Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-12-11 NAKON ZAHTJEVA STATUTARNE KOMISIJE, RUKOVODSTVO SNP-A DONIJELO NOVE ODLUKE
Sa sjednice GO SNP-a Ponovo izabrali potpredsjednike Glavni odbor SNP-a potvrdio je izbor 32 člana izvršnog odbora i izbor Danijele Đurović, Dragoslava Šćekića i Dragana Ivanovića za potpredsjednike partije, kao i izbor Veselina Bakića za direktora stranke Statutarna komisija SNP-a prethodno je zatražila od predsjednika stranke da poništi odluku o izboru potpredsjednika stranke jer prilikom njihovog izbora na glavnom odboru u oktobru nije bilo kvoruma
Dan - novi portal
Glav­ni od­bor So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je opet je ju­če iza­brao pot­pred­sjed­ni­ke par­ti­je, a to su Da­ni­je­la Đu­ro­vić, Dra­go­slav Šće­kić i Dra­gan Iva­no­vić. To je ura­đe­no na­kon što je sta­tu­tar­na ko­mi­si­ja SNP-a za­tra­ži­la od pred­sjed­ni­ka stran­ke Vla­di­mi­ra Jo­ko­vi­ća da po­ni­šti od­lu­ku o iz­bo­ru stra­nač­kih pot­pred­sjed­ni­ka jer su iza­bra­ni na sjed­ni­ci u ok­to­bru na ko­joj ni­je bi­lo kvo­ru­ma.
Pre­ma zva­nič­nom sa­op­šte­nju ko­je je si­noć do­sta­vlje­no „Da­nu”, na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci Glav­nog od­bo­ra So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Cr­ne Go­re po­tvr­đe­ne su od­lu­ke sa pr­ve sjed­ni­ce glav­nog od­bo­ra ko­je je sta­tu­tar­na ko­mi­si­ja ospo­ri­la zbog teh­nič­kih raz­lo­ga.
– Po­tvr­đen je iz­bor Iz­vr­šnog od­bo­ra Glav­nog od­bo­ra So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Cr­ne Go­re ko­ji bro­ji 32 čla­na, za­tim iz­bor pot­pred­sjed­ni­ka par­ti­je, a to su Da­ni­je­la Đu­ro­vić, Dra­go­slav Šće­kić i Dra­gan Iva­no­vić i di­rek­to­ra stran­ke Ve­se­li­na Ba­ki­ća – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Glav­ni od­bor je ana­li­zi­rao re­zul­ta­te pro­te­klih iz­bo­ra u če­ti­ri op­šti­ne, ali se u sa­op­šte­nju ne na­vo­di šta je za­klju­če­no.
– Ta­ko­đe, glav­ni od­bor je do­nio od­lu­ku o otva­ra­nju unu­tar­par­tij­skog po­stup­ka za pred­sto­je­će iz­bo­re u Be­ra­na­ma i Ul­ci­nju. Čla­no­vi glav­nog od­bo­ra su upo­zna­ti sa fi­nan­sij­skim sta­njem u par­ti­ji, pa je glav­ni od­bor pred­lo­žio mje­re za fi­nan­sij­sku kon­so­li­da­ci­ju. Sjed­ni­ca je odr­ža­na u at­mos­fe­ri je­din­stva i iz­ra­že­na je sna­žna vo­lja da se SNP vra­ti na sta­re sta­ze uspje­ha – pi­še u sa­op­šte­nju.
Sta­tu­tar­na ko­mi­si­ja So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je za­tra­ži­la je od pred­sjed­ni­ka stran­ke Vla­di­mi­ra Jo­ko­vi­ća da po­ni­šti od­lu­ku o iz­bo­ru pot­pred­sjed­ni­ka stran­ke jer pri­li­kom nji­ho­vog iz­bo­ra na sjed­ni­ci glav­nog od­bo­ra u ok­to­bru ove go­di­ne ni­je bi­lo kvo­ru­ma. Pre­ci­zi­ra­no je da ru­ko­vod­svo stran­ke mo­ra da po­ni­šti i od­lu­ku o iz­bo­ru čla­no­va iz­vr­šnog od­bo­ra i di­rek­to­ra par­ti­je, kao i od­lu­ku o ras­pi­si­va­nju iz­bo­ra u op­štin­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma par­ti­je.
Od­lu­ke je pot­pi­sao pred­sjed­nik sta­tu­tar­ne ko­mi­si­je Uroš Vu­ki­će­vić, a uka­za­no je da su od­lu­ke o iz­bo­ru naj­vi­ših stra­nač­kih pred­stav­ni­ka do­ni­je­te u su­prot­no­sti sa čla­nom 21 stra­nač­kog sta­tu­ta, u ko­jem se na­vo­di da se od­lu­ke do­no­se na sjed­ni­ca­ma na ko­ji­ma pri­su­stvu­je ve­ći­na čla­no­va gla­vog od­bo­ra
Ko­mi­si­ji je do­sta­vljen pot­pi­sa­ni spi­sak 62 čla­na GO ko­ji ni­je­su pri­su­stvo­va­li sjed­ni­ci, dok su se Ra­di­vo­je Ra­šo­vić i Go­ran Da­šić na­knad­no iz­ja­sni­li da ni­je­su bi­li na sjed­ni­ci glav­nog od­bo­ra.
Ka­ko se na­vo­di, pred­sjed­nik par­ti­je u svom iz­ja­šnje­nju ne do­sta­vlja ni­ti uka­zu­je na do­kaz o pri­su­stvu na sjed­ni­ci GO ni­jed­nog od 64 čla­na.
– Ni na­kon obra­ća­nja pred­sjed­nku par­ti­je, i Slu­žbi za op­šte i prav­ne po­slo­ve-ar­hi­va­ru sta­tu­tar­noj ko­mi­si­ji, po slu­žbe­noj du­žno­sti, ni­je do­sta­vlje­na li­sta čla­no­va glav­nog od­bo­ra pri­sut­nih na kon­sti­tu­tiv­noj sjed­nci glav­nog od­bo­ra SNP-a odr­ža­noj 11.ok­to­bra 2017.go­di­ne sa svo­je­ruč­nim pot­pi­si­ma pri­sut­nih čla­no­va glav­nog od­bo­ra – uka­za­li su iz sta­tu­tar­ne ko­mi­si­je.
Utvr­đe­no je da se to de­ša­va iako je čla­nom se­dam, stav je­dan i dva po­slov­ni­ka o ra­du glav­nog od­bo­ra pro­pi­sa­no da se pri­su­stvo na sjed­ni­ci utvr­đu­je pot­pi­si­va­njem na li­sti pri­sut­nih pri­je po­čet­ka sjed­ni­ce i pro­ziv­kom na po­čet­ku sjed­ni­ce. Li­sta pri­sut­nih se ču­va, ka­ko se na­vo­di, kao sa­stav­ni dio za­pi­sni­ka sa sjed­ni­ce. Iz sta­tu­tar­ne ko­mi­si­je su na­ve­li da ih je ne­do­sta­vlja­nje li­ste pri­sut­nih do­dat­no od­re­di­lo da do­ne­su od­u­ku.
– Sta­tu­tar­na ko­mi­si­ja je ne­spor­no utvr­di­la da kon­sti­tu­tiv­noj sjed­ni­ci glav­nog od­bo­ra SNP Cr­ne Go­re odr­ža­noj 11.ok­to­bra 2017.go­di­ne ni­je­su pri­su­stvo­va­la 64 čla­na glav­nog od­bo­ra – kon­sta­to­va­no je u tek­stu od­lu­ke.
Za­klju­če­no je da ni­je bi­lo kvo­ru­ma za po­če­tak sjed­ni­ce, za rad i od­lu­či­va­nje i da su sa­mim tim sve od­lu­ke do­ni­je­te na na­ve­de­noj sjed­ni­ci ne­sta­tu­tar­ne.M.V.'


Dio čla­no­va boj­ko­tu­je sjed­ni­ce

Dio čla­no­va glav­nog od­bo­ra SNP-a boj­ko­tu­je sjed­ni­ce i zah­ti­je­va da se dio par­tij­skih funk­ci­o­ne­ra jav­no iz­vi­ni zbog, ka­ko tvr­de, pro­go­na de­le­ga­ta ko­ji na kon­gre­su ni­je­su po­dr­ža­li Vla­di­mi­ra Jo­ko­vi­ća, ko­ji je za pred­sjed­ni­ka SNP-a iza­bran na stra­nač­kom kon­gre­su odr­ža­nom u av­gu­stu ove go­di­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"