Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Oluja srama zbog slavljenja „Oluje” * Srbima u Crnoj Gori trebaju novi lideri * Riješena četvrtina predmeta, izrečena samo jedna kazna * Rektor vlasnik nelegalnog stana * U Lisabonu novi temperaturni rekord * Poginulo 20 osoba * Madura htjeli da ubiju dronovima
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 06-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, KOMESAR ZA PREGOVORE O PRIDRUŽIVANjU EU:
Naizgled politički motivisana otpuštanja rukovodstva RTCG predstavljaju dalje pogoršanje situacije, kao i incidenti fizičkog nasilja nad novinarima. Takve odluke su protiv slobode izražavanja i medija.

Vic Dana :)

Majka prebacuje kćerki:
– Ako sam ti rekla da su svi muškarci isti, ti to ne moraš da provjeravaš baš svakog dana!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-07-27 PARLAMENT REAGOVAO NAKON ODLUKE DA LIDER DNP-A BUDE KAŽNJEN DVA MJESECA ZATVORA, DF RAZRAĐUJE STRATEGIJU
Milan Knežević Protesti čekaju Ustavni sud Kneževiću određeno do dva mjeseca zatvora, ukoliko ne posvjedoči ko je sudija koji mu je navodno tražio mito, odlučilo krivično vijeće Višeg suda u Podgorici Kolegijum predsjednika Skupštine juče zatražio od Vrhovnog i Ustavnog suda da doprinesu rješavanju novonastale situacije u predmetu protiv Kneževića
Dan - novi portal
Li­de­ru DNP-a i čla­nu Pred­sjed­ni­štva DF-a Mi­la­nu Kne­že­vi­ću od­re­đe­no je do dva mje­se­ca za­tvo­ra, uko­li­ko ne po­svje­do­či ko je su­di­ja ko­ji mu je, na­vod­no, tra­žio mi­to, od­lu­či­lo je kri­vič­no vi­je­će Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci. Na­kon te od­lu­ke, na ini­ci­ja­ti­vu DF-a, re­a­go­vao je i par­la­ment, pa je jed­no­gla­sno sa sjed­ni­ce Ko­le­gi­ju­ma pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta za­tra­že­no da se ogla­se Ustav­ni sud i Vr­hov­ni sud, ka­ko bi bi­lo ri­je­še­no pi­ta­nje Kne­že­vi­će­vog imu­ni­te­ta.
Od sta­va Ustav­nog su­da, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, za­vi­se i da­lji po­te­zi DF-a, po­seb­no od­lu­ka da se ide na pro­te­ste, ko­ji su i ra­ni­je na­ja­vlje­ni.
Je­dan od li­de­ra DF-a An­dri­ja Man­dić re­kao je da taj sa­vez ne­će do­zvo­li­ti da Kne­že­vić po­no­vo ide u za­tvor jer su naj­no­vi­ja de­ša­va­nja ujed­no na­pad na po­sla­ni­ka i na­pad na Skup­šti­nu, te da, ka­ko je na­veo, pre­ma za­ko­nu po­sla­nik ne mo­že bi­ti po­zvan na kri­vič­nu ili dru­gu od­go­vor­nost i pro­tiv nje­ga se ne mo­že po­kre­nu­ti po­stu­pak bez do­zvo­le Skup­šti­ne, osim ako je za­te­čen da vr­ši dje­lo za ko­je je pro­pi­sa­na ka­zna naj­ma­nje pet go­di­na za­tvo­ra. Man­dić i nje­go­vi sa­rad­ni­ci iz DF-a još pri­je 15-ak da­na su na­ja­vi­li da će naj­vje­ro­vat­ni­je Front na je­sen po­no­vo po­če­ti da or­ga­ni­zu­je pro­te­ste.
Kne­že­vić ju­če ni­je od­go­vo­rio na pi­ta­nje „Da­na” za­vi­si li od­lu­ka DF-a o ot­po­či­nja­nju pro­te­sta od sta­va Ustav­nog su­da u ve­zi nje­go­vog imu­ni­te­ta.
Čel­nik De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je mo­gao bi po­no­vo u za­tvor jer ni­je htio da ot­kri­je ko je su­di­ja pod­go­rič­kog Vi­šeg su­da ko­ji mu je, na­vod­no, tra­žio 10.000 eura ka­ko bi od­ba­cio op­tu­žni­cu za na­pad na po­li­ci­ja­ca.
– Rje­še­njem van­ra­sprav­nog kri­vič­nog vi­je­ća Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci uva­že­na je žal­ba Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva i pre­i­na­če­no rje­še­nje su­di­je za is­tra­gu ovog, pa je svje­do­ku K.M., jer je pred Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom i na­kon što je bio nov­ča­no ka­žnjen rje­še­njem van­ra­sprav­nog kri­vič­nog vi­je­ća Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci po­no­vo od­bio da svje­do­či u pred­me­tu Spe­ci­jal­nog dr­žavnog tu­ži­la­štva for­mi­ra­nog pro­tiv ne­po­zna­tog uči­ni­o­ca zbog iz­vr­še­nja kri­vič­nog dje­la pri­ma­nje mi­ta iz čla­na 423 stav tri u ve­zi sta­va je­dan Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re, od­re­đe­no sta­vlja­nje u za­tvor – ob­ja­vlje­no je na in­ter­net saj­tu Vi­šeg su­da.
Kne­že­vić će, ka­ko se na­vo­di, bi­ti u za­tvo­ru dok ne pri­sta­ne da svje­do­či ili dok nje­go­vo sa­slu­ša­nje po­sta­ne ne­po­treb­no ili dok se kri­vič­ni po­stu­pak za­vr­ši, a naj­du­že do dva mje­se­ca ra­ču­na­ju­ći od da­na i ča­sa pri­je­ma u ZIKS.
– Pro­tiv ovog rje­še­nja mo­že se iz­ja­vi­ti žal­ba Ape­la­ci­o­nom su­du Cr­ne Go­re u ro­ku od tri da­na od da­na pri­je­ma pre­pi­sa rje­še­nja, pre­ko Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci – na­vo­de iz Vi­šeg su­da.
Pred­sjed­nik par­la­men­ta Ivan Bra­jo­vić re­kao je na ju­če­ra­šnjoj ple­nar­noj sjed­ni­ci da će Skup­šti­na upu­ti­ti apel Vr­hov­nom i Ustav­nom su­du da do­pri­ne­su rje­ša­va­nju no­vo­na­sta­le si­tu­a­ci­je ve­za­ne za mo­gu­će po­sle­di­ce naj­no­vi­je od­lu­ke Vi­šeg su­da u pred­me­tu pro­tiv po­sla­ni­ka Mi­la­na Kne­že­vi­ća
Sjed­ni­ca Ko­le­gi­ju­ma odr­ža­na je na za­htjev po­sla­ni­ka De­mo­krat­skog fron­ta na­kon od­lu­ke pod­go­rič­kog Vi­šeg su­da da po­tvr­di ka­znu do dva mje­se­ca za­tvo­ra za Kne­že­vi­ća zbog nje­go­vog od­bi­ja­nja da svje­do­či. Bra­jo­vić je re­kao da je na Ko­le­gi­ju­mu jed­no­gla­sno do­go­vre­no da Skup­šti­na upu­ti apel sud­skim in­stan­ca­ma.
– Od­no­sno Vr­hov­nom i Ustav­nom su­du, da u okvi­ru svo­jih nad­le­žno­sti što pri­je sa­gle­da­ju i do­pri­ne­su rje­ša­va­nju no­vo­na­sta­le si­tu­a­ci­je ve­za­ne za mo­gu­će po­sle­di­ce naj­no­vi­je od­lu­ke Vi­je­ća Vi­šeg su­da u pred­me­tu pro­tiv Kne­že­vi­ća – ka­zao je Bra­jo­vić.
VJ.D.– M.V.

Man­dić: Ovo je na­pad na Skup­šti­nu

An­dri­ja Man­dić je re­kao da od­lu­ka Vi­šeg su­da ni­je u skla­du sa Usta­vom Cr­ne Go­re, ko­ji po­sla­ni­ku ga­ran­tu­je imu­ni­tet.
– Tra­žim od pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Iva­na Bra­jo­vi­ća da se obra­ti Ustav­nom su­du da pro­tu­ma­če za­kon jer je Vi­ši sud ura­dio ne­što po­gre­šno, dje­lo­va­li su mi­mo Usta­va. Ova pre­su­da je bru­ta­lan na­pad na Kne­že­vi­ća, a isto­vre­me­no to je i na­pad na Skup­šti­nu. Ovo ni­je mo­glo dok je pred­sjed­nik (par­la­men­ta) bio Ran­ko Kri­vo­ka­pić iako o nje­mu imam lo­še mi­šlje­nje, a da­nas je ne­ko iz pra­vo­su­đa do­ži­vio da je Skup­šti­na ne­ka pe­ri­fer­na stvar – ka­zao je Man­dić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"