Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo NOVOIMENOVANI DIREKTOR ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽELJKO SAVOVIĆ U RAZGOVORU ZA „DAN” PORUČIO
Savović Zloupotrebe neću tolerisati Novi direktor ZZZ iz Demosa istakao da je saglasan sa ocjenama koje su često prisutne u javosti da je ZZZ do sada bio u rukama porodice Jelić Željko Savović poručuje da se sumnje o zloupotrebama iznijete u javnost moraju preispitati
Dan - novi portal
No­vi di­rek­tor Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje (ZZZ) shod­no leks spe­ci­ja­li­su Želj­ko Sa­vo­vić po­ru­čio je u raz­go­vo­ru za „Dan” da će to­kom man­da­ta na­sto­ja­ti da spri­je­či sve even­tu­al­ne zlo­u­po­tre­be, te da ne­će to­le­ri­sa­ti bi­lo ka­kvo ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje. Is­ta­kao je da je spre­man na sa­rad­nju sa ko­lek­ti­vom u ZZZ, a da oni ko­ji po­ku­ša­ju da ga op­stru­i­ra­ju u ra­du mo­gu oče­ki­va­ti su­o­ča­va­nje sa od­go­vor­no­šću pred nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma.
Sa­vo­vić je za di­rek­to­ra ZZZ po­sta­vljen kao pred­stav­nik De­mo­sa, na­kon što je tu funk­ci­ju na­pu­stio Ra­de Mi­lo­še­vić iz Gra­đan­skog po­kre­ta Uje­di­nje­na re­form­ska ak­ci­ja (URA).
– Kon­tak­ti­rao sam sa ko­le­gom Ra­dom Mi­lo­še­vi­ćem i bez ika­kve su­je­te tra­žio da me uve­de u po­sao. Ka­ko sam do sa­da oba­vljao po­sao u Se­kre­ta­ri­ja­tu za fi­nan­si­je u Da­ni­lov­gra­du, ta­ko ću se tru­di­ti da ra­dim i u Za­vo­du. Od Ra­da Mi­lo­še­vi­ća sam tra­žio da me upu­ti u sta­nje, jer ja još ni­sam ni ušao u zgra­du ZZZ. Za po­če­tak ću iz­a­na­li­zi­ra­ti si­tu­a­ci­ju, a na­kon to­ga u skla­du sa utvr­đe­nim sta­njem pred­u­ze­ti od­re­đe­ne ko­ra­ke – iz­ja­vio je Sa­vo­vić.
On na­vo­di da bi mu si­gur­no bi­lo lak­še da je ostao da ra­di u Da­ni­lov­gra­du, ali da je na­kon pred­lo­ga iz De­mo­sa pri­stao da pre­u­zme funk­ci­ju u ZZZ.
Na pi­ta­nje da li oče­ku­je op­struk­ci­je u ra­du, s ob­zi­rom na pro­ble­me sa ko­ji­ma se su­o­čio nje­gov pret­hod­nik, Sa­vo­vić is­ti­če da će sve vi­dje­ti ka­da uđe u ZZZ.
– Dru­štvo me če­sto zo­ve pit­bul. Ne bo­jim se iza­zo­va. Ima­mo za­kon ko­ji je su­per­i­o­ran i imam ovla­šće­nja ko­ja su mi njim da­ta. Uko­li­ko ne­ko bu­de pra­vio pro­ble­me, ima­će pro­blem sa za­ko­nom i sa mno­m – is­ta­kao je Sa­vo­vić.
Po­ru­ču­je da će in­si­sti­ra­ti na do­sled­noj pri­mje­ni za­ko­na i jed­na­kim šan­sa­ma pri­li­kom za­po­šlja­va­nja za sve gra­đa­ne.
– De­mos je u ci­je­lu pri­ču sa Vla­dom iz­bor­nog po­vje­re­nja ušao iako nam je bi­lo ja­sno da ako bu­de do­bro, bi­će do­bro svi­ma, a ako bu­de lo­še re­ći će da smo kri­vi. Sva­kom po­slu pri­stu­pam od­go­vor­no, pa ću ta­ko po­stu­pi­ti i u Za­vo­du – na­gla­sio je Sa­vo­vić.
Sa­vo­vić sma­tra da je si­tu­a­ci­ja na tr­ži­štu ra­da tre­nut­no lo­ša, ali i da ZZZ do sa­da ni­je ra­dio po za­ko­nu.
– Da imam šest, a ne bli­zu 60 go­di­na, ne bi me mo­gli uvje­ri­ti da su oni ra­di­li po za­ko­nu. Ne­pri­hva­tlji­vo je da ima­mo kon­kur­se za po­sao ko­ji blje­snu na je­dan sat na saj­tu Za­vo­da, a on­da se za­vr­še. Gle­da­lo se kroz pr­ste oni­ma ko­ji su naj­o­ba­ve­zni­ji pre­ma za­ko­nu, ko­ji tro­še na­rod­ni no­vac. To je ne­pri­hva­tlji­vo. O jav­nom in­te­re­su svi mo­ra­mo mak­si­mal­no da vo­di­mo ra­ču­na, a oni ko­ji su ime­no­va­ni na od­re­đe­ne funk­ci­je mo­ra­ju ra­di­ti mak­si­mal­no ozbilj­no i od­go­vor­no. Kao što se u pri­vat­nom sek­to­ru ra­di ozbilj­no, ta­ko mo­ra i u dr­žav­nom – is­ta­kao je Sa­vo­vić.
Na­vo­di da je sa­gla­san sa ocje­na­ma ko­je su če­sto pri­sut­ne u ja­vo­sti da je ZZZ do sa­da bio u ru­ka­ma po­ro­di­ce Je­lić, i po­ru­ču­je da se sve sum­nje o zlo­u­po­tre­ba­ma iz­ni­je­te u jav­nost mo­ra­ju pre­i­spi­ta­ti.
– Ra­de Mi­lo­še­vić je ot­krio do­sta zlo­u­po­tre­ba. Na­dam se da će za­po­sle­ni u ZZZ sa­ra­đi­va­ti. Ja ne mo­gu da­va­ti ot­ka­ze, ali onaj ko bu­de htio da op­stru­i­ra moj rad, mo­ra­će da od­go­vo­ra. Po­sto­je u si­ste­mu lju­di ko­ji kon­tro­li­šu za­po­sle­ne u ja­vom sek­to­ru i oni tre­ba da od­ra­de ono što je do njih – za­klju­čio je Sa­vo­vić.
M.S.


Za­vr­ši­ti za­po­če­to

Sa­vo­vić is­ti­če da po­stup­ci ko­je je po­kre­nuo Ra­de Mi­lo­še­vić mo­ra­ju bi­ti za­vr­še­ni do kra­ja.
– To­kom an­ga­žma­na u Da­ni­lov­gra­du i ja sam do­sta stva­ri pri­ja­vio nad­le­žni­ma, pri­je sve­ga mi­ni­star­stvi­ma unu­tra­šnjih po­slo­va i fi­nan­si­ja. Tra­žim da bu­dem uklju­čen i in­for­mi­san o to­me šta se ra­di po mo­jim pri­ja­va­ma. Sve što je Mi­lo­še­vić po­kre­nuo u ZZZ ja ću pra­ti­ti ka­da uđem u tu in­sti­tu­ci­ju i tra­ži­ću da se za­vr­ši. To ra­di­mo zbog gra­đa­na jer se mo­ra ra­di­ti od­go­vor­no. Svi ko­ji su na dr­žav­nim ja­sla­ma mo­ra­ju ra­di­ti u in­te­re­su gra­đa­na – uvje­ra­va Želj­ko Sa­vo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"