Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-24 FLEŠ
Dan - novi portal
Po­sve­će­ni ško­lo­va­nju
Cr­na Go­ra ak­tiv­no je po­sve­će­na uklju­či­va­nju Ro­ma u obra­zov­ni si­stem, po­ru­čio je mi­ni­star ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­mal Pu­ri­šić. On je na­veo da je na­gla­sak u ovoj obla­sti sta­vljen na pred­škol­sko obra­zo­va­nje, una­pre­đi­va­nje na­stav­nič­kih kom­pen­ten­ci­ja, sa­rad­nju unu­tar na­stav­nog pro­ce­sa, ja­ča­nje in­ter­kul­tu­ral­ne di­men­zi­je i pre­ven­ci­ju ra­nog na­pu­šta­nja ško­lo­va­nja. Mi­ni­star je, iz­me­đu osta­log, pred­sta­vio i re­zul­ta­te re­for­mi ko­je se spro­vo­de u ci­lju su­zbi­ja­nja na­si­lja nad že­na­ma i na­si­lja u po­ro­di­ci, za­šti­te pra­va oso­ba sa in­va­li­di­te­tom i po­što­va­nja osnov­nih rad­nih pra­va.M.S.

Bje­ko­vić u Stra­zbu­ru
Za­mje­nik Za­štit­ni­ka ljud­skih pra­va i slo­bo­da Cr­ne Go­re Si­ni­ša Bje­ko­vić je, kao član Bi­roa EC­RI, u Stra­zbu­ru pri­su­stvo­vao sa­stan­ku pred­stav­ni­ka tri nad­zor­na ti­je­la Sa­vje­ta Evro­pe, Evrop­ska ko­mi­si­ja pro­tiv ra­si­zma i ne­to­le­ran­ci­je, Sa­vje­to­dav­ni ko­mi­tet za pra­će­nje Okvir­ne kon­ven­ci­je za za­šti­tu ma­nji­na i Ko­mi­tet eks­pe­ra­ta Kon­ven­ci­je o re­gi­o­nal­nim i ma­njin­skim je­zi­ci­ma. Na sa­stan­ku su raz­ma­tra­na op­šta pi­ta­nja o funk­ci­o­ni­sa­nju ovih me­ha­ni­za­ma, si­ner­gi­ji kroz za­jed­nič­ko dje­lo­va­nje, pla­no­vi­ma za na­stu­pa­ju­ći pe­ri­od i mo­gu­ćim mo­de­li­ma ši­re­nja sa­rad­nje na pod­ruč­ja iz­van po­sto­je­ćih po­li­tič­kih gra­ni­ca na ko­ji­ma se ostva­ru­je man­dat ovih ti­je­la. Ovo je, ka­ko je sa­op­šte­no, na­ro­či­to va­žno u funk­ci­o­ni­sa­nju sa­rad­nje sa en­ti­te­ti­ma ko­ji ne­ma­ju pu­no­prav­ni sta­tus u okvi­ru Sa­vje­ta Evro­pe.M.S.

Star­te­gi­ja za ma­nji­ne
Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va ras­pi­sa­lo je jav­ni po­ziv ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma o pred­la­ga­nju kan­di­da­ta za čla­na rad­ne gru­pe za iz­ra­du Stra­te­gi­je ma­njin­ske po­li­ti­ke 2018–2023. Ka­ko je sa­op­šte­no iz mi­ni­star­stva, NVO mo­gu pred­lo­ži­ti dva pred­stav­ni­ka. Ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je su du­žne da za pred­lo­že­nog kan­di­da­ta pre­da­ju fo­to­ko­pi­ju lič­ne kar­te, bi­o­gra­fi­ju i iz­ja­vu da ni­je član or­ga­na po­li­tič­ke par­ti­je, jav­ni funk­ci­o­ner, ru­ko­vo­de­će li­ce ili dr­žav­ni slu­žbe­nik, od­no­sno na­mje­šte­nik.M.S.

Pred­sta­vi­li is­ku­stva
Cr­na Go­ra pred­sta­vi­la je svo­ja is­ku­stva u ve­zi sa bor­bom pro­tiv ko­rup­ci­je u jav­nim na­bav­ka­ma na ve­li­kom se­mi­na­ru ko­ji je odr­žan u Ti­ra­ni. Pred­stav­nik Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, na­čel­nik Od­sje­ka za pro­vje­ru pri­ho­da i imo­vi­ne jav­nih funk­ci­o­ne­ra Ste­fan Ra­du­no­vić, uče­stvo­vao je na TAIEX Me­đu­na­rod­noj ra­di­o­ni­ci na te­mu – Tran­spa­rent­nost i jav­ne na­bav­ke. Ra­du­no­vić je na ra­di­o­ni­ci pred­sta­vio nad­le­žno­sti Agen­ci­je u ve­zi sa jav­nim na­bav­ka­ma, i niz ak­tiv­no­sti ko­je se spro­vo­de u ci­lju pri­mje­ne an­ti­ko­rup­cij­skih za­ko­na, a pr­ven­stve­no Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je u Cr­noj Go­ri, re­zul­ta­te ra­da Agen­ci­je, kao i od­re­đe­ne pri­mje­re iz prak­se.
M.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"