Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-02-08
Kopač prezentuje izvještaj Drugi blok nije potreban U Crnoj Gori ne vidim računicu po kojoj bi gradnja drugog bloka bila isplativa i sumnjam da se termoelektrana na ugalj može isplatiti. Prvi blok treba ekološki sanirati, on može opstati na tržištu, ali na ivici rentabilnosti, rekao je Kopač
Dan - novi portal
Po­tre­be za grad­njom dru­gog blo­ka Ter­mo­e­lek­tra­ne Plje­vlja (TEP) zbog ne­ke ener­get­ske si­gur­no­sti ne­ma i sum­njam da bi taj pro­je­kat bio ren­ta­bi­lan, iz­ja­vio je di­rek­tor se­kre­ta­ri­ja­ta Ener­get­ske za­jed­ni­ce (EZ) Ja­nez Ko­pač.
– Pr­vi blok tre­ba eko­lo­ški sa­ni­ra­ti, a za dru­gi blok ako se na­đe in­ve­sti­tor ko­ji bi ušao u ta­kvu in­ve­sti­ci­ju i imao ne­ku eko­nom­sku ra­ču­ni­cu, on­da u re­du, ali sum­njam da bi taj pro­je­kat mo­gao da bu­de ren­ta­bi­lan. Pr­vi blok bi i mo­gao op­sta­ti na tr­ži­štu na ivi­ci ren­ta­bil­no­sti – re­kao je Ko­pač no­vi­na­ri­ma u Skup­šti­ni na­kon što je iz­nio iz­vje­štaj „Pre­zen­ta­ci­ja sta­nja u evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma iz obla­sti ener­ge­ti­ke”.
– Ko­so­vo se ne­dav­no od­lu­či­lo za grad­nju no­ve TE i ra­ču­na­ju da će pro­iz­vod­na ci­je­na bi­ti oko 80 eura za me­ga­vat-sat, dok je tr­ži­šna oko 40 eura. Zna­či ne­ma ni­ka­kve ra­ču­ni­ce i na­dam se da ne­će ući u taj pro­je­kat jer će ban­kro­ti­ra­ti, s ob­zi­rom na to da in­ve­sti­tor tra­ži ga­ran­ci­ju dr­ža­ve. U Cr­noj Go­ri, ta­ko­đe, ne vi­dim ra­ču­ni­cu za dru­gi blok i sum­njam da se TE na ugalj mo­že is­pla­ti­ti. Ali, ako ra­ču­ni­ca za dru­gi blok po­sto­ji, on­da u re­du – ka­zao je Ko­pač.
On je poh­fa­lio Cr­nu Go­ru, re­kav­ši da je naj­bo­lja u pri­mje­ni di­rek­ti­va od svih čla­ni­ca Ener­get­ske za­jed­ni­ce, te da ne­ma ni­je­dan pre­kr­šaj­ni po­stu­pak od 2011. go­di­ne.
Is­ta­kao je da Cr­na Go­ra mo­ra pro­mi­je­ni­ti Za­kon o ener­ge­ti­ci u di­je­lu ure­đi­va­nja mo­de­la za pod­sti­ca­nje pro­iz­vod­nje iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, od­no­sno mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na (mHE) i vje­tro­e­lek­tra­na (VE). Ka­zao je da su ne­ke dr­ža­ve EU una­zad dvi­je go­di­ne po­če­le da pri­mje­nju­ju mo­del tr­ži­šne pre­mi­je, od­no­sno umje­sto ga­ran­to­va­ne ci­je­ne za OIE, ras­pi­šu ten­der i bi­ra­ju kon­ce­si­o­na­ra po prin­ci­pu ko po­nu­di ma­nje. Zbog pri­mje­ne tog mo­de­la, ka­ko je ka­zao, pod­sti­ca­ji za no­ve ener­get­ske objek­te su zna­čaj­no ma­nji.
– Pro­mje­na mo­de­la će se pri­je ili ka­sni­je de­si­ti u Cr­noj Go­ri, ali tre­ba pro­mi­je­ni­ti za­kon ka­ko bi se uveo si­stem ten­de­ra. Sa­da­šnji ne­po­volj­ni ugo­vo­ri se mo­ra­ju pla­ća­ti po do­go­vo­re­nim ci­je­na­ma, dok će no­ve mHE i vje­tro­e­lek­tra­ne, ko­je će se gra­di­ti po no­vim ugo­vo­ri­ma, bi­ti mno­go jef­ti­ni­je – re­kao je Ko­pač i do­dao da je sa­mo Al­ba­ni­ja od čla­ni­ca EZ pri­mi­je­ni­la no­vi mo­del u za­ko­nu.
Na­veo je pri­mjer vje­tro­e­lek­tra­na u Nje­mač­koj, gdje na po­sled­njem ten­de­ru uče­sni­ci ni­su tra­ži­li pod­sti­caj.
– Is­pla­ti im se grad­nja bez ika­kvih sub­ven­ci­ja – na­veo je on.
Ko­pač je, pred­sta­vlja­ju­ći iz­vje­štaj, na­veo da će cr­no­gor­ska ber­za elek­tič­ne ener­gi­je te­ško pre­ži­vje­ti na du­ži rok, te da tre­ba gle­da­ti da se re­gi­o­nal­no uve­že. Uka­zao je i da je po­treb­no do­dat­no ana­li­zi­ra­ti tr­ži­šte elek­trič­ne ener­gi­je, s ob­zi­rom na to da ne­ma no­vih snab­dje­va­ča.
Na­veo je da još ni­je usvo­jen za­kon o oba­ve­znim re­zer­va­ma naf­te za 90 da­na, te da to tre­ba što pri­je usvo­ji­ti iako je rok 2023. go­di­na.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Cr­na Go­ra ima ve­li­ke po­ten­ci­ja­le u ob­no­vlji­vim iz­vo­ri­ma, do ko­je je za ci­je­nu stru­je prog­no­zi­rao da će se, du­go­roč­no gle­da­ju­ći, sma­nji­va­ti.
Pre­zen­ta­ci­ji su pri­su­stvo­va­li mi­ni­star­ka eko­no­mi­je Dra­gi­ca Se­ku­lić, pred­sjed­nik od­bo­ra Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za ener­ge­ti­ku (RAE) Bra­ni­slav Pre­le­vić i sa­mo dva čla­na od­bo­ra – Pre­drag Se­ku­lić i Fi­lip Vu­ko­vić. Ko­pač je po­seb­no po­hva­lio RAE.
D.M.–A.Đ.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"