Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-12-11 BIVŠA I AKTUELNA LOKALNA VLAST U KOLAŠINU U JEDNOM SAGLASNE
Opština Kolašin Opština oštećena za prihod od koncesija Bez odgovora Uprave za šume, to jest uvida u koncesione ugovore, ne možemo ustanoviti tačan iznos dugovanja, a s obzirom na to da 11 mjeseci ne odgovoraju, imam osnova da sumnjam da nešto kriju, kaže Goran Rakočević, sekretar Sekretarijata za finansije I predstavnici bivše vlasti (DPS i Grupa birača) svojevremeno su upućivali na ovaj problem i naglašavali kako nikada nijesu imali tačne podatke koliko se šume posiječe, na koju površinu je data koncesija, ko su koncesionari, niti koliko novca po tom osnovu treba da
Dan - novi portal
KO­LA­ŠIN – Op­šti­na Kol­šin bu­kval­no mo­ra da se bo­ri ka­ko bi do­bi­la pri­hod ko­ji joj sle­du­je od kon­ce­si­o­nih na­kna­da na šu­me i vo­du. Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja za za fi­nan­si­je Go­ran Ra­ko­če­vić ka­že da je po­sta­la pra­ka­sa ili mo­žda uče­sta­la gre­ška onih ko­ji pot­pi­su­ju na­lo­ge, pa pri­ho­di Op­šti­ne Ko­la­šin sve če­šće za­vr­ša­va­ju u ka­si dru­gih op­šti­na, a on­da sli­je­de du­go­traj­ni pro­ce­si po­vra­ća­ja nov­ca. Ta­ko, ka­že Ra­ko­če­vić, gle­da­no sa bi­lo ko­je stra­ne ka­sa Op­šti­ne Ko­la­šin tr­pi de­fi­cit zbog gre­ša­ka ne­kih ili ne­kog dru­gog.
Ra­ko­če­vić na­gla­ša­va da je op­štin­ska ka­sa ošte­će­na za ve­ći iz­nos zbog ne­u­pla­ći­va­nja ko­ne­ce­si­ja za šu­me. On pod­sje­ća da se još u ja­nu­a­ru 2017. go­di­ne obra­tio Upra­vi za šu­me tra­že­ći na uvid ugo­vo­re sa kon­ce­si­o­na­ri­ma ka­ko bi imao uvid ko­li­ko je po tom osno­vu Op­šti­na ošte­će­na ali, ka­ko tvr­di, od­go­vor od Upra­ve za šu­me Op­šti­na Ko­la­šin još ni­je do­bi­la.
– Bez od­go­vo­ra Upra­ve za šu­me, to jest uvi­da u kon­ce­si­o­ne ugo­vo­re, ne mo­že­mo usta­no­vi­ti ta­čan iz­nos du­go­va­nja. S ob­zi­rom na to da ovo­li­ko du­go ne od­go­vo­ra­ju, imam osno­va da sum­njam da ne­što kri­ju. U naj­ma­nju ru­ku mi­slim da je to neo­d­go­vor­no po­na­ša­nje jed­ne dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je – ka­že Ra­ko­če­vić i do­da­je da je iz­no­se za kon­ce­si­ju za vo­de bi­lo lak­še utvr­di­ti, jer su zna­li ko­li­ko je fa­bri­ka vo­de na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Ko­la­šin.
– Dr­ža­va do­dje­lju­je kon­ce­si­je i vr­ši nji­ho­vu na­pla­tu pre­ko Dr­žav­nog tre­zo­ra, a lo­kal­ne upra­ve ne­ma­ju uvid u dio pri­ho­da ko­ji im pre­ma za­ko­nu pri­pa­da. Zbog to­ga op­šti­ne ni­je­su u mo­guć­no­sti da uti­ču ni na na­pla­tu pri­ho­da, što one­mo­gu­ća­va re­al­no pla­ni­ra­nje bu­džet­skih pri­ho­da – po­ja­šnja­va Ra­ko­če­vić i do­da­je da po za­ko­nu op­šti­ni pri­pa­da 70 od­sto na­pla­će­nih pri­ho­da od kon­ce­si­o­nih i dru­gih na­kna­da za eks­plo­a­ta­ci­ju pri­rod­nih bo­gat­sta­va ko­ja se na­la­ze na nje­noj te­ri­to­ri­ji.
Ka­ko je kon­sta­to­vao re­vi­zor za­vr­šnog ra­ču­na bu­dže­ta Op­šti­ne Ko­la­šin za 2016. go­di­nu, po osno­vu kon­ce­si­o­nih na­kna­da za eks­plo­a­ta­ci­ju šu­ma ne­na­pla­će­na po­tra­ži­va­nja na kra­ju pro­šle go­di­ne iz­no­si­la su 411.473 eura, a lo­kal­noj upra­vi od to­ga pri­pa­da 288.031 euro. Re­vi­zor upo­zo­ra­va ka­ko bi tre­ba­lo ubr­za­ti na­pa­la­tu tih pri­ho­da, jer po­sto­ji mo­guć­nost za­sta­ri­je­va­nja du­ga.
I pred­stav­ni­ci biv­še vla­sti svo­je­vre­me­no su upu­ći­va­li na ovaj pro­blem i na­gla­ša­va­li ka­ko ni­ka­da ni­je­su ima­li tač­ne po­dat­ke ko­li­ko se šu­me po­si­je­če, na ko­ju po­vr­ši­nu je da­ta kon­ce­si­ja, ko su kon­ce­si­o­na­ri, ni­ti ko­li­ko nov­ca tre­ba po tom osno­vu da bu­de op­štin­ski bu­džet­ski pri­hod.
– Uza­lud­no smo po­ku­ša­va­li i u Po­re­skoj upra­vi da do­đe­mo do tih po­da­ta­ka. Ža­li­li smo se i što je lo­kal­nim upra­va­ma one­mo­gu­će­no da uče­stvu­ju u ra­du ten­der­skih ko­mi­si­ja ko­je do­dje­lju­je kon­ce­si­je. Čak smo tra­ži­li da Upra­va za šu­me što hit­ni­je na svom saj­tu ob­ja­vi sve ugo­vo­re, ka­ko bi jav­no­sti bi­li do­stup­ni po­da­ci o ko­li­či­ni šu­me ko­ja se go­di­šnje si­je­če na te­ri­to­ri­ji na­še op­šti­ne, ali sve je bi­lo uza­lud­no – sa­op­šti­li su predstvni­ci biv­še vla­sti ko­ju su či­ni­li DPS i Gru­pa bi­ra­ča, do­da­ju­ći da se ma­kar u tom di­je­lu sla­žu sa ak­tu­el­nom vla­šću da je Ko­la­šin ošte­ćen po pi­ta­nju pri­ho­da od kon­ce­si­ja.
J.Š.


Gdje se ra­di, tu se i gri­je­ši

Iz Po­re­ske upra­ve sa­op­šta­va­ju da je mo­gu­ća gre­ška na­sta­la pri­li­kom usmje­ra­va­nja sred­sta­va lo­kal­nim upra­va­ma, kao i zbog gre­ša­ka kon­ce­si­o­na­ra ko­ji isto­vre­me­no upla­ću­ju srd­stva za dvi­je ili vi­še op­šti­na na či­jim te­ri­to­ri­ja­ma si­je­ku šu­mu.
– Iako su, pri­li­kom pla­ća­nja na­kna­de, ob­ve­zni­ci du­žni da na na­lo­gu za pla­ća­nje upi­šu ši­fru op­šti­ne na či­joj te­ri­to­ri­ji se na­la­zi šu­ma ko­ju eks­plo­a­ti­še, oni to ne uči­ne uvi­jek. Ta­ko kon­ce­si­no­nar upla­ti kon­ce­si­je za dvi­je ili tri op­šti­ne jed­nim na­lo­gom i ne raz­dvo­ji iz­no­se ko­ji pri­pa­da­ju op­šti­na­ma i sred­stva odu na ra­čun jed­ne – ob­ja­šnje­no je iz Po­re­ske upra­ve.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"