Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Socijalama kupovala glasove * Izbori na proljeće, DPS ide samostalno * Zaplijenjen motor korišćen u ubistvu * Pejović dobio Boksite, rudari ostali bez posla * Dani fotografije * Prvo instagram vjenčanje * Socijalama kupovala glasove
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-09-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, funkcioner Demosa:
Vlada kukavički i nedržavnički moli Boga da nas se niko ne sjeti, posebno ne migranti, da kolone nesrećnih slučajno ne krenu i preko Crne Gore.

Vic Dana :)

Šta radi vulkanizer mladoženja kad prenese mladu preko praga?
-Potopi je u kadu.


Sa kojim zemljama se graniči Rusija?
-Sa kojim hoće!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo MATICA BOKE TRAŽI POVLAČENJE ZAKONA O SLOBODI VJEROISPOVIJESTI
Cetinjski manastir Vlada sije sjeme razdora Advokat Sveto Č. Stanišić je ocijenio da je predloženi nacrt u koliziji sa Ustavom i evropskim zakonodavstvom, te da je direktno usmjeren protiv Mitropolije crnogorsko-primorske
Dan - novi portal
Na­crt Za­ko­na o slo­bo­di vje­ro­i­spo­vi­je­sti je pot­pu­no ne­pri­hva­tljiv, ne­u­po­tre­bljiv i po­gre­šan, te sto­ga zah­ti­je­va­mo od Vla­de da po­vu­če taj akt, po­ru­čio je pred­sjed­nik uprav­nog od­bo­ra te or­ga­ni­za­ci­je Želj­ko Kom­ne­no­vić. On na­vo­di da bi u iz­ra­di no­vog tek­sta za­ko­na tre­ba­lo da uče­stvu­ju pred­stav­ni­ci cr­ka­va i vjer­skih za­jed­ni­ca, kao i NVO sek­tor. Kom­ne­no­vić sma­tra da pred­lo­že­ni na­crt ne­će do­ni­je­ti mir i vjer­ski sklad, već će po­sta­ti sje­me raz­do­ra i ne­po­vje­re­nja gra­đa­na u in­sti­tu­ci­je si­ste­ma.
Advo­kat Sve­to Č. Sta­ni­šić je oci­je­nio da je pred­lo­že­ni na­crt u ko­li­zi­ji sa Usta­vom i evrop­skim za­ko­no­dav­stvom, te da je di­rekt­no usmje­ren pro­tiv Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske. Sta­ni­šić is­ti­če da je vi­še ne­go oči­gled­no da se u za­kon­skoj for­mi dr­ža­va ob­ra­ču­na­va sa Mi­tro­po­li­jom bu­du­ći da će za­kon va­ži­ti sa­mo na nju.
Sta­ni­šić na­vo­di da je ne­shva­tlji­vo to što se na­cr­tom za­ko­na o vjer­skim slo­bo­da­ma jav­no tra­ži mo­dus za od­u­zi­ma­nje vjer­skih obje­ka­ta i ze­mlji­šta Mi­tro­po­li­je. Pre­ma nje­go­vom mi­šlje­nju, za­kon se ne od­no­si na osta­le kon­fe­si­je, tj. nji­ho­va kon­fi­ska­ci­ja se pla­ni­ra u uprav­nom po­stup­ku ak­tom pre­u­pi­sa, što bi bio pre­se­dan u 21. vi­je­ku u sre­di­štu Evro­pe.
– To što je po­sli­je bal­kan­skih ra­to­va i Pr­vog svjet­skog ra­ta ta­da­šnja Cr­na Go­ra even­tu­al­no do­ni­ra­la sred­stva za iz­grad­nju ne­kih vjer­skih obje­ka­ta ni u jed­nom prav­nom si­ste­mu ne mo­že bi­ti osnov za sti­ca­nje pra­va svo­ji­ne. Do­na­ci­ja i po­klon ne mo­gu bi­ti osnov za sti­ca­nje pra­va svo­ji­ne, a po­go­to­vu ne na­kon 100 go­di­na – kon­sta­tu­je Sta­ni­šić.
Želj­ko Kom­ne­no­vić na­vo­di da jed­na se­ku­lar­na dr­ža­va na ne­za­bi­lje­žen na­čin u evrop­skoj prav­noj prak­si za­kon­skim rje­še­nji­ma po­ku­ša­va da ure­đu­je cr­kve­na pi­ta­nja gru­bo se mi­je­ša­ju­ći u unu­tra­šnje ustroj­stvo vjer­skih za­jed­ni­ca, što je ve­o­ma za­bri­nja­va­ju­će.
– Upo­zo­ra­va­mo Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va da je po­nu­đe­ni tekst za­kon­skog rje­še­nja ne­u­sta­van jer su­prot­no evrop­skim kon­ven­ci­ja­ma ga­zi vjer­ska pra­va i slo­bo­de gra­đa­na, što mo­že ima­ti ne­sa­gle­di­ve po­sle­di­ce. Na­crt za­ko­na je ura­đen pot­pu­no ne­tran­spa­rent­no, bez stra­te­gi­je, ak­ci­o­nog pla­na, po­zi­va ci­vil­nom sek­to­ru i bez uče­šća pred­stav­ni­ka vjer­skih za­jed­ni­ca u rad­nom ti­mu za nje­go­vu iz­ra­du i do­ni­jet je mi­mo prav­no-teh­nič­kih pra­vi­la Se­kre­ta­ri­ja­ta za za­ko­no­dav­stvo Vla­de Cr­ne Go­re – ka­zao je Kom­ne­no­vić.
M.S.


Gru­bo za­di­ra­nje u unu­tra­šnja pi­ta­nja

Ko­lo srp­skih se­sta­ra Her­ceg No­vi i Udru­že­nje že­na i hu­ma­ni­tar­na or­ga­ni­za­ci­ja pro­ti­ve se usva­ja­nju na­cr­ta za­ko­na o slo­bo­di vje­ro­i­spo­vi­je­sti.
Pre­ma ri­je­či­ma pred­sjed­ni­ce Ko­la srp­skih se­sta­ra Dra­gi­ce Spa­ić, čla­ni­ce Her­ceg­nov­skog ko­la i sve se­stre iz osta­lih op­štin­skih ko­la srp­skih se­sta­ra u Cr­noj Go­ri du­žne su da dig­nu glas pro­tiv ne­za­ko­ni­tog i ne­u­stav­nog po­ku­ša­ja usva­ja­nja za­ko­na ko­je za­o­bi­la­zi pred­stav­ni­ke cr­kve u pri­pre­mi tog za­ko­na.
– Ovo je gru­bo za­di­ra­nje dr­ža­ve u unu­tra­šnja cr­kve­na pi­ta­nja, ka­non­ski po­re­dak i unu­tra­šnje ustroj­stvo cr­kve, kao i u rad hu­ma­ni­tar­nih or­ga­ni­za­ci­ja, ka­kvo je i Ko­lo srp­skih se­sta­ra – po­ru­či­la je Spa­i­će­va. Z. Š.


Se­lek­tiv­ni akt

Sta­ni­šić is­ti­če da je ja­sno za­što ne­ma re­ak­ci­je osta­lih kon­fe­si­ja po­vo­dom na­cr­ta – taj akt se ne­će pri­mje­nji­va­ti na njih.
– Da je za­kon pi­san pro­tiv Mi­tro­po­li­je, naj­bo­lje go­vo­ri član 11 ko­ji gla­si: „Te­ri­to­ri­jal­na kon­fi­gu­ra­ci­ja vjer­ske za­jed­ni­ce ko­ja je re­gi­stro­va­na i dje­lu­je u Cr­noj Go­ri, ne mo­že se pro­sti­ra­ti van Cr­ne Go­re. Sje­di­šte vjer­ske za­jed­ni­ce ko­ja je re­gi­stro­va­na i dje­lu­je u Cr­noj Go­ri mo­ra bi­ti u Cr­noj Go­ri.” Pred­met­na od­red­ba je ne­u­stav­na s ob­zi­rom da se dr­ža­va mi­je­ša i od­re­đu­je pro­stor­nu or­ga­ni­za­ci­ju cr­ka­va, što joj Ustav ne omo­gu­ća­va. Ova od­red­ba ta­ko­đe ni u kom slu­ča­ju ne bi od­go­va­ra­la Ka­to­lič­koj cr­kvi, Je­vrej­skoj za­jed­ni­ci i Islam­skoj za­jed­ni­ci, jer su nji­ho­va sje­di­šta ta­ko­đe van Cr­ne Go­re – u Va­ti­ka­nu, Izra­e­lu, od­no­sno u Tur­skoj. Me­đu­tim, ove kon­fe­si­je su svoj po­lo­žaj u Cr­noj Go­ri re­gu­li­sa­le po­seb­nim bi­la­te­ral­nim me­đu­na­rod­nim ugo­vo­ri­ma, pa se ove od­red­be iz na­cr­ta za­ko­na od­no­se is­klju­či­vo na Mi­tro­po­li­ju, od­no­sno na Srp­sku pra­vo­slav­nu cr­kvu – do­dao je Sta­ni­šić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"