Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-12-01 FLEŠ
Dan - novi portal
Stra­te­gi­ja ne­u­sa­gla­še­na
Stra­te­gi­ja Vla­de Cr­ne Go­re ko­ja se ba­vi ci­vil­nim dru­štvom ni­je usa­gla­še­na sa Iz­vje­šta­jem Evrop­ske ko­mi­si­je o Cr­noj Go­ri i za­ne­ma­re­na su pi­ta­nja ko­ja su ozna­če­na va­žnim, što pred­sta­vlja raz­log za bri­gu, ka­zao je Ra­doš Mu­šo­vić iz Cen­tra za raz­voj ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja. On na­vo­di da će u de­cem­bru u Bri­se­lu bi­ti odr­žan de­se­ti sa­sta­nak EU–CG Za­jed­nič­kog kon­sul­ta­tiv­nog od­bo­ra. Te­mat­ske sjed­ni­ce od­bo­ra će se, iz­me­đu osta­log, fo­ku­si­ra­ti na dvi­je ve­o­ma va­žne te­me za cr­no­gor­sko dru­štvo, a to su re­fo­r­ma jav­ne upra­ve i sta­nje u cr­no­gor­skim me­di­ji­ma. Od­bor će usvo­ji­ti za­jed­nič­ku de­kla­ra­ci­ju ko­ja sa­dr­ži pre­po­ru­ke, ali i kon­sta­ta­ci­je ko­je se od­no­se na sta­nje ci­vil­nog dru­štva u Cr­noj Go­ri.M.S.

Sa dje­com o na­si­lju
U okvi­ru kam­pa­nje „16 da­na ak­ti­vi­zma u bor­bi pro­tiv na­si­lja nad že­na­ma” Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, u sa­rad­nji sa me­đu­na­rod­nim i do­ma­ćim part­ne­ri­ma, or­ga­ni­zo­va­će te­mat­ske ča­so­ve o pro­ble­mu i bor­bi pro­tiv na­si­lja nad že­na­ma i na­si­lja u po­ro­di­ci za sred­njo­škol­ce. O uzro­ci­ma, pre­ven­ci­ji i su­zbi­ja­nju jed­nog od glo­bal­no naj­ne­ga­tiv­ni­jih dru­štve­nih fe­no­me­na, uče­ni­ci­ma će go­vo­ri­ti pred­stav­ni­ci mi­ni­star­stva, Mi­si­je OEBS-a u Cr­noj Go­ri, kan­ce­la­ri­je UNDP i Glav­nog gra­da Pod­go­ri­ca. Dje­ca će ima­ti pri­li­ku da se upo­zna­ju i da raz­go­va­ra­ju i o re­zul­ta­ti­ma is­tra­ži­va­nja o per­cep­ci­ja­ma, pre­va­len­ci, ci­je­ni i mul­ti­di­sci­pli­nar­nom od­go­vo­ru na na­si­lje, ko­je je Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va ne­dav­no spo­ve­lo u sa­rad­nji sa Kan­ce­la­ri­jom UNDP u Cr­noj Go­ri.M.S.

Po­ziv za kon­sul­ta­ci­je
Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va ras­pi­sa­lo je jav­ni po­ziv za kon­sul­to­va­nje za­in­te­re­so­va­ne jav­no­sti po­vo­dom iz­ra­de ak­ci­o­nog pla­na za 2018. za pri­mje­nu Stra­te­gi­je za una­pre­đe­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta LGBT oso­ba u Cr­noj Go­ri 2013– 2018. Po­ziv je upu­ćen LGBT oso­ba­ma, ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, ro­di­te­lji­ma, uče­nič­kim, na­stav­nič­kim, ro­di­telj­skim, stu­dent­skim i aka­dem­skim aso­ci­ja­ci­ja­ma, po­li­tič­kim par­ti­ja­ma, sin­di­ka­ti­ma i udru­že­nji­ma po­slo­da­va­ca, no­vi­na­ri­ma, me­di­ji­ma i no­vi­nar­skim i me­dij­skim aso­ci­ja­ci­ja­ma, spor­ti­sti­ma, sport­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma i klu­bo­vi­ma, na­vi­jač­kim gru­pa­ma, ško­la­ma i aka­dem­skim in­sti­tu­ci­ja­ma, zdra­stve­nim, obra­zov­nim i usta­no­va­ma kul­tu­re...M.S.

Ob­u­ča­va­li slu­žbe­ni­ke
NVO HELP je, u sa­rad­nji sa Upra­vom za ka­dro­ve i Mi­ni­star­stvom za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, or­ga­ni­zo­vao dvo­dnev­ni tre­ning za tre­ne­re u obla­sti an­ti­di­skri­mi­na­ci­je, za pred­stav­ni­ke dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja ko­ji se u okvi­ru svo­jih nad­le­žno­sti ba­ve bor­bom pro­tiv dis­kri­mi­na­ci­je. M.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"