Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-25 REAGOVANJE INVESTICIONO-RAZVOJNOG FONDA Banka odobrila kredit Lješkoviću
Dan - novi portal
Iz In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­nog fon­da (IRF) sa­op­šti­li su da oni nijesu odo­bri­li kre­dit kom­pa­ni­ji „Kru­pac Mont”, u ko­joj 50 od­sto vla­sni­štva ima su­spen­do­va­ni ko­man­dant Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce (SAJ) Ra­do­sav Lje­ško­vić, već da je to uči­ni­la po­slov­na ban­ka sa ko­jom su ima­li ugo­vor.
Iz IRF-a su re­a­go­va­li po­vo­dom tek­sta „Lje­ško­vi­će­voj fir­mi da­li kre­dit na­kon što je osu­đen”, ko­ji je ob­ja­vljen 22. ja­nu­a­ra. „Dan” re­a­go­va­nje pre­no­si u cje­lo­sti:
– Kao što ste ob­ja­vi­li na fak­si­mi­lu iz­vje­šta­ja IRF-a o odo­bre­nim kre­di­ti­ma iz pro­šle go­di­ne, u okvi­ru tek­sta, evi­dent­no je da je IRF odo­brio po­slov­noj ban­ci sred­stva za re­fi­nan­si­ra­nje te­ku­ćih kre­dit­nih za­du­že­nja ko­ri­sni­ka kre­di­ta. Ka­ko je mo­gu­će da no­vi­nar o to­me ni­je na­pi­sao ni­jed­nu ri­ječ, osim što se to­kom ci­je­log pro­ce­sa pi­sa­nja tek­sta ba­vio is­klju­či­vo po­ku­ša­jem pri­kri­va­nja isti­ne?
Ka­ko je mo­gu­će da je autor ovog tek­sta po­gre­šno apo­stro­fi­rao iz­ja­vu kre­dit­nog re­fe­ren­ta IRF-a Đu­ra Ka­ži­ća, od mar­ta pro­šle go­di­ne, ko­ja se od­no­si pri­je sve­ga na sa­svim dru­ge kre­di­te ko­ji su na­mi­je­nje­ni po­seb­nim cilj­nim gru­pa­ma kao što su vi­so­ko­škol­ci, mla­di, že­ne, teh­no­lo­ški vi­ško­vi i ista je iz­vu­če­na iz kon­tek­sta sa odr­ža­ne pre­zen­ta­ci­je „Mo­žeš i ti”, za ne­za­po­sle­na li­ca ko­ja se na­la­ze na evi­den­ci­ji Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje, a ko­ja pri­tom ne­ma ap­so­lut­no ni­ka­kve ve­ze sa re­fi­nan­si­ra­njem te­ku­ćih kre­dit­nih za­du­že­nja – kao što se vi­di i na spi­sku odo­bre­nih kre­di­ta, ko­ji je ob­ja­vljen u „Da­nu”. Da­kle, ov­dje je oči­gled­no ri­ječ o zlo­u­po­tre­bi i že­lji da se sen­za­ci­o­na­li­stič­kim na­slo­vom i sa­dr­ži­nom tek­sto­va po­put ovo­ga, po­ku­ša­va jav­no­sti ne­i­sti­na­ma pred­sta­vi­ti rad IRF-a či­me autor tek­sta na taj na­čin do­vo­di tu istu jav­nost u za­blu­du.
S ob­zi­rom na to da te­melj­ni prin­ci­pi no­vi­nar­ske eti­ke po­či­va­ju na isti­ni­tim či­nje­ni­ca­ma, a ne na pla­si­ra­nju ne­i­sti­na, pod­sje­ti­će­mo jav­nost na pro­ce­du­re odo­bra­va­nja kre­di­ta IRF-a po­sred­stvom po­slov­nih ban­ka­ka:
IRF je 23. fe­bru­a­ra 2017. go­di­ne odo­brio po­slov­noj ban­ci sred­stva za re­fi­nan­si­ra­nje te­ku­ćih kre­dit­nih za­du­že­nja ko­ri­sni­ka kre­di­ta. Ugo­vo­rom o kre­di­tu sa ban­kom pred­vi­đe­no je da se ban­ka oba­ve­zu­je da sa ko­ri­sni­kom kre­di­ta po­seb­no ugo­vo­ri oba­ve­zu da se odo­bre­ni kre­dit ko­ri­sti u skla­du sa na­mje­nom.
Shod­no to­me, po­slov­na ban­ka je 30. ma­ja 2017. go­di­ne, pri­li­kom na­mjen­ske kon­tro­le sred­sta­va do­sta­vi­la do­ku­men­ta­ci­ju IRF-u iz ko­je se za­klju­ču­je da je pred­u­ze­će „Kru­pac Mont” is­ko­ri­sti­lo sred­stva u skla­du sa na­mje­nom.
U ovom, kao i u svim slu­ča­je­vi­ma kre­di­ti­ra­nja ko­ja se re­a­li­zu­ju pre­ko po­slov­nih ba­na­ka, ban­ka In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­nom fon­du ga­ran­tu­je za odo­bre­na sred­stva, u skla­du sa do­brom ban­kar­skom prak­som. Ta­ko­đe, is­ti­če­mo da je svu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa pod­no­si­o­cem za­htje­va za kre­dit ima­la ban­ka, ko­ja je, ka­ko je to uobi­ča­je­no po pro­ce­du­ri, pret­hod­no ana­li­zi­ra­la za­htjev pred­u­ze­ća, odo­bri­la isti i iz­da­la ga­ran­ci­ju za re­a­li­za­ci­ju kre­di­ta.
Na­i­me, IRF u svim ovim si­tu­a­ci­ja­ma ap­so­lut­no ne­ma uti­ca­ja na to ko­me će ban­ka odo­bri­ti kre­dit i za ko­je pro­jek­te će se ban­ka obra­ti­ti IRF-u ka­ko bi do­bi­la kre­dit­na sred­stva. Po tom osno­vu, ne po­sto­ji mo­guć­nost bi­lo ka­kvog do­no­še­nja od­lu­ka, po bi­lo kom kri­te­ri­ju­mu, osim da kre­di­ti ban­ka­ma bu­du odo­bre­ni u skla­du sa za­kon­skom pro­ce­du­rom. Da­kle, i u ovom slu­ča­ju IRF je po­stu­pio u skla­du sa za­ko­ni­ma i pro­ce­du­ra­ma, ta­ko da ap­so­lut­no ne po­sto­ji ni­je­dan raz­log za ne­ga­tiv­no pi­sa­nje dnev­nog li­sta Dan” – pi­še u re­a­go­va­nju ko­je je pot­pi­sa­la sa­vjet­ni­ca za pi-ar IRF-a Ma­ša Vu­ka­so­je­vić.
Od­go­vor no­vi­na­ra u sju­tra­šnjem bro­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"