Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-03 U BEOGRADU LIKVIDIRAN DAVORIN BALTIĆ, JEDAN OD VOĐA „KAVAČKOG KLANA”
Mjesto ubistva Baltića Kotoranin izrešetan u automobilu Državljanin Crne Gore Davorin Baltić ubijen je prije ponoći na Vračaru. On je odranije poznat crnogorskoj i srpskoj policiji i sve ukazuje da se radi o obračunu između kriminalnih grupa, rekao je za RTS direktor srbijanske policije Vladimir Rebić
Dan - novi portal
Ko­to­ra­nin Da­vo­rin Bal­tić (41) ubi­jen je u Be­o­gra­du dok je sje­dio u svom auto­mo­bi­lu. U Bal­ti­ća, ko­ji slo­vi za naj­bli­žeg sa­rad­ni­ka vo­đa „ka­vač­kog kla­na” Slo­ba Ka­šće­la­na i Ra­do­ja Zvi­ce­ra, još uvi­jek ne­po­zna­ti na­pa­da­či is­pa­li­li su vi­še hi­ta­ca ko­ji su ga po­go­di­li u gla­vu i gru­di. U aten­ta­tu je, pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma is­tra­ge, ko­ri­šće­no auto­mat­sko oruž­je, a pro­na­đe­no je i vi­še ča­u­ra.
Iz Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Sr­bi­je je sa­op­šte­no da je Bal­tić li­kvi­di­ran dok je sje­dio u „gol­fu 7” u ga­ra­ži, u Uli­ci in­ter­na­ci­o­nal­nih bri­ga­da na Vra­ča­ru. 
Kri­mi­na­li­stič­ki in­spek­to­ri oba­vi­li su uvi­đaj i za ubi­com se tra­ga.
– Bal­tić, ko­ji je dr­ža­vlja­nin Cr­ne Go­re, pri­je po­no­ći je ubi­jen na Vra­ča­ru. On je od­ra­ni­je po­znat cr­no­gor­skoj i srp­skoj po­li­ci­ji, a sve uka­zu­je da se ra­di o ob­ra­ču­nu iz­me­đu kri­mi­nal­nih gru­pa.  Ra­di­mo na iden­ti­fi­ka­ci­ji po­či­ni­o­ca ubi­stva, ali dru­ge in­for­ma­ci­je ne bih smio da dam zbog is­tra­ge – re­kao je za RTS, di­rek­tor sr­bi­jan­ske po­li­ci­je Vla­di­mir Re­bić. 
Pre­ma ri­je­či­ma Na­de Ma­cu­re, di­rek­to­ra Slu­žbe Hit­ne po­mo­ći u Beo­gra­du, po­li­ci­ja je u 23.15 sa­ti upu­ti­la po­ziv za in­ter­ven­ci­ju u Uli­ci in­ter­na­ci­o­nal­nih bri­ga­da 50, zbog ra­nja­va­nja, a lje­kar­ska eki­pa je na li­cu mje­sta kon­sta­to­va­la smrt mu­ške oso­be. 
Bal­tić je, pre­ma po­da­ci­ma po­li­ci­je, Cr­nu Go­ru na­pu­stio pri­je tri go­di­ne. Is­tra­ži­te­lji­ma je po­seb­no in­te­re­sant­no to što je ubi­jen go­to­vo na isti na­čin kao i Go­ran Ra­do­man iako je u tom ubi­stvu ko­ri­šćen eks­plo­ziv.
„Ška­ljar­ci” i „kav­ča­ni” pri­je po­čet­ka su­ko­ba bi­li su jed­na kri­mi­nal­na gru­pa ko­ja se, pre­ma po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma, ba­vi­la naj­vi­še šver­com nar­ko­ti­ka. Me­đu­tim, ka­da je 2015. go­di­ne ne­sta­lo 300 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na, kri­mi­nal­na gru­pa po­di­je­li­la se na dva kla­na.
U va­tre­nim ob­ra­ču­na­ma „ška­ljar­skog” i „ka­vač­kog kla­na” stra­da­li su Go­ran Ra­do­man, Sa­ša Mar­ko­vić, Go­ran i Ra­do­mir Đu­rič­ko­vić, Ivan Lo­pi­čić, Sr­đan Vla­ho­vić, Go­ran Du­čić, Go­ran Bi­sku­po­vić, Mi­loš Bo­šnjak, Da­li­bor Đu­rić, Đor­đe Bo­re­ta, Dra­gan Ze­če­vić, Đor­đe Se­ku­lo­vić, Ra­do­van Ma­to­vić Ra­ke­la, Ni­ko Ro­ga­no­vić, Bo­ško Bo­žo­vić, Mi­lan Pe­ko­vić, Go­ran Le­nac, Alek­san­dar Stan­ko­vić – Sa­le Mu­ta­vi, Pe­tar Da­mja­no­vić i Ivan Ne­do­vić. Ta­ko­đe, ni­je is­klju­če­na sum­nja ni da je Bo­ži­dar Cic­mil, ko­ji je pri­je dvi­je go­di­ne li­kvi­di­ran u Mo­sta­ru, žr­tva ovog ra­ta, kao i Vla­sti­mir Mi­lo­še­vić, ko­ji je ubi­jen u Be­o­gra­du. Is­pi­tu­je se i da li je Plje­vljak Mi­lo­je Vo­ji­no­vić, ko­ji je ubi­jen u bom­ba­škom na­pa­du u bli­zi­ni Kri­vog mo­sta u Pod­go­ri­ci, žr­tva ovog su­ko­ba. Ta­ko­đe, do­sa­da­šnja is­tra­ga ni­je is­klju­či­la mo­guć­nost da je Da­ni­jel Man­dić, ko­ji je ubi­jen u de­cem­bru, ta­ko­đe žr­tva ra­ta ova dva kla­na.
Od svih slu­ča­je­va ra­svi­je­tlje­no je ubi­stvo Ra­do­mi­ra Đu­rič­ko­vi­ća, ali po­li­ci­ja već mje­se­ci­ma bez­u­spje­šno tra­ga za osum­nji­če­nim ubi­ca­ma. Is­tra­ži­te­lji su iden­ti­fi­ko­va­li i na­vod­nog ubi­cu Len­ca, Ko­to­ra­ni­na Ni­ko­lu Mr­ši­ća, ko­ji se ta­ko­đe na­la­zi u bjek­stvu. Sta­vlje­na je tač­ka i na is­tra­gu o ubi­stvu Bo­re­te i Đor­đe­vi­ća, ali se i da­lje tra­ga za tro­ji­com op­tu­že­nih – Va­si­li­jem Ra­fa­i­lo­vi­ćem, Rat­kom Vu­šo­vi­ćem i Iva­nom Cic­mi­lom.
Iz­dat je na­log za hap­še­nje Slo­bo­da­na Ka­šće­la­na, ko­ji je ozna­čen kao vo­đa „ka­vač­kog kla­na”, Alek­san­dra Đu­ri­ši­ća, Vla­di­mi­ra Bo­žo­vi­ća, Si­ni­še Vla­ho­vi­ća, Igo­ra Đu­ri­ši­ća i Mi­lo­ša Ra­do­nji­ća, ko­ji su iz­bje­gli hap­še­nje gru­pe osum­nji­če­ne za ze­le­na­še­nje i šverc nar­ko­ti­ka. Po­tra­žu­ju se i Igor Bo­žo­vić, Ra­do­je Zvi­cer, Igor De­do­vić, Ste­van Sta­ma­to­vić, a tra­ga se i za Jo­va­nom Jo­vi­com Vu­ko­ti­ćem. Po­tjer­ni­ce su ras­pi­sa­ne i za na­vod­no di­rekt­nim po­či­ni­o­ci­ma li­kvi­da­ci­ja u ra­tu kla­no­va – Ni­ko­lom Mr­ši­ćem, Ma­ri­jom Mi­lo­še­vi­ćem, Vu­ka­nom Vu­ja­či­ćem i Igo­rom Ma­ša­no­vi­ćem.
M.V.R.


Ob­ja­vljen vi­deo sa fo­to­gra­fi­ja­ma

Ne­dav­no je na dru­štve­nim mre­ža­ma ob­ja­vljen sni­mak o „ka­vač­kom kla­nu”. U vi­deo-za­pi­su se vi­di spi­sak „vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­nih čla­no­va kla­na” na ko­jem su: Da­vo­rin Bal­tić, Slo­bo­dan Ka­šće­lan, Igor Bo­žo­vić, Dra­gan Kne­že­vić, Pre­drag Kne­že­vić, Mi­lan Vu­jo­tić, Da­mir Me­ljo­vić i Vla­di­mir Ro­ga­no­vić Na  snim­ku ko­ji je ob­ja­vljen na Ju­tju­bu pr­vi put se obje­lo­da­nju­je da Zvi­cer sa­da ko­ri­sti tu­đi iden­ti­tet i da se sa la­žnim pa­so­šem ne­sme­ta­no kre­će po Evro­pi kao Jo­sip Ba­bić, a do de­ta­lja je opi­sa­no i ka­ko su „kav­ča­ni” vr­ši­li eg­ze­ku­ci­je Ob­ja­vlje­ni su i pre­sret­nu­ti raz­go­vo­ri.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"