Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-08 SUPRUŽNICI GORAN VUKOSAVLJEVIĆ I MARINA GRBA IZ ROŽAJA TRAŽE POMOĆ OD NADLEŽNIH
Nemaju novca da posjete bebu na liječenju
Dan - novi portal
Su­pru­žni­ci Go­ran Vu­ko­sa­vlje­vić i Ma­ri­na Gr­ba iz Ro­ža­ja, či­ja še­sto­čla­na po­ro­di­ca ži­vi od 180 eura so­ci­jal­ne po­mo­ći, ape­lo­va­li su na Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja da im naj­hit­ni­je obez­bi­je­di jed­no­krat­nu nov­ča­nu po­moć. Oni ka­žu da je nji­ho­va dvo­mje­seč­na be­ba zbog kom­pli­ka­ci­ja sa zdra­vljem iz pod­go­rič­ke dječ­je kli­ni­ke hit­no, he­li­kop­te­rom, pre­ve­ze­na na li­je­če­nje u Be­o­grad i po­tre­ban im je no­vac ka­ko bi ot­pu­to­va­li i ob­i­šli be­bu ho­spi­ta­li­zo­va­nu u be­o­grad­skoj dječ­joj kli­ni­ci. Na­gla­ša­va­ju da su se za po­moć obra­ća­li ro­žaj­skom Cen­tru za so­ci­jal­ni rad, ali da u toj usta­no­vi ni­je­su ima­li slu­ha za nji­ho­ve pro­ble­me i za­htjev su za­ve­li pod re­dov­ni pro­to­kol.
Vu­ko­sa­vlje­vić i Gr­ba na­gla­ša­va­ju da su stu­pi­li u kon­takt sa pred­sjed­ni­kom Op­šti­ne Ro­ža­je Eju­pom Nur­ko­vi­ćem ko­ji im je po­zaj­mio 100 eura jer zbog blo­ka­de ra­ču­na ni­je mo­gao da im da nov­ča­nu po­moć.
– Je­dva sa­sta­vlja­mo kraj sa kra­jem i ne­ma­mo sred­sta­va ni da se pre­hra­ni­mo. Po­moć nam je hit­na i dra­go­cjen nam je sva­ki tre­nu­tak ka­ko bi­smo bi­li uz na­še di­je­te. Me­đu­tim, ka­da smo po­ku­ca­li na vra­ta Cen­tra za so­ci­jal­ni rad na­i­šli smo na ig­no­rant­ski od­nos ru­ko­vo­di­o­ca te usta­no­ve. Ni­je­su nam iza­ša­li u su­sret ni pri­je dva mje­se­ca ka­da je na­ša be­ba, ko­ja je pre­vre­me­no ro­đe­na, upu­će­na u Pod­go­ri­cu u in­ku­ba­tor. Naš za­htjev za jed­no­krat­nu po­moć če­kao je mje­sec na rje­ša­va­nje na­kon če­ga su nam is­pla­ti­li 50 eura. Za to vri­je­me mo­rao sam da po­zajm­lju­jem pa­re da bi­smo pla­ti­li kar­te do Pod­go­ri­ce i po­sje­ti­li di­je­te, gdje smo da­ni­ma gla­do­va­li. Po­red sve mu­ke ko­ja me je sna­šla, op­te­re­ćen sam i ti­me ka­ko ću lju­di­ma vra­ti­ti du­go­ve od ne­ko­li­ko sto­ti­na eura – po­ža­lio se Vu­ko­sa­vlje­vić u raz­go­vo­ru za „Dan”.
Gr­ba na­vo­di da se kra­jem de­cem­bra pro­šle go­di­ne, u osmom mje­se­cu trud­no­će, po­ro­di­la u be­ran­skoj Op­štoj bol­ni­ci.
– Pri­li­kom po­ro­đa­ja ka­za­la sam lje­ka­ru ko­ji je vo­dio po­ro­đaj da imam ser­klaž na šta mi je on od­go­vo­rio da ga ne vi­di i da zbog hit­no­sti ne mo­že da se ba­vi ti­me. Di­je­te je, ka­ko se či­ni­lo, bi­lo sa­svim u re­du, ali je u Pod­go­ri­ci usta­no­vlje­no da ima in­fek­ci­ju na plu­ći­ma ko­ja se po­tom pro­ši­ri­la na mo­zak. Zbog to­ga su mom si­nu u krat­kom vre­men­skom pe­ri­o­du ura­đe­ne dvi­je hi­rur­ške in­ter­ven­ci­je na mo­zgu. Na­kon to­ga on je hit­no, he­li­kop­te­rom pre­ve­zen u Be­o­grad gdje tre­ba da mu se ura­di i tre­ća ope­ra­ci­ja – ka­za­la je Gr­ba.
Ovaj brač­ni par is­ti­če da su iz be­o­grad­ske kli­ni­ke po­zva­ni da bu­du uz be­bu, či­je zdrav­stve­no sta­nje je tre­nut­no sta­bil­no.
– Ta­mo­šnji lje­ka­ri nas sa­vje­tu­ju da bi bi­lo do­bro da jed­no od nas bu­de uz di­je­te, ali mi to ne mo­že­mo da pri­u­šti­mo jer nov­ca ne­ma­mo – ka­žu Vu­ko­sa­vlje­vić i Gr­ba.
U Cen­tru za so­ci­jal­ni rad na­vo­de da su Vu­ko­sa­vlje­vi­ću pri­je de­set da­na is­pla­ti­li 50 eura jed­no­krat­ne po­mo­ći.
– Mi ne­ma­mo bla­gaj­nu, već svi za­htje­vi ula­ze u si­stem i zbog to­ga ne mo­že­mo od­mah da is­pla­ti­mo no­vac. Po­zna­to nam je da se ova po­ro­di­ca na­la­zi u te­škoj ma­te­ri­jal­noj si­tu­a­ci­ji, ali ne­ma­mo ni­ka­kve mo­guć­no­sti da mu po­mog­ne­mo istog mo­men­ta ka­da je pre­dao za­htjev. Za dva da­na će bi­ti no­vi pri­liv za jed­no­krat­ne po­mo­ći i po­mo­ći će­mo ko­li­ko mo­že­mo – sa­op­šte­no je za „Dan” iz Cen­tra za so­ci­jal­ni rad.
U Cen­tru is­ti­ču da su Vu­ko­sa­vlje­vi­ći­ma u pro­šloj go­di­ni is­pla­ti­li če­ti­ri jed­no­krat­ne po­mo­ći.
V.Ra.


Ra­čun za po­moć

Po­ro­di­ca Vu­ko­sa­vlje­vić je pro­šle go­di­ne sa tro­je ma­lo­ljet­ne dje­ce štraj­ko­va­la pod ša­to­rom is­pred zgra­de Op­šti­ne Ro­ža­je, zbog pro­ble­ma sa si­ro­ma­štvom. Oni su se ta­da na­šli na uli­ci jer vi­še mje­se­ci ni­je­su pla­ća­li ki­ri­ju. Lo­kal­na upra­va je svo­je­vre­me­no, zbog ne­u­slov­no­sti pro­sto­ra u ko­jem su ra­ni­je ži­vje­li, a iz ko­jeg ih je iz­mje­stio Cen­tar za so­ci­jal­ni rad, obe­ća­la da će im ne­ko­li­ko mje­se­ci pla­ća­ti sta­na­ri­nu, ali od to­ga ni­je bi­lo ni­šta. Vu­ko­sa­vlje­vić na­gla­ša­va da su za­hval­ni Islam­skoj za­jed­ni­ci ko­ja im je pri­te­kla u po­moć i pla­ća­la ki­ri­ju šest mje­se­ci.
Svi ko­ji že­le da po­mog­nu ovoj po­ro­di­ci, nov­ča­nu po­moć mo­gu upla­ti­ti na ži­ro ra­čun broj 505000000033507848 kod Atlas ban­ke na ime Ma­ri­na Gr­ba.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"