Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-03-09 DOMAĆI POLJOPRIVREDNICI IMAJU POTEŠKOĆA DA IZAĐU NA TRŽIŠTE
Plasman najveći problem
Dan - novi portal
Naj­ve­ći pro­blem sa ko­jim se pro­iz­vo­đa­či po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da su­sre­ću u po­sled­nje vri­je­me je­ste nji­hov pla­sman, od­no­sno pro­da­ja na tr­ži­štu. Sve je ma­nje ga­ran­ci­ja ko­je bi mo­gle da sti­mu­li­šu po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vo­đa­če da re­a­li­zu­ju ve­će ko­li­či­ne pro­iz­vo­da, jer i sa ma­njim ko­li­či­na­ma i po pri­stoj­nim ci­je­na­ma ne­ma­ju do­mi­nant­no mje­sto, ne sa­mo na cr­no­gor­skom tr­ži­štu već i mi­mo nje­ga. Ta­ko­đe, sve je vi­še i uvo­znič­kog lo­bi­ja, zbog če­ga pro­iz­vo­đa­či ni­su mo­ti­vi­sa­ni.
Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta po­ljo­pri­vre­de Velj­ko Ba­o­šić sma­tra da po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či ima­ju pro­ble­ma da pla­si­ra­ju svo­je pro­iz­vo­de na cr­no­gor­sko tr­ži­šte, iz pro­stog raz­lo­ga što ni­su kon­ku­rent­ni.
– Ta­ko­đe, uvo­zni lo­bi i kom­pa­ni­je iz okru­že­nja ima­ju sub­ven­ci­je svo­jih vla­da i za­to su nji­ho­vi pro­iz­vo­di u ve­li­koj mje­ri pri­sut­ni na cr­no­gor­skom tr­ži­štu i jef­ti­ni­ji su od na­ših do­ma­ćih pro­iz­vo­da – ka­zao je Ba­o­šić za „Dan”.
Da bi se po­spje­šio pla­sman do­ma­ćih pro­iz­vo­da, on sma­tra da je neo­p­hod­no po­kre­nu­ti udru­že­nja po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča.
– U sin­di­ka­tu smo po­kre­nu­li ak­ci­ju, a ri­ječ je o udru­že­nji­ma in­di­vi­du­al­nih po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča. Sad ima­mo pro­je­kat sa po­ljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma iz Pet­nji­ce i Gor­nje Mo­ra­če, i oni će kroz ta udru­že­nja mo­ći da se po­ja­ve na na­šem tr­ži­štu sa ši­rim asor­ti­ma­nom svo­jih pro­iz­vo­da. Sve to ne­će­mo mo­ći sa­mi, pa u sle­de­ćem ko­ra­ku oče­ku­je­mo po­dr­šku re­sor­nog mi­ni­star­stva i Vla­de – re­kao je Ba­o­šić.
On tvr­di da je ot­kup do­ma­ćih pro­iz­vo­da jed­na ši­ra pri­ča iza ko­je bi tre­ba­lo da sta­nu Vla­da i Pri­vred­na ko­mo­ra (PKCG), kao i Uni­ja po­slo­da­va­ca.
– Ot­kup do­ma­ćih po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da mo­že se je­di­no po­bolj­ša­ti i bi­ti na za­vid­nom ni­vou ako se to ure­di na na­čin da dr­ža­va ili Vla­da sta­ne iza po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča. Za in­di­vi­du­al­ne po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vo­đa­če pla­sman pro­iz­vo­da je slo­žen pro­ces i oni ni­su pri­je sve­ga edu­ka­tiv­no spo­sob­ni da iza­đu na­kraj sa tim – ka­zao je Ba­o­šić.
Autor pr­vog saj­ta na­mi­je­nje­nog po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma u Cr­noj Go­ri Mar­ko Ma­raš oci­je­nio je da po­sto­ji in­te­re­so­va­nje za iz­voz, ali ve­li­ki broj lju­di iz ino­stran­stva ko­ji su htje­li da po­kre­nu pri­ču o iz­vo­zu, ni­je­su us­po­sta­vi­li sa­rad­nju sa do­ma­ćim pro­iz­vo­đa­či­ma usled ne­do­stat­ka ko­li­či­na i stan­dar­di­zo­va­nog kva­li­te­ta.
– Za iz­voz je po­tre­ban stan­dar­di­zo­van kva­li­tet i ko­li­či­na. Umre­ža­va­njem i udru­ži­va­njem mo­gu se po­sti­ći že­lje­ni re­zul­ta­ti. Po­tra­žnje ima, ali se isto ta­ko mo­ra na­ći na­čin da se do­đe do kup­ca, or­ga­ni­zo­va­nom do­sta­vom, uje­di­nje­nim na­stu­pa­njem za­rad pla­si­ra­nja ve­ćeg bro­ja pro­iz­vo­da. Ma­li pro­iz­vo­đa­či mo­gu ima­ti re­dov­ne mu­šte­ri­je i kroz ša­re­nu po­nu­du mo­gu za­do­vo­lji­ti po­tre­be od­re­đe­nog bro­ja pro­iz­vo­đa­ča, a na­rav­no i uz do­bar pla­sman da ra­stu – ka­zao je Ma­raš.
Ka­ko je na­veo, da bi se po­bolj­ša­li uslo­vi ot­ku­pa do­ma­ćih po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da u tom lan­cu, obje stra­ne mo­ra­ju bi­ti re­al­ne i mo­ra bi­ti fer tr­go­vi­na.
– Ve­li­kim lan­ci­ma tre­ba ve­li­ka ko­li­či­na i tre­ba kva­li­tet, pro­iz­vo­đa­ču tre­ba­ju do­bri uslo­vi, tj. is­pla­ti­vost. Uko­li­ko na­kup­ci ra­de na obo­stra­nu ko­rist i ne gle­da­ju da is­ko­ri­ste pro­iz­vo­đa­ča i uko­li­ko isti pro­iz­vo­đa­či sto­je iza svo­jih pro­iz­vo­da kva­li­te­tom i ko­li­či­na­ma, mi­slim da tu ne­ma po­tre­be da bu­de pro­ble­ma – is­ta­kao je Ma­raš.
A.Đ.


Neo­p­ho­dan do­bar mar­ke­ting

Ma­raš je na­veo da pr­vo tre­ba or­ga­ni­zo­va­ti pro­iz­vod­nju za sop­stve­ne po­tre­be, kao i po­tre­be tu­ri­sta ko­ji do­la­ze u Cr­nu Go­ru, a za­tim da pri­ča­mo o iz­vo­zu.
– Po­sto­ji to­li­ko kva­li­tet­nih pro­iz­vo­da za ko­je od­go­vor­no tvr­dim da uz do­bar mar­ke­ting mo­gu na­ći put do po­tro­ša­ča – tvr­di Ma­raš.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"