Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-24 FLEŠ
Dan - novi portal
Pred­la­žu čla­na Sa­vje­ta
Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor za­ka­zao je za če­tvr­tak sjed­ni­cu na ko­joj će utvr­di­ti pred­log li­ste za ime­no­va­nje jed­nog čla­na Sa­vje­ta Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG), ko­ju će do­sta­vi­ti Skup­šti­ni. Za čla­na Sa­vje­ta bi­će iza­bran pred­stav­nik cr­no­gor­skih uni­ver­zi­te­ta.
Pred­lo­ge su do­sta­vi­li i Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re (UCG) i Uni­ver­zi­tet Do­nja Go­ri­ca (UDG). UCG je za čla­na pred­lo­žio re­dov­nog pro­fe­so­ra Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta Bog­da­na Aša­ni­na, dok je UDG pred­lo­žio Iva­na Jo­ve­ti­ća.A.O.

Kon­fe­ren­ci­ja RTCG i EBU
Ra­dio-te­le­vi­zi­ja Cr­ne Go­re (RTCG), u sa­rad­nji sa Evrop­skom ra­di­o­di­fu­znom uni­jom (EBU), or­ga­ni­zu­je da­nas re­gi­o­nal­nu kon­fe­ren­ci­ju „Zna­čaj i po­zi­ci­ja is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­stva u jav­nim ser­vi­si­ma na za­pad­nom Bal­ka­nu”. Ured­nik is­tra­ži­vač­ke re­dak­ci­je RTCG Mir­ko Bo­ško­vić ka­zao je da će kon­fe­ren­ci­ju otvo­ri­ti Aivo Orav, šef De­le­ga­ci­je Evrop­ske uni­je u Cr­noj Go­ri, Rad­ka Be­če­va, ko­or­di­na­tor­ka za od­no­se sa čla­no­vi­ma Evrop­ske ra­di­o­di­fu­zne uni­je (EBU), i An­dri­ja­na Ka­di­ja, ge­ne­ral­na di­rek­tor­ka RTCG.
– Na­kon uvod­nih ri­je­či, na pa­ne­lu ko­ji sli­je­di raz­go­va­ra­će se o zna­ča­ju i mo­guć­no­sti­ma us­po­sta­vlja­nja is­tra­ži­vač­kih re­dak­ci­ja u jav­nim ser­vi­si­ma u ze­ma­lja­ma za­pad­nog Bal­ka­na. U tom ci­lju bi­će pred­sta­vlje­no is­ku­stvo RTCG, pr­vog jav­nog ser­vi­sa u re­gi­o­nu ko­ji je osno­vao kan­ce­la­ri­ju za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo, uz po­dr­šku Evrop­ske uni­je – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.A.O.

Po­dr­ška OCD
Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja (NVO) Cen­tar za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) ras­pi­sa­la je kon­kurs za po­dr­šku pro­jek­ti­ma or­ga­ni­za­ci­ja ci­vil­nog dru­štva (OCD) u Cr­noj Go­ri. U po­zi­vu se na­vo­di da se pred­lo­zi pro­je­ka­ta, ko­ji tre­ba da do­pri­ne­su uče­šću ci­vil­nog dru­štva u spro­vo­đe­nju an­ti­ko­rup­tiv­nih po­li­ti­ka i prak­si, mo­gu do­sta­vi­ti do 15. fe­bru­a­ra.
Na kon­kurs se, ka­ko se na­vo­di, mo­gu pri­ja­vi­ti cr­no­gor­ske OCD ko­je, iz­me­đu osta­lih, za­do­vo­lja­va­ju kri­te­ri­jum da im je go­di­šnji bu­džet ve­ći od 10.000 eura.A.O.

Pri­pre­ma za član­stvo
Pri­stup­ni pre­go­vo­ri tre­ba da na kva­li­te­tan na­čin pri­pre­me Cr­nu Go­ru da bu­de dr­ža­va čla­ni­ca Evrop­ske uni­je (EU) ko­ja do­pri­no­si ostva­ri­va­nju Agen­de odr­ži­vog raz­vo­ja do 2030. go­di­ne, ka­zao je mi­ni­star evrop­skih po­slo­va Alek­san­dar An­dri­ja Pe­jo­vić. On je na dvo­dnev­nom sku­pu Mi­ni­star­stva evrop­skih po­slo­va i Si­ste­ma Uje­di­nje­nih na­ci­ja u Cr­noj Go­ri, sa­op­štio da je Cr­na Go­ra jed­na od pr­vih ze­ma­lja ko­je su u pot­pu­no­sti de­fi­ni­sa­le od­go­vor na svih 17 ci­lje­va odr­ži­vog raz­vo­ja.
Šef sek­to­ra za sa­rad­nju u De­le­ga­ci­ji EU u Cr­noj Go­ri Her­man Špic re­kao je da je Uni­ja pre­po­zna­la va­žnost Agen­de za odr­ži­vi raz­voj u obez­bje­đe­nju kva­li­tet­nog ži­vo­ta i odr­ži­ve bu­duć­no­sti za sve lju­de.A.O.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"