Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-01-25 PRIVREDNI SUD DONIO NOVU PRESUDU U KORIST BEPLER I DŽEJKOBSONA
Kazino Avala izgubio još jedan spor Vlasniku Avale još pola miliona Kazino Avala moraće da plati Bepler i Džejkobsonu 372,4 hiljade eura plus zatezne kamate, čime će ukupan iznos dostići 500 hiljada, za utrošenu električnu energiju, vodu i klimatizaciju. Kazino je godinama fakture uredno primao, a plaćao ih samo djelimično
Dan - novi portal
Fir­ma Ka­zi­no Ava­la mo­ra­će da pla­ti još sko­ro po­la mi­li­o­na eura vla­sni­ku ho­te­la Ava­la fir­mi Be­pler i Džej­kob­son na­kon što je Pri­vred­ni sud do­nio no­vu pre­su­du pro­tiv njih.
To je če­tvr­ta pre­su­da u ko­rist Be­pler i Džej­kob­so­na u spo­ro­vi­ma ko­je ne­ko­li­ko go­di­na vo­di sa fir­mom Ka­zi­no Ava­la, na­kon što je kra­jem 2011. go­di­ne ras­ki­nuo ugo­vor sa Ka­zi­nom, a či­ji vla­sni­ci su na­sta­vi­li da ko­ri­ste nji­hov po­slov­ni pro­stor u okvi­ru ho­te­la.
Naj­no­vi­ja pre­su­da, ko­ju je do­nio su­di­ja Pri­vred­nog su­da Fa­ruk Mu­šo­vić, a u ko­ju je „Dan” imao uvid, oba­ve­zu­je Ka­zi­no da pla­ti 372,4 hi­lja­de eura vla­sni­ku ho­te­la. Sa za­te­znim ka­ma­ta­ma, po na­šim in­fo­r­ma­ci­ja­ma, ova su­ma će se po­ve­ća­ti na po­la mi­li­o­na eura.
Iz­nos od 372,4 hi­lja­de eura od­no­si se na utro­še­nu elek­trič­nu ener­gi­ju, vo­du i kli­ma­ti­za­ci­ju ko­ju je Ka­zi­no Ava­la tre­bao da pla­ti od sep­tem­bra 2012. do ju­la 2015. go­di­ne. Ka­zi­no je is­po­sta­vlje­ne fak­tu­re po osno­vu ovih stav­ki dje­li­mič­no pla­ćao i ni­je imao pri­go­vo­ra pri­li­kom nji­ho­vog is­po­sta­vlja­nja, pi­še u pre­su­di.
Be­pler je sa Ka­zi­nom Ava­la ras­ki­nuo ugo­vor 25. ok­to­bra 2011. go­di­ne, go­di­nu da­na na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra, usled ne­is­pu­nje­nja ugo­vo­re­nih oba­ve­za od stra­ne tu­že­nog po vi­še osno­va.
Iz Be­ple­ra su, obra­zla­žu­ći tu­žbu, na­ve­li da su Ka­zi­nu is­po­sta­vlja­li fak­tu­re jer su oni i na­kon ras­ki­da bi­li u po­sje­du po­slov­nog pro­sto­ra ko­ji je bio pred­met za­ku­pa, te da je shod­no to­me bio du­žan da pla­ća vla­sni­ku ho­te­la tro­ško­ve po­tro­šnje elek­trič­ne ener­gi­je, uz ko­je su ob­ra­ču­na­ti tro­ško­vi po­tro­šnje vo­de, ka­na­li­za­ci­je i od­vo­da sme­ća. Po­seb­no su uka­za­li na oba­ve­zu Ka­zi­na na pla­ća­nje na­kna­de na ime ko­ri­šće­nja uslu­ge kli­ma­ti­za­ci­je. U ve­zi sa tim na­po­me­nu­li su da je i na­kon do­sta­vlje­nih fak­tu­ra ka­zi­no ko­ri­stio po­slov­ni pro­stor, što, ka­ko su na­ve­li, uka­zu­je da je pri­hva­tio po­nu­đe­nu ci­je­nu za uslu­ge kli­ma­ti­za­ci­je od 500 eura dnev­no. Ka­zi­no je spo­rio osnov i vi­si­nu tu­žbe­nog za­htje­va, u bit­nom uka­zu­ju­ći da ni­je pri­hva­tio po­nu­du u di­je­lu ci­je­ne kli­ma­ti­za­ci­je. Osim to­ga, na­veo je da su mu tro­ško­vi elek­trič­ne ener­gi­je i vo­de ob­ra­ču­na­va­ni u ne­re­al­no vi­so­kim iz­no­si­ma, s ob­zi­rom na kva­dra­tu­ru u ko­joj je oba­vljao dje­lat­nost. Is­ta­kao je i pri­go­vor u di­je­lu za­star­je­lo­sti po­tra­ži­va­nja, ko­ji je od­bi­jen, jer ni­su pro­šle tri go­di­ne od na­stan­ka du­ga do pod­no­še­nja tu­žbe.
U pre­su­di pi­še da je vje­štak eko­nom­sko-fi­nan­sij­ske stru­ke Ha­mid Ša­bo­vić u na­la­zu i mi­šlje­nju utvr­dio da su sve spor­ne fak­tu­re ko­je je Be­pler is­po­sta­vio Ka­zi­nu Ava­la pri­mlje­ne, ovje­re­ne pot­pi­som i za­ve­de­ne, što pre­da­ju fak­tu­ra či­ni ured­nom. Utvr­dio je da ne­ma do­ka­za da je tu­že­ni pri­mlje­ne fak­tu­re re­kla­mi­rao tu­ži­o­cu, od­no­sno da je pri­go­vo­rio na njih, već ih je ured­no pri­mio i knji­žio u nji­ho­voj evi­den­ci­ji i po sva­koj od njih iz­vr­šio dje­li­mič­no pla­ća­nje. Vje­štak je utvr­dio da je ukup­ni ne­pla­će­ni iz­nos ka­zi­na pre­ma Be­ple­ru po fak­tu­ra­ma 372,4 hi­lja­de.
Sud je oci­je­nio i da su ospo­ra­va­nja iz­no­sa za kli­ma­ti­za­ci­ju ka­zi­na neo­sno­va­na i da se nji­ma po­ku­ša­la iz­bje­ći od­go­vor­nost, jer je ni­su pri­go­va­ra­li na po­nu­du na­kon što im je do­sta­vlje­na, već su na­sta­vi­li da ko­ri­ste po­slov­ni pro­stor.
Pri­vred­ni sud ne­dav­no je pre­su­dio u ko­rist Be­ple­ra u spo­ru ko­jim su tra­ži­li da im se pla­ti za ko­ri­šće­nje po­slov­nog pro­sto­ra na­kon ras­ki­da ugo­vo­ra. Po toj pre­su­di Ka­zi­no tre­ba da pla­ti vla­sni­ci­ma ho­te­la 13,3 mi­li­o­na eura plus za­te­zne ka­ma­te za ko­ri­šće­nje po­slov­nog pro­sto­ra od de­cem­bra 2011. go­di­ne do sep­tem­bra 2017. Go­di­šnja za­kup­ni­na po­slov­nog pro­sto­ra u ho­te­lu Ava­la iz­no­si­la je 2,3 mi­li­o­na eura.D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"