Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mila ni da pomenu, a kamoli da ga uhapse * Državne bolnice napustilo 150 ljekara * Stvoriti uslove za prekid bojkota * Čarapići naslijedili četiri stana i dvije kuće * Dinosaurusi ponovo među nama * Sjajnija od supernove * Mila ni da pomenu, a kamoli da ga uhapse
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Đorđije Pinjatić, bivši poslanik DPS-a :
Ruskom partneru uzeo sam 300.000 eura za nelegalno finansiranje kampanje DPS-a.

Vic Dana :)

Kaže muž ženi:
- Draga, kad umrem, želim da me kremiraš.
- A koliko to košta?
- Oko 500 eura.
- Ih, kad se radi o tvom zadovoljstvu, tebi ništa nije skupo!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-06-28 PREDSJEDNIK PROSVJETNE ZAJEDNICE ISTIČE DA JE REFORMA UNAZADILA POLOŽAJ NASTAVNIKA
Vuković Najavljuju proteste u septembru Imaćemo redovnu skupštinu Prosvjetne zajednice 2. septembra i tada ćemo se odrediti prema ideji da započnemo proteste zbog stanja u obrazovnom sistemu, ističe predsjednik Krsto Vuković U Rožajama je u jednoj osnovnoj školi direktor bez ikakve analize i konsultacije s Ministarstvom prosvjete ukinuo ruski jezik i nastavnik je ostao bez posla ni kriv ni dužan, kaže Vuković
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik Pro­svjet­ne za­jed­ni­ce Cr­ne Go­re Kr­sto Vu­ko­vić ka­zao je u raz­go­vo­ru za „Dan” da je re­for­ma Mi­ni­star­stva pro­svje­te una­za­di­la po­lo­žaj na­stav­ni­ka i pro­fe­so­ra, osta­vi­la ih bez nor­me ča­so­va i pre­tvo­ri­la u ad­mi­ni­stra­tiv­ne rad­ni­ke. Vu­ko­vić je re­kao da će uko­li­ko Vla­da i Mi­ni­star­stvo pro­svje­te ne ri­je­še broj­ne ne­do­stat­ke u obra­zov­nom si­ste­mu i ne spri­je­če sa­mo­vo­lju di­rek­to­ra, upu­ti­ti kra­jem av­gu­sta jav­ni po­ziv ko­le­ga­ma da se iz­ja­sne i za­poč­nu pro­te­ste. On je upo­zo­rio da ne­za­do­vo­ljan na­stav­nik, ko­ji ne mo­že od svog ra­da da pla­ti ra­ču­ne i stan, ne mo­že na kva­li­te­tan na­čin da dr­ži ča­so­ve.
– Ima­će­mo re­dov­nu skup­šti­nu Pro­svjet­ne za­jed­ni­ce 2. sep­tem­bra i ta­da će­mo se od­re­di­ti pre­ma ide­ji da za­poč­ne­mo pro­te­ste zbog sta­nja u obra­zov­nom si­ste­mu. Ima­će­mo i sa­stan­ke u Mi­ni­star­stvu ra­da sa ko­le­ga­ma ko­ji su pri­sil­no osta­li bez po­sla. Ima­mo slu­ča­je­ve na­stav­ni­ka ko­ji­ma na­kon re­duk­ci­je na­stav­nih pla­no­va, ni­je mo­gu­će for­mi­ra­ti nor­mu ča­so­va, iako ra­de u ško­li i po 20 go­di­na. Bi­la je ras­po­dje­la ča­so­va za no­vu škol­sku go­di­nu i ve­li­ki broj na­stav­ni­ka je ne­za­do­vo­ljan na­či­nom na ko­ji se to ra­di. Ka­da je ri­ječ o kva­li­te­tu re­for­me, ra­di se o hva­lo­spje­vi­ma i iz­o­stan­ku su­štin­skih rje­še­nja. Na dru­goj sta­ni pro­svje­ta­ri vi­de da je sve to da­le­ko od bes­pre­kor­nog obra­zov­nog si­ste­ma. Mi­ni­star­stvo pro­svje­te ima moć i pro­pa­gan­da ko­ju vo­de da je sve ka­ko tre­ba ima uti­ca­ja, za raz­li­ku od nas ko­ji do­la­zi­mo iz uči­o­ni­ce – is­ti­če Vu­ko­vić.
On na­vo­di da ga je ko­le­gi­ni­ca, ko­ja je na­stav­ni­ca 28 go­di­na, a ko­ja pre­da­je ru­ski je­zik, oba­vi­je­sti­la da ne­ma ni tre­ći­nu nor­me za na­red­nu škol­sku go­di­nu, po­sli­je sma­nje­nja fon­da ča­so­va.
– Ko­le­gi­ni­ca ne mo­že ni do­pu­nom u dru­gim ško­la­ma da ostva­ri nor­mu ča­so­va. Uki­da­ju se broj­ne mo­guć­no­sti da se do­đe do nor­me ča­so­va i za­ra­di pot­pu­na pla­ta. U Ro­ža­ja­ma je u jed­noj osnov­noj ško­li di­rek­tor bez ika­kve ana­li­ze i kon­sul­ta­ci­je sa Mi­ni­star­stvom pro­svje­te uki­nuo ru­ski je­zik i na­stav­nik je ostao bez po­sla ni kriv ni du­žan. On se ža­lio, do­bi­jao je na su­du, ali ni­šta mu ni­je po­mo­glo. Iz mi­ni­star­stva su ot­po­čet­ka tvr­di­li da re­for­ma ne­će bi­ti nauštrb pro­svjet­nim rad­ni­ci­ma, već da će nam bi­ti olak­ša­no. Do­bi­li smo to da nam je znat­no ote­žan po­sao. Po­red to­ga što bri­ne­mo o sta­tu­su i fon­du ča­so­va, po­sta­li smo i ad­mi­ni­stra­tiv­ni rad­ni­ci. Naj­ma­nje pro­sto­ra su nam osta­vi­li za rad u uči­o­ni­ci. Go­di­na­ma se pla­ta pro­svjet­nim rad­ni­ci­ma ne po­ve­ća­va i is­pod je pro­sje­ka. Sin­di­kat pro­svje­te ni­šta ni­je pred­u­zeo da una­pri­je­di po­lo­žaj na­stav­ni­ci­ma. Ni­je­dan se­mi­nar ni usa­vr­ša­va­nje ni­je­su bes­plat­ni, već pro­fe­so­ri od svo­jih ni­skih pla­ta mo­ra­ju da pla­ća­ju po 20-30 eura uče­šće – ob­ja­šnja­va Vu­ko­vić.
Vu­ko­vić sma­tra da se Mi­ni­star­stvo pro­svje­te ne bri­ne o lju­di­ma ko­ji obra­zu­ju na­šu dje­cu.
– Sve nam je uki­nu­to, po­čev od to­plog obro­ka, re­gre­sa i zim­ni­ce. Ka­ko da ži­ve i stva­ra­ju pro­svje­tari sa 400 i ne­što eura pri­ho­da. Mno­gi ne­ma­ju ni ri­je­šno stam­be­no pi­ta­nje i pri­nu­đe­ni su po­lo­vi­nu tog iz­no­sa da da­ju za ki­ri­ju – ka­že Vu­ko­vić.
D.B.

Pro­pa­gan­da da, kri­ti­ka ne

Vu­ko­vić na­vo­di da nad­le­žni u Mi­ni­star­stvu pro­svje­te ne uva­ža­va­ju kri­tič­ko mi­šlje­nje i su­ge­sti­je pro­svjet­nih rad­ni­ka, jer ig­no­ri­šu nji­ho­ve ob­ja­ve na zva­nič­nim stra­ni­ca­ma te in­sti­tu­ci­je.
– Da li sajt Mi­ni­star­stva pro­svje­te, fej­sbuk stra­ni­ca ili bi­lo ko­ja dru­ga adre­sa po­sto­ji is­klju­či­vo zbog ak­tiv­ne afir­ma­tiv­ne pro­pa­gan­de ono­ga što oni ra­de ili zbog pri­ku­plja­nja in­for­ma­ci­ja ko­je mo­gu zna­či­ti po­spje­ši­va­nje kva­li­te­ta obra­zov­nog pro­gra­ma? De­mo­krat­sko dru­štvo pod­ra­zu­mi­je­va kri­tič­ko pro­mi­šlja­nje i mo­guć­nost da se ču­ju ar­gu­men­ti za i pro­tiv. To mi tre­nut­no ne­ma­mo – oci­je­nio je Vu­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"