Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-28 POSLOVNE VEZE AKTERA AFERE „TELEKOM” I U BIZNISU SA STRUJOM
Obradović i Đukanović Za Olega založila pola miliona Sestra lidera DPS-a garantovala za kredit firmi koja je dio konzorcijuma čiji je ovlašćeni predstavnik nekadašnji direktor Telekoma Oleg Obradović, a kome je Vlada izdala građevinske dozvole za izgradnju malih hidroelektrana na rijekama Kutska i Mojanska
Dan - novi portal
Ve­ze ak­te­ra afe­re „Te­le­kom” na­sta­vlje­ne su i kroz bi­znis sa stru­jom, ima­ju­ći u vi­du da je advo­kat Ana Đu­ka­no­vić, se­stra li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ga­ran­to­va­la za kre­dit od po­la mi­li­o­na eura fir­mi ko­ja je dio kon­zor­ci­ju­ma či­ji je ovla­šće­ni pred­stav­nik ne­ka­da­šnji di­rek­tor Te­le­ko­ma Oleg Ob­ra­do­vić. To se mo­že vi­dje­ti u ka­ta­star­skim po­da­ci­ma za imo­vi­nu Ane Đu­ka­no­vić, gdje je evi­den­ti­ra­na hi­po­te­ka zbog du­ga od po­la mi­li­o­na eura. Kao du­žnik je, pre­ma po­da­ci­ma iz dr­žav­nog ka­ta­stra, na­ve­de­na pod­go­rič­ka fir­ma Po­po­vić elek­tro-si­stem, dio kon­zor­ci­ju­ma ko­ga pred­sta­vlja Ob­ra­do­vić.
Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma ne­dav­no je pred­u­ze­ći­ma Smol Hi­dro Pa­u­er Plant Mo­jan­ska i Smol Hi­dro Pa­u­er Plant Kut­ska iz­da­la gra­đe­vin­ske do­zvo­le za iz­grad­nju ne­ko­li­ko ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na na ri­je­ka­ma Kut­ska i Mo­jan­ska. Osni­va­či su, pre­ma po­da­ci­ma iz Vla­de Cr­ne Go­re, fir­ma Hi­dro­e­ner­gi­ja, kom­pa­ni­ja Grin So­lu­ti­ons Pod­go­ri­ca i Po­po­vić elek­tro-si­stem iz Pod­go­ri­ce. Vla­sni­ci i osni­va­či Hi­dro­e­ner­gi­je su bi­zni­sme­ni Ran­ko Ubo­vić, Alek­san­dar Mi­jaj­lo­vić i He­me­ra ka­pi­tal, dok je ovla­šće­ni za­stup­nik Oleg Ob­ra­do­vić. Ina­če, Ob­ra­do­vić je osni­vač fir­me He­me­ra ka­pi­tal. Osni­vač pred­u­ze­ća Grin So­lušn je dru­ga fir­ma, Po­po­vić elek­tro-si­stem, a zva­nič­ni pred­stav­nik je Slo­bo­dan Po­po­vić.
U Li­stu ne­po­kret­no­sti 2324 KO Pod­go­ri­ca dva vi­di se po­sto­ja­nje hi­po­te­ke na po­slov­nom pro­sto­ru od 154 kva­dra­ta, ko­ji je vla­sni­štvo u pot­pu­no­sti Ane Đu­ka­no­vić, advo­ka­ta iz Pod­go­i­ce.
– Hi­po­te­ka UZZ 78/17 od 1. mar­ta ove go­di­ne, po­vje­ri­lac – Hi­po­te­kar­na ban­ka, du­žnik Po­po­vić elek­tro si­stem, Đu­ka­no­vić Ana i Jo­vo­vić Sa­nja, dug 500.000 eura. Rok 27. maj 2018. go­di­ne. Za­bra­na op­te­re­će­nja i otu­đe­nja i iz­da­va­nja u za­kup bez sa­gla­sno­sti po­vje­ri­o­ca. Pri­sta­nak na ne­po­sred­no iz­vr­še­nje bez od­la­ga­nja – na­vo­di se u ka­ta­star­skim po­da­ci­ma ko­ji se od­no­se na imo­vi­nu Ane Đu­ka­no­vić.
Na­kna­du za pod­sti­ca­nje pro­iz­vod­nje elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, me­đu ko­ji­ma su ma­le hi­dro­e­lek­tra­ne, pla­ća­ju gra­đa­ni na ra­ču­ni­ma za stru­ju od 2014. go­di­ne. Pri­mje­ra ra­di, sa­mo je na­kna­da u ju­nu pro­šle go­di­ne po­ve­ća­na sa 0,0587 cen­ti na 0,129 cen­ti po ki­lo­vat-sa­tu.
In­te­r­esant­no je da cr­no­gor­sko tu­ži­la­štvo ni do da­nas ni­je ra­svi­je­tli­lo ko je pod­mi­ćen u afe­ri „Te­le­kom”, iako su is­tra­žni or­ga­ni u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma na­vo­de o ko­rup­ci­ji iz­ni­je­li još u de­cem­bru 2011. go­di­ne. Ana Đu­ka­no­vić i Oleg Ob­ra­do­vić su ne­ri­jet­ko po­mi­nja­ni kao na­vod­ni ak­te­ri afe­re, iako su ne­gi­ra­li da su po­či­ni­li bi­lo šta ne­za­ko­ni­to.
Od 2012. go­di­ne tra­je po­stu­pak dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Cr­noj Go­ri, ko­je, po svoj pri­li­ci, i da­lje pre­vo­di spi­se iz Ame­ri­ke, Ma­đar­ske i Nje­mač­ke i sa Ki­pra. Upr­kos uvje­ra­va­nju čel­nih lju­di is­tra­žnih or­ga­na da se na slu­ča­ju ra­di bez iz­u­zet­ka, i da je nji­ma ne­va­žno ko su ak­te­ri, sti­če se uti­sak da po­stu­pak tra­je du­go i da ne­će bi­ti op­tu­žni­ca ni pre­su­da.
Ame­rič­ka Ko­mi­si­ja za har­ti­je od vri­jed­no­sti (SEK) u svo­joj is­tra­zi do­šla je do do­ka­za da su sa 7,3 mi­li­o­na eura pod­mi­će­na dva cr­no­gor­ska zva­nič­ni­ka i „se­stra naj­vi­šeg vla­di­nog zva­nič­ni­ka, ko­ja se ba­vi advo­ka­tu­rom”. Od­mah na­kon što je u de­cem­bru 2011. go­di­ne obje­lo­da­nje­na tu­žba SEK-a pro­tiv tro­ji­ce biv­ših di­rek­to­ra Ma­đar te­le­ko­ma, cr­no­gor­ska jav­nost je u for­mu­la­ci­ji „se­stra naj­vi­šeg vla­di­nog zva­nič­ni­ka” pre­po­zna­la advo­ka­ta Anu Đu­ka­no­vić, se­stru biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Ana Đu­ka­no­vić je, me­đu­tim, ne­gi­ra­la bi­lo ka­kvu po­ve­za­nost sa ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma. M.V.


I Bla­žo htio da uđe u bi­znis

U bi­znis sa stru­jom htio je da uđe i Bla­žo Đu­ka­no­vić, bra­ta­nić Ane Đu­ka­no­vić, tj. sin biv­šeg pre­mi­je­ra. Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja su­spen­do­va­lo je po­stu­pak iz­da­va­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le za iz­grad­nju mi­ni hi­dro­cen­tra­le u Ko­la­ši­nu fir­mi BB Hi­dro, u ko­joj je je­dan od su­vla­sni­ka Bla­žo Đu­ka­no­vić. Đu­ka­no­vi­će­va fir­ma za­tra­ži­la je pr­vo­bit­no do­zvo­lu za iz­grad­nju, a on­da je od­u­sta­­la, pa je do­ni­je­to rje­še­nje o ob­u­sta­vi po­stup­ka iz­da­va­nja do­zvo­le.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"