Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Istraga zbog šverca potpisa * Poznanika izbo na žurci * Ministar sakrio 313.000 * Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Razvij barjak, barjaktare * Duh kamere
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VASILIJE MILIČKOVIĆ, kandidat za predsjednika :
– Petogodišnji ugovor o prodaji uglja između Elektroprivrede i Rudnika uglja stupa na snagu tri dana nakon što je EPCG usvojila odluku o preuzimanju duga pljevaljske firme, tako da će sami od sebe kupovati ugalj.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Vikipedia:
- Ja znam sve.
Gugl:
- Ja imam sve.
Internet:
- Pa, svi ste na meni.
Kompjuter:
- Hahaha, pa vi svi zavisite od mene, a ja ni od koga.
Struja:
- Stvarno?
Tesla:
- Ko tu koga laže?
Bog:
- Molim?
Čak Noris:
- Šta moliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-03-05 ODBOR DIREKTORA MONTENEGROERLAJNZA ZAHTIJEVA OD VLADE DA PROFESIONALIZUJE ČELNE FUNKCIJE
Vukićević Direktorima četiri puta veće plate, a gubici milionski Odbor direktora predložio je da se njihove funkcije profesionalizuju, što bi značilo plate od 1.600 do 1.800 eura. Sada primaju naknadu od 250 i 500 eura. Sadašnja uprava postavljena je lani da nađe rješenje za opstanak kompanije. Plan još nisu napravili, a lani su imali višemilionski gubitak
Dan - novi portal
Od­bor di­rek­to­ra Mon­te­ne­gro­er­laj­nza (MA) za­ka­zao je za 16. mart skup­šti­nu ak­ci­o­na­ra, na ko­joj će na­ći od­lu­ke o iz­mje­ni sta­tu­ta i od­lu­ke o na­kna­da­ma čla­no­va tog ti­je­la.
Pre­ma po­u­zda­nim in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na”, tim od­lu­ka­ma je pred­vi­đe­na pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ja funk­ci­ja čla­no­va od­bo­ra di­rek­to­ra. Pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ja zna­či do­bi­ja­nje ugo­vo­ra u toj fir­mi, od­no­sno za­po­sle­nje, i pla­tu zna­čaj­no ve­ću u od­no­su na na­kna­du ko­ja se sa­da pri­ma. Ta­ko bi pred­sjed­ni­ku bor­da, ko­ji sa­da ima pra­vo na na­kna­du od 500 eura, pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ja do­ni­je­la pla­tu od oko 1.800 eura, dok bi čla­no­vi ko­ji sa­da ima­ju pra­vo na na­kna­du od 250 eura pri­ma­li oko 1.600 eura.
Od­bor di­rek­to­ra, na či­jem če­lu je Ni­ko­la Vu­ki­će­vić, skup­šti­nu ak­ci­o­na­ra je sa­zvao sre­di­nom fe­bru­a­ra, a da bi se od­lu­ke na sjed­ni­ci usvo­ji­le po­treb­no je da ih pr­vo Vla­da odo­bri. Tač­ni­je mi­ni­star sa­o­bra­ća­ja Osman Nur­ko­vić i mi­ni­star fi­nan­si­ja Dar­ko Ra­du­no­vić. Vu­ki­će­vić je tre­nut­no po­moć­nik mi­ni­stra fi­nan­si­ja za bu­džet, gdje, po po­da­ci­ma do­sta­vlje­nim Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, pri­ma 1.240 eura, s tim što u od­re­đe­nim mje­se­ci­ma do­bi­ja 360 eura va­ri­ja­bi­le. Član je i ne­ko­li­ko pre­go­va­rač­kih gru­pa u ko­ji­ma je do­bi­jao od­re­đe­ne na­kna­de to­kom 2016. go­di­ne. U MA je do­šao po­čet­kom 017. go­i­di­ne.
Uko­li­ko bi mu se funk­ci­ja pro­fe­si­o­na­li­zo­va­la imao bi pra­vo na pla­tu od oko 1.800 eura, dok bi mo­rao da na­pu­sti po­zi­ci­ju po­moć­ni­ka mi­ni­stra fi­nan­si­ja ko­ju je oba­vljao u dva na­vra­ta – pr­vi put od 2006. do 2009. go­di­ne, dok je po­no­vo u Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja od 2012. go­di­ne. Dru­gi put je do­šao 2012. go­di­ne, ka­da je Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja pre­u­zeo Ra­do­je Žu­gić.
Pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ju funk­ci­je pred­sjed­ni­ka bor­da di­rek­to­ra po­čet­kom 2017. go­di­ne tra­ži­la je i Da­li­bor­ka Pe­jo­vić, ko­ja je oba­vljala tu funk­ci­ju ta­da. Vla­da je od­bi­la njen pred­log i ubr­zo na­kon to­ga je smi­je­ni­la i po­sta­vi­la Vu­ki­će­vi­ća na tu po­zi­ci­ju.
Mon­te­ne­gro­er­lajnz je pred­u­ze­će ko­je ima pre­ko 70 mi­li­o­na eura gu­bit­ka i ko­je je u po­sled­nje dvi­je go­di­ne 2015. i 2016. go­di­ne ima­lo dvo­ci­fre­ne gu­bit­ke u po­slo­va­nju. Fi­nan­sij­ski re­zul­tat za pro­šlu go­di­nu još ni­je ob­ja­vljen, ali je, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na”, i 2017. za­vr­še­na sa mi­nu­som u po­slo­va­nju od ne­ko­li­ko mi­li­o­na eura.
No­va upra­va MA tre­ba­lo je da do­ne­se plan za re­struk­tu­ri­ra­nje pred­u­ze­ća. Pla­na, me­đu­tim, još ne­ma, iako je pro­šlo go­di­nu da­na ot­ka­ko je Vu­ki­će­vić do­šao na če­lo MA i za iz­vr­šnog di­rek­to­ra po­sta­vio Živ­ka Ba­nje­vi­ća. Sta­nje u MA sni­ma re­vi­zor­ska ku­ća De­lo­it.
Iako plan re­struk­tu­ri­ra­nja ni­je do­ne­sen i ne zna se ho­će li pred­u­ze­će ko­nač­no sma­nji­ti mi­nus u po­slo­va­nju ili mo­žda po­če­ti da po­slu­je sa pro­fi­tom, kao što je slu­čaj sa avio-kom­pa­ni­ja­ma u re­gi­o­nu, to ni­je spri­je­či­lo od­bor di­rek­to­ra da tra­ži dra­stič­no po­ve­ća­nje za­ra­da. Ho­će li Vla­da po­dr­ža­ti za­htjev upra­ve MA, ko­ja ni­je is­pu­ni­la za­da­tak zbog ko­jeg je po­sta­vlje­na, osta­je da se vi­di u na­red­nim da­ni­ma.
D.M.


Po­sli­je skup­šti­ne će da­ti in­for­ma­ci­je

„Dan” je po­slao pi­ta­nja MA u ve­zi sa od­lu­ka­ma ko­je će raz­ma­tra­ti skup­šti­na ak­ci­o­na­ra. Od­go­vor je bio vi­še ne­go ne­kon­kre­tan.
– Na­kon sjed­ni­ce skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra kom­pa­ni­ja će iz­da­ti sa­op­šte­nje za me­di­je i ta­ko in­for­mi­sa­ti jav­nost o od­lu­ka­ma ko­je bu­du do­ni­je­te – na­ve­li su iz MA.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"