Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo VLADA BEZ OBJAŠNJENJA POVEĆALA IZDATKE
Sa sjednice Vlade Crne Gore dok je na njenom čelu bio Milo Đukanović (arhiva „Dana”) Za službena putovanja još 138.000 eura U rebalansu budžeta nije dato objašnjenje zašto su povećana sredstva za službena putovanja
Dan - novi portal
Dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je su ove go­di­ne pre­ma­ši­le pla­ni­ra­ni iz­nos po­tro­šnje za slu­žbe­na pu­to­va­nja, pa je re­ba­lan­som bu­dže­ta taj iz­da­tak po­ve­ćan za 138.500 eura. Za­ko­nom o bu­dže­tu za ovu go­di­nu pla­ni­ra­no je da se za pu­to­va­nja po­tro­ši 5.082.469 eura, ali je taj iz­nos na­knad­nim iz­mje­na­ma ovog pro­pi­sa uve­ćan na 5.220.970.
U re­ba­lan­su bu­dže­ta ni­je da­to ob­ja­šnje­nje za­što su po­ve­ća­na sred­stva za slu­žbe­na pu­to­va­nja, ko­ja spa­da­ju u po­tro­šač­ku po­zi­ci­ju „ras­ho­di za uslu­ge”.
– Pred­lo­gom za­ko­na o iz­mje­na­ma Za­ko­na o bu­dže­tu za 2016. go­di­nu sred­stva za ras­ho­de za uslu­ge pla­ni­ra­na su u iz­no­su od 60,04 mi­li­o­na eura i ve­ća su 0,41 mi­li­on ili 0,69 od­sto u od­no­su na sred­stva pla­ni­ra­na Za­ko­nom o bu­dže­tu za ovu go­di­nu. Ri­ječ je o uve­ća­nju sred­sta­va za osta­le uslu­ge od 0,43 mi­li­o­na od če­ga se 0,26 mi­li­o­na od­no­si na dug iz pret­hod­nog pe­ri­o­da na ime iz­mi­re­nja oba­ve­za po osno­vu li­je­če­nja za­tvo­re­ni­ka u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma, ko­ji se pla­ni­ra­ju u okvi­ru Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja, dok je pre­o­sta­li iz­nos uve­ćan za po­tre­be pro­je­ka­ta Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma na te­ret ušte­da dru­gih stav­ki mi­ni­star­stva. Kon­sul­tant­ske uslu­ge, pro­jek­ti i stu­di­je uma­nje­ni su za 0,36 mi­li­o­na. Pre­o­sta­li iz­nos uve­ća­nja od­no­si se na pla­ni­ra­nje sred­sta­va po osno­vu ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za za ko­mu­ni­ka­ci­o­ne uslu­ge, re­pre­zen­ta­ci­ju i slu­žbe­na pu­to­va­nja – na­vo­di se u obra­zlo­že­nju re­ba­lan­sa.
Ve­sko Pe­jak iz Al­ter­na­ti­ve Cr­ne Go­re oci­je­nio je da je po­ve­ća­nje iz­da­ta­ka za po­vla­sti­ce dr­žav­nih funk­ci­o­ne­ra, gdje sva­ka­ko spa­da­ju i slu­žbe­na pu­to­va­nja, sa­mo još je­dan ko­rak ka ban­kro­tu dr­ža­ve. On sma­tra da je sva­ko­me ja­sno da će Cr­na Go­ra ban­kro­ti­ra­ti.
– Ili će dr­ža­va na­ći na­čin i po­li­tič­ku vo­lju da ra­ci­o­na­li­zu­je i bo­lje pre­ra­spo­dje­lju­je sred­stva ko­ja ima, ili će već to­kom na­red­ne go­di­ne ima­ti že­sto­ke pro­ble­me da na­red­ne go­di­ne is­pla­ću­je pla­te, pen­zi­je i so­ci­jal­na da­va­nja. Ne­mo­gu­će je tvr­di­ti ka­ko ne­ma nov­ca za so­ci­jal­na da­va­nja, a sa dru­ge stra­ne tro­ši­ti mi­li­o­ne na slu­žbe­na pu­to­va­nja, vo­zi­la, avi­o­ne, re­pre­zen­ta­ci­je – re­kao je Pe­jak u iz­ja­vi za „Dan”.
On na­vo­di da no­va vla­da na­red­ne go­di­ne mo­ra pre­lo­mi­ti da li će ra­ci­o­na­li­zo­va­ti po­tro­šnju ili će dr­ža­va oti­ći u ban­krot.
– Ove pri­vi­le­gi­je ko­je ima­ju sa­da ne mo­gu se za­dr­ža­ti. Ta­ko­đe, na­rod mo­ra bi­ti svje­stan da u slu­ča­ju ban­kro­ta ne­ma pla­ta, pen­zi­ja i so­ci­jal­nih da­va­nja, a dr­ža­va ima pra­vo da od­re­di da li će i ko­me is­pla­ti­ti išta od tih da­va­nja. Ne­ka sva­ko raz­mi­sli da li bi bio u gru­pi ko­ja bi ne­što do­bi­la ili će ipak pri­o­ri­tet bi­ti slu­žbe­na pu­to­va­nja – sma­tra Pe­jak.
Sin­di­ka­lac Alek­sa Ma­ro­je­vić ni­je iz­ne­na­đen po­ve­ća­njem iz­dat­ka za slu­žbe­na pu­to­va­nja, jer, ka­ko ka­že, odav­no je ja­sno da u Cr­noj Go­ri ne smi­je fa­li­ti za one ko­ji su na vr­hu pi­ra­mi­de.
– Dok na­rod je­dva sa­sta­vlja kraj sa kra­jem, in­sti­tu­ci­je na slu­žbe­na pu­to­va­nja tro­še pre­ko pet mi­li­o­na. Po­gle­daj­te nam so­ci­jal­na da­va­nja, od njih čo­vjek ne mo­že da pre­ži­vi, a ni pla­te ni­je­su ni­šta bo­lje. Ne shva­tam ka­ko se usva­ja­ju mje­re ko­je uglav­nom ne po­štu­ju oni ko­ji ih do­no­se. Ako će­mo da šte­di­mo, on­da tre­ba svi to da ra­di­mo – po­ru­čio je za „Dan” Ma­ro­je­vić.
Do­da­je da se če­sto sti­če uti­sak ka­ko na­še in­sti­tu­ci­je tro­še no­vac, ali šte­de.
– Ima­mo oko 50.000 ne­za­po­sle­nih. Ti­me se ni­ko ne ba­vi i ne spo­mi­nje – ocje­nju­je Ma­ro­je­vić.
Vla­da je pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci usvo­ji­la no­vu ured­bu o na­kna­da­ma tro­ško­va za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, ko­jom su dnev­ni­ce za slu­žbe­na pu­to­va­nja po­ve­ća­ne i do 92 eura. Taj pod­za­kon­ski akt do­ne­sen je u skla­du sa Za­ko­nom o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru ko­jim su pla­te funk­ci­o­ne­ri­ma po­ve­ća­ne od 300 do pre­ko 1.000 eura, a rad­ni­ci­ma od 20 do 50 eura. M.S.


La­ni po­tro­ši­li 5,7 mi­li­o­na

Dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je su pro­šle go­di­ne na slu­žbe­na pu­to­va­nja po­tro­ši­le 5.761.485 eura. Po po­tro­šnji za slu­žbe­na pu­to­va­nja pred­nja­če Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) sa tro­škom od 1.175.113 eura, pri če­mu čak 1.053.169 pred­sta­vlja po­tro­šnja Upra­ve po­li­ci­je.
Skup­šti­na je na slu­žbe­na pu­to­va­nja po­tro­ši­la 775.609 eura, a in­sti­tu­ci­ja pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re 131.258. Ge­ne­ral­ni se­kre­ta­ri­jat Vla­de la­ni je za slu­žbe­na pu­to­va­nja po­tro­šio 400.000 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"