Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Premijer građane proglasio za špijune * Đukanović i Brajović spremaju novu prevaru * ​Pokušao da zapali tetku i kuću * Filipu dodijelili devet tjelohranitelja * Premijer građane proglasio za špijune * Javna kuća * Himnotres
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mira Popović, CGO:
– Licenca za provjeru radova ističe i plagijatori su mirni. Zabrinjava i to što nema javno dostupnog podatka čiji su radovi provjeravani, već imamo samo zbirni podatak Univerziteta Crne Gore.

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-10-10 IZ CGO ISTIČU DA UNIVERZITET NEMA STVARNE MEHANIZME ZA KONTROLU NAUČNIH RADOVA
Popović Licenca ističe, plagijatori mirni Zabrinjava i što nema javno dostupnog podatka čiji su radovi provjeravani, već imamo samo zbirno da se radi o sedam doktorata, 78 magistarskih radova i šest publikacija koje izdaje UCG, ističe Mira Popović iz CGO
Dan - novi portal
Od apri­la, ka­da je po­čeo sa ra­dom soft­ver za utvr­đi­va­nje pla­gi­ja­ta „iT­hen­ti­ca­te”, Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re (UCG) je pro­vje­rio sa­mo se­dam dok­tor­skih di­ser­ta­ci­ja, sa go­di­nom za­ka­šnje­nja od do­bi­ja­nja li­cen­ce i ure­đa­ja za pro­vje­ru, sma­tra­ju u Cen­tru za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO). Sa­rad­ni­ca CGO Mi­ra Po­po­vić je za „Dan” ka­za­la da je ogra­ni­čen broj ra­do­va ko­ji će bi­ti pro­vje­re­ni i ni­ko ne zna či­ji se na­uč­ni ra­do­vi kon­tro­li­šu. Iz Rek­to­ra­ta ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja „Da­na” u ve­zi sa upo­tre­bom soft­ve­ra za utvr­đi­va­nje pla­gi­ja­ta.
– Ni­ka­da ni­je­smo do­bi­li ubje­dlji­vo ob­ja­šnje­nje za­što je do­šlo do ka­šnje­nja od pre­ko go­di­nu, ni­ti za­što se to­li­ko du­go „ra­di­lo“ na iz­ra­di od­lu­ke o ko­ri­šće­nju soft­ve­ra, od­no­sno ko je od­go­vo­ran što je pla­će­na i vre­men­ski oro­če­na li­cen­ca za soft­ver za ot­kri­va­nje pla­gi­ja­ta na Uni­ver­zi­te­tu Cr­ne Go­re. Pod­sje­ća­nja ra­di, li­cen­ca za ko­ri­šće­nje soft­ve­ra za pro­vje­ru pla­gi­ja­ta tra­je tri go­di­ne, i pre­o­sta­lo je ne­što vi­še od go­di­nu za pro­vje­re. Broj pro­vje­ra je ta­ko­đe ogra­ni­čen, što zna­či da ni­je mo­gu­će pro­vje­ri­ti sva­ki rad ko­ji iza­đe sa UCG. Ali, ni­je ja­sno ni ka­ko se od­re­đu­je ko­ji će do­bi­ti tu „pred­nost“. Za­bri­nja­va i što ne­ma jav­no do­stup­nog po­da­tka či­ji su ra­do­vi pro­vje­ra­va­ni, već ima­mo sa­mo zbir­no da se ra­di o se­dam dok­to­ra­ta, 78 ma­gi­star­skih ra­do­va i šest pu­bli­ka­ci­ja ko­je iz­da­je UCG. Ali taj ni­vo ne­tran­spa­rent­no­sti UCG za nas ni­je iz­ne­na­đe­nje – is­ti­če Po­po­vić.
Ona na­vo­di da je do­bro što je Vla­da pre­po­zna­la ovaj pro­blem, pr­vo kroz iz­mje­ne i do­pu­ne Za­kon o vi­so­kom obra­zo­va­nju, pa kroz iz­mje­ne i do­pu­ne Kri­vič­nog za­ko­ni­ka, a ko­nač­no i kroz i pred­log za­ko­na o aka­dem­skom in­te­gri­te­tu, ko­ji je tre­nut­no u skup­štin­skoj pro­ce­du­ri.
– Tim za­ko­nom je i osta­vlje­na oba­ve­za in­sti­tu­ci­ja­ma da u pr­vom ste­pe­nu rje­ša­va­ju po pri­ja­va­ma kr­še­nja aka­dem­skog in­te­gri­te­ta, i pla­gi­ja­ta iz­me­đu osta­lih. To zna­či da je nji­ho­va ne­volj­nost za pro­ce­su­i­ra­njem i ade­kvat­nim sank­ci­o­ni­sa­njem li­ca ko­ja su pla­gi­ra­li do sa­da do­ve­la do stva­ra­nja no­vog or­ga­na Etič­kog ko­mi­te­ta ko­ji će na na­ci­o­nal­nom ni­vou rje­ša­va­ti u dru­gom ste­pe­nu, uko­li­ko or­ga­ni usta­no­va vi­so­kog obra­zo­va­nja za­ka­žu. Ka­da poč­ne pri­mje­na no­vog za­ko­na vi­dje­će­mo ka­ko će se ta­da od­no­si­ti pre­ma pri­ja­va­ma i na ko­ji na­čin će ih rje­ša­va­ti. Me­đu­tim, mi u CGO vje­ru­je­mo da je va­žno da ovaj Za­kon pro­pi­še i ade­kvat­nu od­go­vor­nost men­to­ra što pred­log tre­nut­no ne sa­dr­ži – re­kla je Po­po­vić.
D.B.

ODT ignorisao prijavu

Po­po­vić ob­ja­šnja­va da će no­vi za­kon o aka­dem­skom in­te­gri­te­tu pre­po­zna­va­ti iz­ra­du di­plom­skih ra­do­va za no­vac, što se če­sto ogla­ša­va pu­tem dru­štve­nih mre­ža i u ogla­si­ma, kao po­se­ban vid kr­še­nja aka­dem­skog in­te­gri­te­ta.
– CGO je Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci 2015. pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu sa na­vo­di­ma ko­ji su se od­no­si­li na ovu ne­ga­tiv­nu po­ja­vu, ali to ni­je pro­ce­su­i­ra­no od stra­ne ODT. Ne­ma­mo in­for­ma­ci­ja da li je po ovom osno­vu bi­lo po­stu­pa­nja nad­le­žnih or­ga­na – ka­že Po­po­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"