Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2018-01-25 NA JAVNOJ RASPRAVI PLAN NOVA VAROŠ 2
Popović DUP za centar u petu brzinu Dokument je na sajtu Sekretarijata za planiranje objavljen juče, iako je u obrazloženju naznačeno da je javna rasprava počela 19. januara, što znači da se sa njegovim objavljivanjem kasni pet dana. Dokument je na raspravi do 2. februara, a centralna rasprava je danas
Dan - novi portal
Ob­ja­vljen je na­crt DUP No­va va­roš 2 ko­ji će po­kri­ti pro­stor od 43, 80 hek­ta­ra u cen­tru gra­da. U pi­ta­nju je no­vi plan­ski do­ku­ment ko­ji je Glav­ni grad mo­rao do­ni­je­ti jer je u ju­lu pro­šle go­di­ne, zbog is­te­ka ro­ka va­že­nje, ovaj plan­ski do­ku­ment sta­vljen van prav­ne sna­ge od­lu­kom Ustav­nog su­da.
Do­ku­ment je na saj­tu Se­kre­ta­ri­ja­ta za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne ob­ja­vljen ju­če, iako je u obra­zlo­že­nju na­zna­če­no da je jav­na ras­pra­va po­če­la 19. ja­nu­a­ra, što zna­či da se sa nje­go­vim ob­ja­vlji­va­njem ka­sni pet da­na. Do­ku­ment je na ras­pra­vi do 2. fe­bru­a­ra, a cen­tra­la ras­pra­va je da­nas.
Ovaj plan iza­zvao je re­ak­ci­ju jav­no­sti jer je zbog ospo­re­nog DUP-a No­va va­roš 2 Se­kre­ta­ri­jat od­bio da iz­da ur­ba­ni­stič­ko teh­nič­ke uslo­ve Mi­ni­star­stvu prav­de za re­kon­struk­ci­ju zgra­de kod mo­sta Mi­le­ni­jum ko­ja je gra­đe­na za po­tre­be CA­NU, a ko­ju je mi­ni­star­stvo htje­lo da adap­ti­ra za po­tre­be pra­vo­su­đa. Po­ve­la se po­le­mi­ka iz­me­đu Zden­ke Po­po­vić, od­bor­ni­ka De­mo­kra­ta i Oli­ve­ra Mar­ko­vi­ća, v.d. se­kre­ta­ra za pla­ni­ra­nje pro­sto­ra. Po­po­vić je uka­za­la da će zbog ne­u­stav­nih pla­no­va bi­ti za­u­sta­vljen raz­voj gra­da, što je ospo­rio Mar­ko­vić.
– Da isti­na uvi­jek kao plo­vak is­pli­va na po­vr­ši­nu i da se uvi­jek sa­zna na či­joj se stra­ni na­la­zi, go­vo­ri či­nje­ni­ca da je Se­kre­te­ri­jat za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra ni­kad br­že i ni­kad efi­ka­sni­je ras­pi­sao jav­nu ras­pra­vu za DUP No­va va­roš 2. Za­ni­mlji­vo je da je sa­mo dan na­kon ob­ja­vlji­va­nja jav­ne ras­pra­ve za­ka­za­na i cen­tral­na jav­na ras­pra­va. Ne­u­o­bi­ča­je­no br­zo. Ja­sno je da su nad­le­žni u Se­kre­te­ri­ja­tu po­žu­ri­li jer se i Mi­ni­star­stvu prav­de žu­ri da do­bi­je ur­ba­ni­stič­ko teh­nič­ke uslo­ve za re­kon­struk­ci­ju i adap­ta­ci­ju zgra­de ko­ja je u gru­bim ra­do­vi­ma dav­no za­vr­še­na a ko­ja je pr­vo­bit­no bi­la na­mi­je­nje­na CA­NU. Valj­da je i gra­đa­ni­ma sa­da ja­sno da se ni­šta ne mo­že gra­di­ti bez va­lid­ne plan­ske do­ku­men­ta­ci­je. Da­kle, ne mo­gu se do­bi­ti UTU ni gra­đe­vin­ska do­zvo­la, bez ob­zi­ra da li se pri­ja­vlju­je grad­nja nad­le­žnom in­spek­cij­skom or­ga­nu ili tra­ži do­zvo­la od mi­ni­star­stva –ka­že Po­po­vić.
Ona uka­zu­je da bi do­bro bi­lo ka­da bi se ova­ko efi­ka­sno iz­ra­di­li svi DUP-ovi ko­ji su sta­vlje­ni van prav­ne sna­ge od­lu­kom Ustav­nog su­da ka­ko bi na za­ko­nit na­čin po­če­la in­ve­sti­ci­o­na ak­tiv­nost u Glav­nom gra­du.N.S.


Gra­ni­ce pla­na

Gra­ni­ce no­vog pla­na sa is­toč­ne stra­ne de­fi­ni­sa­ne su Uli­com Ri­sta Sti­jo­vi­ća, na sje­ver­noj stra­ni pod­nož­jem br­da Go­ri­ca, na za­pad­noj stra­ni Uli­com Va­ka Đu­ro­vi­ća (od Ve­zi­ro­vog mo­sta do Uli­ce Stan­ka Dra­go­je­vi­ća) i ko­ri­tom ri­je­ke Mo­ra­če u sje­ve­ro­za­pad­nom di­je­lu, dok je na ju­žnom di­je­lu ogra­ni­če­na tra­som Bu­le­va­ra Iva­na Cr­no­je­vi­ća. U okvi­ru ovog pla­na pla­ni­ra­ne su po­vr­ši­ne sta­no­va­nje ma­lih gu­sti­na ko­je pred­vi­đa­ju dva ti­pa sta­no­va­nja i to vi­še­po­ro­dič­no i po­ro­dič­no sta­no­va­nje. Pred­vi­đe­ne su i po­vr­ši­ne sta­no­va­nje sred­njih gu­sti­na ko­je pred­vi­đa iz­grad­nju objek­ta vi­še­po­ror­dič­nog sta­no­va­nja, za­tim po­vr­ši­ne mje­šo­vi­te na­mje­ne ko­je pred­vi­đa­ju po­slov­nih obje­ka­ta, kao i pod­vr­ši­ne zdrav­stve­ne za­šti­te ko­je pred­vi­đa­ju grad­nju obje­ka­ta u funk­ci­ji zdrav­stva.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"