­mje­nu već je eks­pre­sno uklo­njen iz po­re­skog si­ste­ma. Sve ovo uka­zu­je na od­su­stvo du­go­roč­no kon­ci­pi­ra­ne fi­skal­ne po­li­ti­ke u ovoj obla­sti te da su za­kon­ske iz­mje­ne plod pa­li­ja­tiv­nih ide­ja iz ko­jih pro­iz­i­la­ze rje­še­nja neo­dr­ži­va u prak­si, na šta je uka­za­no u po­me­nu­toj ana­li­zi.
Vuk­če­vić je ka­zao da Upra­va za igre na sre­ću po­dr­ža­va uki­da­nje ovog po­re­za.
– Sma­tra­mo da je po­rez na do­bit­ke naj­go­ra op­ci­ja u ci­lju opo­re­zi­va­nja ko­ri­sni­ka uslu­ga iga­ra na sre­ću, te ako je fi­skal­ni ob­lik ove vr­ste neo­p­ho­dan u cr­no­gor­skom po­re­skom si­ste­mu, on­da je bo­lja va­ri­jan­ta opo­re­zo­va­ti upla­tu igra­ča sa mi­ni­mal­nom sto­pom od je­dan od­sto – re­kao je Vuk­če­vić.
Iz Mon­te­ne­gro­be­ta sma­tra­ju da je od­lu­ka o uki­da­nju po­re­za do­bra.
– Pred­no­sti od­lu­ke su te što je le­gal­ni bi­znis već bio pred ga­še­njem i pred se­lje­njem u ne­le­gal­nu in­ter­net zo­nu, ko­ju ni­je mo­gu­će kon­tro­li­sa­ti. Ovo je pra­va od­lu­ka ko­ja do­pri­no­si za­šti­ti le­gal­nog bi­zni­sa i pri­je sve­ga oču­va­nju pre­ko tri hi­lja­de rad­nih mje­sta, oču­va­nju pri­ho­da u bu­dže­tu Cr­ne Go­re, fi­nan­si­ra­nju ne­vla­di­nog sek­to­ra i in­di­rekt­nog fi­nan­si­ra­nja do­ma­ćih do­ba­vlja­ča
Vla­da je na sjed­ni­ci od 13. no­vem­bra 2015. utvr­di­la Pred­log za­ko­na o iz­mje­na­ma Za­ko­na o po­re­zu na do­ho­dak fi­zič­kih li­ca, a za pred­stav­ni­ke Vla­de ko­ji će uče­stvo­va­ti u ra­du Skup­šti­ne i nje­nih rad­nih ti­je­la od­re­di­la mi­ni­stra fi­nan­si­ja Ra­do­ja Žu­gi­ća i ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra Di­rek­to­ra­ta za po­re­ski i ca­rin­ski si­stem No­va Ra­do­vi­ća. Ovaj pred­log za­ko­na sa­dr­žao je od­red­bu ko­jom se bli­že de­fi­ni­sao opo­re­zi­vi pri­hod od do­bi­ta­ka od iga­ra na sre­ću, ko­ji pred­sta­vlja raz­li­ku iz­me­đu ostva­re­nog do­bit­ka i iz­no­sa upla­te na osno­vu ko­je je ostva­ren do­bi­tak. Zva­nič­ni pred­log Vla­de ko­ji je Žu­gić za­stu­pao je da po­rez na do­bit­ke od iga­ra na sre­ću osta­ne u 2016. go­di­ni te da sa­mo pre­tr­pi iz­mje­ne u po­gle­du utvr­đi­va­nja osno­vi­ce.M.M.


Usvojeni amandmani DPS-a

Skup­šti­na je usvo­ji­la šest amand­ma­na po­sla­ni­ca DPS-a Na­de Drob­njak i Mar­te Šće­pa­no­vić ko­ji­ma se pred­la­že uki­da­nje oba­ve­za ob­ra­ču­na­va­nja i pla­ća­nja po­re­za na do­ho­dak za do­bit­ke od iga­ra na sre­ću.
– Raz­lo­zi za uki­da­nje po­re­za na do­bit­ke od iga­ra na sre­ću su, pri­je sve­ga, u to­me što je ostva­re­na be­zna­čaj­na na­pla­ta pri­ho­da od uvo­đe­nja ovog po­re­za do da­nas. Ova­ko ni­ska na­pla­ta je mo­žda re­zul­tat ote­ža­nog utvr­đi­va­nja po­re­ske osno­vi­ce a sa­mim tim i po­re­ske oba­ve­ze za po­je­di­ne vr­ste iga­ra, po­seb­no kod ka­zi­na i u auto­mat klu­bo­vi­ma – na­vo­di se u obra­zlo­že­nju amand­ma­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"