Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2017-12-27 POČELO SUĐENJE VISOKIM FUNKCIONERIMA MUP-A MAKEDONIJE „Veliko uvo” na optuženičkoj klupi Specijalno javno tužilaštvo u optužnici navodi da su osumnjičeni počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja i službenih ovlašćenja i da su u periodu od 2008. do 2015. godine protivzakonito pratili 5.827 telefonskih brojeva i nelegalno prisluškivali 20.017 građana Makedonije
Dan - novi portal
U Kri­vič­nom su­du u Sko­plju je po­če­lo su­đe­nje do­sko­ra­šnjim vi­so­kim funk­ci­o­ne­ri­ma u Mi­ni­star­stvu unu­tra­šnjih po­slo­va Ma­ke­do­ni­je. Na op­tu­že­nič­ku klu­pu su sje­li biv­ša mi­ni­star­ka po­li­ci­je Gor­da­na Jan­ku­lov­ska, biv­ši di­rek­tor Upra­ve za bez­bjed­nost i kon­tra­špi­ju­na­žu Sa­šo Mi­jal­kov, nje­gov šef ka­bi­ne­ta To­ni Ja­ki­mov­ski i još še­sto­ri­ca op­tu­že­nih, uglav­nom slu­žbe­ni­ci taj­ne po­li­ci­je.
Op­tu­žni­cu pro­tiv njih je pod­ni­je­lo Spe­ci­jal­no jav­no tu­ži­la­štvo za pred­me­te „Tvr­đa­va” i „Tar­get”, u ve­zi sa ne­za­ko­ni­tim pri­slu­ški­va­njem te­le­fon­skih raz­go­vo­ra ve­li­kog bro­ja gra­đa­na Ma­ke­do­ni­je. Spe­ci­jal­no jav­no tu­ži­la­štvo u op­tu­žni­ci na­vo­di da su po­me­nu­ta li­ca po­či­ni­la kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i slu­žbe­nih ovla­šće­nja i da su u pe­ri­o­du od 2008. do 2015. go­di­ne pro­tiv­za­ko­ni­to pra­ti­li 5.827 te­le­fon­skih bro­je­va i ne­le­gal­no pri­slu­ški­va­li 20.017 gra­đa­na Ma­ke­do­ni­je.
Dvi­je op­tu­že­nič­ke sto­li­ce su osta­le pra­zne jer su dvo­ji­ca op­tu­že­nih u bjek­stvu, od­no­sno na­la­ze se u eks­tra­di­ci­o­nom pri­tvo­ru u So­lu­nu u Grč­koj. Go­ran Gru­jov­ski, na­čel­nik Pe­te upra­ve za pra­će­nje ko­mu­ni­ka­ci­ja, i Ni­ko­la Bo­škov­ski, nje­gov pr­vi sa­rad­nik, uhap­še­ni su pri­je sko­ro dva mje­se­ca na aero­dro­mu u So­lu u po­ku­ša­ju da sa fal­si­fi­ko­va­nim bu­gar­skim pa­so­ši­ma po­bjeg­nu za Bu­dim­pe­štu. Oni će se go­re osta­lim op­tu­že­ni­ma pri­klju­či­ti vje­ro­vat­no u ja­nu­a­ru ka­da se oče­ku­je da bu­du eks­tra­di­ra­ni u Ma­ke­do­ni­ju.
Me­đu op­tu­že­ni­ma je pročitano i ime Vla­di­mi­ra Va­re­lo­va za ko­jeg se pret­po­sta­vlja­lo da je taj­ni iden­ti­tet Go­ra­na Gru­jov­skog, ali se is­po­sta­vi­lo da je Va­re­lov re­al­na lič­nost i da ra­di u Upra­vi za bez­bjed­nost i kon­tra­špi­ju­na­žu.
Ovo je je­dan od naj­va­žni­jih pred­me­ta Spe­ci­jal­nog jav­nog tu­ži­la­štva ko­ji tre­ba da ba­ci svje­tlo na afe­ru ma­sov­nog pri­slu­ški­va­nja gra­đa­na.
Afe­ru je ot­kri­la u to vri­je­me opo­zi­ci­o­na par­ti­ja SDSM (So­ci­jal­de­mo­krat­ski sa­vez Ma­ke­do­ni­je). Li­der ta­da­šnje opo­zi­ci­je Zo­ran Za­ev, ak­tu­el­ni pre­mi­jer, do­bio je snim­ke raz­go­vo­ra i tran­skrip­te od dvo­ji­ce ope­ra­ti­va­ca u Pe­toj upra­vi MUP-a i po­čeo da ih ob­ja­vlju­je kao „Bom­be”. Ovi snim­ci su po­bu­di­li ve­li­ko in­te­re­so­va­nje jav­no­sti jer su me­đu nji­ma bi­li i sni­mlje­ni raz­go­vo­ri vi­so­kih dr­žav­nih funk­ci­i­o­ne­ra, pre­mi­je­ra, bi­zni­sme­na, no­vi­na­ra... ko­ji su uka­za­li na broj­na kri­vič­na dje­la i ma­sov­ni kri­mi­nal vi­so­kih funk­ci­o­ne­ra. To je iza­zva­lo po­li­tič­ku kri­zu, a pod pri­ti­skom me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce for­mi­ra­no je i Spe­ci­jal­no jav­no tu­ži­la­štvo sa za­dat­kom da is­pi­ta cje­lu afe­ru i po­kre­ne po­stup­ke pro­tiv li­ca ko­ja su umi­je­ša­na u kri­mi­nal. Ve­li­ki dio raz­go­vo­ra se sa­da ko­ri­sti kao do­ka­zni ma­ter­jal u de­se­tak sud­skih slu­ča­je­va ko­je je po­kre­nu­lo Spe­ci­jal­no jav­no tu­ži­la­štvo.
Za ovo su­đe­nje u Ma­ke­do­ni­ji vla­da ve­li­ko in­te­re­so­va­nje, pa je sud­ni­ca bi­la pre­ti­je­sna da pri­mi sve za­in­te­re­so­va­ne. Mje­sta ni­je bi­lo ni za no­vi­na­re ko­ji su pro­ces pra­ti­li iz hod­ni­ka. Su­di­ja ko­ja vo­di pred­met Len­ka Da­vit­ko­va ni­je do­zvo­li­la fo­to­re­por­te­ri­ma i ka­mer­ma­ni­ma da na­pra­ve snim­ke sa su­đe­nja jer su op­tu­že­ni tra­ži­li da se za­bra­ni sni­ma­nje zbog pre­zump­ci­je ne­vi­no­sti.
A.Pi­sa­rev

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"