Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Premijer građane proglasio za špijune * Đukanović i Brajović spremaju novu prevaru * ​Pokušao da zapali tetku i kuću * Filipu dodijelili devet tjelohranitelja * Premijer građane proglasio za špijune * Javna kuća * Himnotres
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mira Popović, CGO:
– Licenca za provjeru radova ističe i plagijatori su mirni. Zabrinjava i to što nema javno dostupnog podatka čiji su radovi provjeravani, već imamo samo zbirni podatak Univerziteta Crne Gore.

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-10-09 PROFESOR IVO PEAN TUŽIO ŠKOLU „DRAGO MILOVIĆ” ZBOG DISKRIMINACIJE
Ivo Pean Nepodoban jer je opozicionar Iako ispunjava uslove konkursa, Pean je bez obrazloženja odbijen na dva konkursa, nakon čega je tužio školu smatrajući da su time prekršili dva zakona
Dan - novi portal
Di­plo­mi­ra­ni pro­fe­sor ge­o­gra­fi­je iz Tiv­ta i li­ce sa in­va­li­di­te­tom Ivo Pe­an is­ti­če da je žr­tva dis­kri­mi­na­ci­je pri­li­kom pri­je­ma na­stav­nog oso­blja u OŠ „Dra­go Mi­lo­vić”. Pe­an sma­tra da je di­rek­tor­ka ško­le Ru­ži­ca La­za­re­vić, bez obra­zlo­že­nja, na dva jav­na kon­kur­sa za rad­no mje­sto na­stav­nik ge­o­gra­fi­je na od­re­đe­no vri­je­me, 14. de­cem­bra 2017. i 2. ok­to­bra 2018, od­lu­či­la da pri­mi dru­gog kan­di­da­ta. Sma­tra­ju­ći da su od­lu­ka­ma La­za­re­vi­će­ve pre­kr­še­na dva za­ko­na, Za­kon o za­bra­ni dis­kri­mi­na­ci­je li­ca sa in­va­li­di­te­tom i Za­ko­na o pro­fe­si­o­nal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji i za­po­šlja­va­nju li­ca sa in­va­li­di­te­tom, Pe­an je pro­tiv OŠ „Dra­go Mi­lo­vić” po­kre­nuo sud­ski pro­ces, ko­ji se od de­cem­bra pro­šle go­di­ne vo­di pred Osnov­nim su­dom u Ko­to­ru.
– Od tog pro­ce­sa ne oče­ku­jem ni­šta sem mo­ral­ne sa­tis­fak­ci­je, jer i u slu­ča­ju po­volj­ne pre­su­de od­go­vor­no li­ce ne bi ima­lo oba­ve­zu da me rad­no an­ga­žu­je ni­ti bi bi­lo ka­žnje­no. Kao OSI mo­gu sa­mo da ka­žem da La­za­re­vi­će­va ni­jed­nom sa mnom ni­je oba­vi­la zva­ni­čan raz­go­vor ni­ti mi ob­ja­sni­la zbog če­ga sam ne­po­do­ban za rad u ško­li. Pri­prav­nič­ki staž sam od­ra­dio u SMŠ „Mla­dost”, gdje smo bi­li ko­le­ge, pa do­bro zna ko­li­ko sam kva­li­fi­ko­van – re­kao je Pe­an, ko­ji je di­plo­mi­rao na za­gre­bač­kom Pri­ro­do­slov­nom-ma­te­ma­tič­kom fa­kul­te­tu.
U od­lu­ci od 14. de­cem­bra pro­šle go­di­ne, di­rek­tor­ka OŠ „Dra­go Mi­lo­vić” je na­ve­la da Pe­an is­pu­nja­va uslo­ve kon­kur­sa.
Pe­an ob­ja­šnja­va da po Za­ko­nu o pro­fe­si­o­nal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji i za­po­šlja­va­nju li­ca sa in­va­li­di­te­tom po­slo­da­vac ko­ji ima vi­še od 50 za­po­sle­nih du­žan je da za­po­sli naj­ma­nje pet od­sto li­ca sa in­va­li­di­te­tom u od­no­su na uku­pan broj za­po­sle­nih, a ne­za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom ko­je ima jed­na­ke ili bo­lje kva­li­fi­ka­ci­je struč­ne ili rad­ne spo­sob­no­sti je ka­žnji­vo i po Za­ko­nu o za­bra­ni dis­kri­mi­na­ci­je li­ca sa in­va­li­di­te­tom.
– S ob­zi­rom na to da u OŠ „Dra­go Mi­lo­vić” ni­je za­po­sle­no ni­jed­no OSI, a La­za­re­vi­će­va svje­sno kr­ši dva za­ko­na, osta­je mi da sum­njam da je moj an­ga­žman za nju i upra­vu ško­le ne­pri­hva­tljiv zbog mog stra­nač­kog opre­dje­lje­nja – ka­že Pe­an ko­ji je bio kan­di­dat za od­bor­ni­ka na li­sti opo­zi­ci­o­ne Ti­vat­ske ak­ci­je.
Ob­ja­šnja­va da 75 od­sto lič­nog do­hot­ka li­ca sa in­va­li­di­te­tom pod­mi­ru­je Fond i ško­la ne bi bi­la ni ma­te­ri­jal­no op­te­re­će­na jer kao OSI ima sub­ven­ci­je dr­ža­ve pri­li­kom za­po­šlja­va­nja.Ž.K.


La­za­re­vić: No­vi­na­ri­ma ni­sam du­žna iz­vje­šta­je

Di­rek­tor­ka OŠ „Dra­go Mi­lo­vić” Ru­ži­ca La­za­re­vić re­kla je u iz­ja­vi za naš list da „ni­je du­žna da no­vi­na­ri­ma ob­ja­šnja­va ni da­je iz­vje­šta­je o ka­drov­skim rje­še­nji­ma u ško­li”.
– U ovom slu­ča­ju ne­ma ni­ka­kve dis­kri­mi­na­ci­je jer se iza­bra­na kan­di­dat­ki­nja Iva­na Ja­ći­mo­vić u do­sa­da­šnjem ra­du po­ka­za­la od­lič­nom i lo­gič­no je da sa njom na­sta­vi­mo sa­rad­nju i pro­du­ži­mo ugo­vor za rad na od­re­đe­no vri­je­me. Na­šom si­ste­ma­ti­za­ci­jom ni­je pred­vi­đe­no ni­jed­no mje­sto za OSI i ta­kva li­ca ne­ma­ju pred­nost pri­li­kom za­po­šlja­va­nja – re­kla je La­za­re­vi­će­va, ko­ja je i od­bor­nik Hr­vat­ske gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve (HGI) u Skup­šti­ni op­šti­ne Ti­vat.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"