Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-03-09 STANOVNICI UL. ORJENSKI BATALJON ZABRINUTI ZBOG GRADNJE VIŠESPRATNICE U NJIHOVOM KOMŠILUKU Strahuju od pokretanja klizišta
Dan - novi portal
HER­CEG NO­VI - Gra­di­li­šte u Uli­ci de­se­te her­ce­go­vač­ke bri­ga­de u Her­ceg No­vom, na ko­jem je pret­hod­nih ne­ko­li­ko da­na sru­še­na po­ro­dič­na ku­ća sa ba­štom, po­sta­lo je vi­še ne­go spor­na lo­ka­ci­ja na ko­joj bi tre­ba­lo da bu­de iz­gra­đe­na vi­še­sprat­ni­ca.
Ka­ko pi­še na ta­bli, ko­ja u ne­dje­lju, 4. mar­ta, na­kon in­ter­ven­ci­je Slu­žbe ko­mu­nal­ne po­li­ci­je, po­sta­vlje­na na gra­di­li­šte, in­ve­sti­tor je ru­ski dr­ža­vlja­nin Ser­gej Ni­ko­la­je­vič Še­pe­lev, a gra­đe­vin­sku do­zvo­lu je iz­dao Se­kre­ta­ri­jat za pro­stor­no pla­ni­ra­nje i iz­grad­nju,pod bro­jem 02-3-360-12/2017 od 18.01.2018.go­di­ne.
Po­da­ci sa ta­ble, ko­ji go­vo­re da će se na ovom mje­stu gra­di­ti po­slov­no stam­be­ni obje­kat bru­to po­vr­ši­ne 1041,22 m2 ko­ji će ima­ti su­te­ren, pri­ze­mlje, dva spra­ta i pot­kro­vlje, iza­za­va­li su vi­še ne­go bur­no ne­go­do­va­nje ži­te­lja ovog di­je­la na­se­lja, tač­ni­je Uli­ce Or­jen­ski ba­ta­ljon ko­ji su na­ja­vi­li da će Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma upu­ti­ti žal­bu. Mje­šta­ni su iz­ra­zi­li bo­ja­zan da bi gra­đe­vi­na ve­ćih ga­ba­ri­ta mo­gla po­kre­nu­ti ak­tiv­no kli­zi­šte. Na kli­zi­šte, ko­je za­hva­ta ogrom­nu po­vr­ši­nu od ma­gi­stra­le, sve do tvr­đa­ve Kan­li ku­la i Sta­rog gra­da i Tr­ga Be­la­vi­sta, uka­za­le su i struč­ne eki­pe či­ji je za­da­tak sa­na­ci­ja sred­njo­vje­kov­ne tvr­đa­ve Kan­li ku­la. Ka­za­li su, da je ne­mo­gu­će sa­ni­ra­ti utvr­du, uko­li­ko se pret­hod­no ne sa­ni­ra ovo kli­zi­šte ve­li­kih raz­mje­ra. Osim to­ga pri­mjed­be ži­te­lja Uli­ce Or­jen­ski ba­ta­ljon od­no­se se i na to da ova­ko ve­li­ka zgra­da za­kla­nja po­gled ka mo­ru.
Se­kre­tar­ka Se­kre­ta­ri­ja­ta za pro­stor­no pla­ni­ra­nje i iz­grad­nju Ma­ri­na Se­ku­lić, ka­že da Se­kre­ta­ri­jat ni­je iz­dao gra­đe­vin­sku do­zvo­lu za iz­grad­nju pred­met­nog pro­jek­ta, kao što pi­še na ta­bli. Ob­ja­sni­la je da Glav­ni grad­ski ar­hi­tek­ta, tj. ona, iz­dao sa­gla­snost na idej­no rje­še­nje objek­ta, pod br. 02-3-360-12/2017 od 18.01.2018.go­di­ne, te da ono pred­sta­vlja sa­mo je­dan od pred­u­slo­va za pod­no­še­nje pri­ja­ve gra­đe­nja objek­ta u skla­du sa čla­nom 91 Za­ko­na o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta.
- Na­kon što in­ve­sti­tor od stra­ne glav­nog grad­skog ar­hi­tek­te pri­ba­vi sa­gla­snost na idej­no rje­še­nje po­treb­no je iz­ra­di­ti glav­ni pro­je­kat sa iz­vje­šta­jem o po­zi­tiv­noj re­vi­zi­ji istog, pri­ba­vi­ti cje­lo­kup­nu do­ku­men­ta­ci­ju pro­pi­sa­nu čla­nom 91 Za­ko­na o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta i ta­da pod­ni­je­ti pri­ja­vu gra­đe­nja nad­le­žnom in­spek­cij­skom or­ga­nu, uz ko­ju se do­sta­vlja cje­lo­kup­na do­ku­men­ta­ci­ja pro­pi­sa­na čla­nom 91 po­me­nu­tog za­ko­na, kao i do­kaz o iz­mi­re­noj na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, uko­li­ko je pla­ća­nje iste ni­je is­klju­če­no za tu vr­stu objek­ta - ob­ja­sni­la je Se­ku­lić i do­da­la da su Ur­ba­ni­stič­ko teh­nič­ki uslo­vi, za ovaj obje­kat, iz­da­ti 2012.go­di­ne na osno­vu va­že­ćeg plan­skog do­ku­men­ta DUP „Sr­bi­na“.
Ob­ja­sni­la je da je za uskla­đe­nost pro­jek­ta sa ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­kim uslo­vi­ma (sprat­nost objek­ta, gra­đe­vin­ska i re­gu­la­ci­o­na li­ni­ja , ko­e­fi­ci­jen­ti za­u­ze­to­sti i po­kri­ve­no­sti i svi osta­li pro­pi­sa­ni uslo­vi), od­go­vo­ran re­vi­dent teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je ko­jeg ime­nu­je in­ve­sti­tor.
- Da­kle, za­klju­ču­je se da od­go­vor­nost za pro­jek­to­va­nje obje­ka­ta i po­što­va­nje pro­pi­sa­nih pa­ra­me­ta­ra da­tih plan­skim do­ku­men­tom, sno­se pro­jek­tant i re­vi­dent teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je - po­ru­či­la je Se­ku­lić.K.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"