Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA PRAVNIM MAHINACIJAMA PONOVO IZABRALO NIKOLU MEDENICU ZA V.D. DIREKTORA
Medenica Zakon zloupotrijebili mandat produžili Nedorečenost u zakonu se u praksi zloupotrebljava i nameće potrebu da se zakonom bliže definiše da se vršioci dužnosti mogu imenovati samo jednom, kazala je Milena Milošević iz IA Zakon o državnoj upravi propisuje da se vršilac dužnosti imenuje do imenovanja starješine organa, a najduže u roku do šest mjeseci
Dan - novi portal
Vla­da Cr­ne Go­re da­la je sa­gla­snost da se pro­du­ži man­dat vr­ši­o­cu du­žno­sti di­rek­to­ra Agen­ci­je za za­šti­tu pri­ro­de i ži­vot­ne sre­di­ne Ni­ko­li Me­de­ni­ci, iako je Za­ko­nom o dr­žav­noj upra­vi pro­pi­sa­no da v.d. sta­nje mo­že tra­ja­ti naj­vi­še šest mje­se­ci do ime­no­va­nja ru­ko­vo­di­o­ca. Me­de­ni­ca je za v.d. di­rek­to­ra re­i­za­bran na pred­log mi­ni­stra odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma Pa­vla Ra­du­lo­vi­ća, a uz Vla­di­nu sa­gla­snost.
Za­kon o dr­žav­noj upra­vi pro­pi­su­je da u slu­ča­ju pre­stan­ka man­da­ta star­je­ši­ni sa­mo­stal­nog or­ga­na upra­ve ili se­kre­ta­ru, od­no­sno ge­ne­ral­nom di­rek­to­ru u mi­ni­star­stvu ili po­moć­ni­ku star­je­ši­ne sa­mo­stal­nog or­ga­na upra­ve, Vla­da mo­že od­re­di­ti vr­ši­o­ca du­žno­sti do ime­no­va­nja, od­no­sno po­sta­vlje­nja u skla­du sa za­ko­nom, a naj­du­že do šest mje­se­ci.
– U slu­ča­ju pre­stan­ka man­da­ta star­je­ši­ni or­ga­na upra­ve u sa­sta­vu, re­sor­ni mi­ni­star mo­že, po pret­hod­no pri­ba­vlje­noj sa­gla­sno­sti Vla­de, od­re­di­ti vr­ši­o­ca du­žno­sti do ime­no­va­nja, od­no­sno po­sta­vlje­nja u skla­du sa za­ko­nom, a naj­du­že do šest mje­se­ci. Za vr­ši­o­ca du­žno­sti mo­že se od­re­di­ti li­ce ko­je is­pu­nja­va uslo­ve pro­pi­sa­ne za star­je­ši­nu sa­mo­stal­nog or­ga­na upra­ve, od­no­sno or­ga­na upra­ve u sa­sta­vu, od­no­sno vi­so­kog ru­ko­vod­nog ka­dra u mi­ni­star­stvu, sa­mo­stal­nom or­ga­nu upra­ve ili or­ga­nu u sa­sta­vu – pre­ci­zi­ra­no je za­ko­nom.
Is­tra­ži­vač jav­nih po­li­ti­ka u In­sti­tu­tu Al­ter­na­ti­va (IA) Mi­le­na Mi­lo­še­vić oci­je­ni­la je u iz­ja­vi za „Dan” da se u kon­kret­nom slu­ča­ju ogle­da­ju prav­ne pra­zni­ne ko­je, ka­ko je na­gla­si­la, i da­lje po­sto­je, upr­kos iz­mje­na­ma za­ko­na o dr­žav­noj upra­vi iz 2016. go­di­ne.
– Ove iz­mje­ne su ogra­ni­či­le pe­ri­od ime­no­va­nja vr­ši­la­ca du­žnosti na naj­vi­še šest mje­se­ci. Iako je duh nor­me ta­kav da pret­po­sta­vlja da će se pro­ce­du­ra jav­nog kon­kur­sa spro­ve­sti u tom pe­ri­o­du, u za­ko­nu ni­je pre­ci­zi­ra­no da se na ovaj na­čin vr­ši­o­ci du­žno­sti mo­gu ime­no­va­ti sa­mo jed­nom – ka­za­la je ona.
Mi­lo­še­vi­će­va is­ti­če da se za­kon­ska ne­do­re­če­nost u prak­si zlo­u­po­tre­blja­va i na­me­će po­tre­bu da se za­ko­nom bli­že de­fi­ni­še da se vr­ši­o­ci du­žno­sti mo­gu ime­no­va­ti sa­mo jed­nom.
– Iako bi se ovaj in­sti­tut, ko­jim se fa­vo­ri­zu­ju od­re­đe­ni kan­di­da­ti i če­sto omo­gu­ća­va par­tij­sko za­po­šlja­va­nje, mo­gao u pot­pu­no­sti za­o­bi­ći pra­vo­vre­me­nim spro­vo­đe­njem jav­nog kon­kur­sa – po­ru­či­la je Mi­lo­še­vi­će­va.
Ko­mi­si­ja za ka­drov­ska i ad­mi­ni­stra­tiv­na pi­ta­nja Vla­de je na sjed­ni­ci odr­ža­noj 30. no­vem­bra raz­mo­tri­la Ra­du­lo­vi­ćev pred­log da mu se da sa­gla­snost da Me­de­ni­ci pro­du­ži ime­no­va­nje vr­ši­o­ca du­žno­sti di­rek­to­ra Agen­ci­je za za­šti­tu pri­ro­de i ži­vot­ne sre­di­ne, do po­sta­vlje­nja u skla­du sa za­ko­nom, a naj­du­že do šest mje­se­ci.
Na saj­tu Upra­ve za ka­dro­ve tek 8. no­vem­bra ob­ja­vljen je jav­ni kon­kurs za di­rek­to­ra Agen­ci­je za za­šti­tu pri­ro­de i ži­vot­ne sre­di­ne. Me­de­ni­ca je pr­vi put za v.d. di­rek­to­ra iza­bran po­čet­kom ma­ja (pri­je go­to­vo se­dam mje­se­ci), a ni­je po­zna­to za­što u tom pe­ri­o­du ni­je ras­pi­san kon­kurs za di­rek­to­ra, od­no­sno za­što ni­je iza­bran.
Pre­ma ovom kon­kur­su, di­rek­tor se bi­ra na pe­ri­od od pet go­di­na.
– Kan­di­dat je du­žan da Upra­vi za ka­dro­ve do­sta­vi do­kaz (uvje­re­nje iz­da­to od po­slo­dav­ca) da ni­je ostva­rio pra­vo na ot­prem­ni­nu, ima­ju­ći u vi­du da li­ce ko­me pre­sta­ne rad­ni od­nos na osno­vu pi­sa­nog spo­ra­zu­ma, a ostva­ri pra­vo na ot­prem­ni­nu u skla­du sa pro­pi­som Vla­de ili pro­pi­som or­ga­na lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ne mo­že za­sno­va­ti rad­ni od­nos u dr­žav­nom or­ga­nu, u pe­ri­o­du od pet go­di­na od da­na is­pla­te ot­prem­ni­ne, u skla­du sa od­red­ba­ma čla­na 166b Za­ko­na o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma. Na­ve­de­nu do­ku­men­ta­ci­ju po­treb­no je do­sta­vi­ti u ro­ku od 20 da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja jav­nog kon­kur­sa u za­tvo­re­noj ko­ver­ti – na­ve­de­no je, iz­me­đu osta­log, u tek­stu kon­kur­sa. A.O.


MORT: Kon­kurs­na pro­ce­du­ra u to­ku

Iz Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma „Da­nu” su ka­za­li da je kon­kurs­na pro­ce­du­ra u to­ku.
– V.d. sta­nje je pro­du­že­no do okon­ča­nja kon­kur­sa u skla­du sa za­kon­skim pro­ce­du­ra­ma i uz sa­gla­snost Vla­de – sa­op­šti­li su iz tog re­so­ra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"