Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Glasali umjesto žene koja je bila u bolnici * Cetinje pod vodom * Četvorke nazdravljaju punoljetstvu * Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Muzička čarolija Ivana Zaka * „Zar je moguće” na malim ekranima
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ljiljana Raičević, direktorica Sigurne ženske ku&:
– Za nasilje nema opravdanja. Ne postoji „neće više”. Ako te je jednom udario, opet će.

Vic Dana :)

Nastavnica pita Pericu: „Perice znaš li ko je izumio ljuti sos?”
A Perica kaže: „Pa izumio je moj tata jer je sinoć vikao na konzervu sosa.”

Pita učiteljica đake:
– Odakle dobijamo struju?
Perica će na to:
– Iz zoološkog vrta.
– Otkud ti to Perice, pita učiteljica, a on će:
– Pa kad je prije neko veče nestala struja, tata je ljutito rekao:
– Vidi, ovi majmuni opet isključili.

Sjedi Perica ispred zgrade i plače. Prolazi jedna žena i pita ga:
– Je li, dijete, što plačeš?
– Buuu, tata se udario čekićem po prstu.
– A što ti plačeš kad se on udario?
– Pa u početku sam se smijao...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-29 TUŽILAŠTVO NE PROVJERAVA SUMNJIVE DETALJE TOKOM IZBORNE NOĆI NA CETINJU
Snimak RTCG dokazao da maskirana lica izlaze iz zgrade Opštine nakon zatvaranja biračkih mjesta Maskirane osobe izlaze iz Opštine Na snimku RTCG, tokom direktnog uključenja reportera, u pozadini se vidi kako iz zgrade Skupštine Prestonice izlazi nekoliko lica. Od šest lica koja se uočavaju na snimljenom video-materijalu, dva nijesu maskirana i zasad nijesu identifikovana. Ostala četiri lica nose kapuljače i trude se da izbjegnu kamere, koje su snimale ulaz u zgradu Prestonice
Dan - novi portal
Dr­žav­no tu­ži­la­štvo Cr­ne Go­re ne pro­vje­ra­va sum­nji­ve de­ta­lje to­kom iz­bor­ne no­ći na Ce­ti­nju, a je­dan od njih je iz­la­zak ma­ski­ra­nih li­ca iz zgra­de Op­šti­ne ne­po­sred­no na­kon za­tva­ra­nja bi­rač­kih mje­sta. To se mo­že vi­dje­ti na di­rekt­nom snim­ku Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG), jer se u jed­nom tre­nut­ku, to­kom di­rekt­nog uklju­če­nja re­por­te­ra, u po­za­di­ni vi­di ka­ko iz zgra­de Skup­šti­ne Pre­sto­ni­ce iz­la­zi ne­ko­li­ko li­ca. Na snim­ku se mo­že vi­dje­ti njih šest, od ko­jih dva li­ca ni­je­su ma­ski­ra­na, ma­da za­sad ni­je­su iden­ti­fi­ko­va­na. Osta­lih če­tvo­ro no­se ka­pu­lja­če i vid­no se tru­de da iz­bjeg­nu ka­me­re, ko­je su sni­ma­le ulaz u zgra­du Pre­sto­ni­ce.
Iz tu­ži­la­štva ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje „Da­na”, po­sla­to ju­če, da li pro­vje­ra­va­ju na­vo­de pred­stav­ni­ka opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih stra­na­ka da je na Ce­ti­nju, 26. no­vem­bra, na dan lo­kal­nih iz­bo­ra, u zgra­di Pre­sto­ni­ce pri­mi­je­ćen ve­ći broj bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca, ko­je je an­ga­žo­va­la De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta ra­di pri­ti­sa­ka na bi­ra­če i pri­jet­nji.
U zgra­di Pre­sto­ni­ce u tre­nut­ku za­tva­ra­nja bi­rač­kih mje­sta na­la­zi­lo se ru­ko­vod­stvo ce­tinj­skog DPS-a i ko­or­di­na­to­ri te stran­ke iz Pod­go­ri­ce, što do­dat­no po­bu­đu­je sum­nju da su ma­ski­ra­na li­ca na ne­ki na­čin po­ve­za­na sa pred­stav­ni­ci­ma vla­da­ju­će stran­ke.
De­ša­va­nja na Ce­ti­nju na dan iz­bo­ra da­ni­ma iza­zi­va­ju ve­li­ku pa­žnju jav­no­sti, ima­ju­ći u vi­du broj­ne in­ci­den­te i na­pa­de na pred­stav­ni­ke opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka.
Ta­ko je kan­di­dat za od­bor­ni­ka po­kre­ta URA Slav­ko Šo­le Jan­ko­vić na­pad­nut na­kon če­ga je ho­spi­ta­li­zo­van. Na­kon vi­še uda­ra­ca, Jan­ko­vić je is­pr­skan i su­zav­cem, a iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA op­tu­ži­li su ak­ti­vi­ste DPS-a da su od­go­vor­ni za taj na­pad. Iz OO DPS Ce­ti­nje su sa­op­šti­li da to ni­je tač­no, ne­go su opo­zi­ci­o­na­ri „po­če­li sa­mi se­be da pr­ska­ju bi­ber spre­jem”.
U dru­gom slu­ča­ju, iz po­kre­ta URA su ka­za­li da je gra­đa­nin M.D. na­pad­nut i bez svi­je­sti je pri­mljen u Hit­nu. U na­pa­du su po­vri­je­đe­ni i gra­đa­ni F.M. i D.K., a čak je evi­den­ti­ra­no da su šta­bo­ve DPS-a u cr­no­gor­skoj pre­sto­ni­ci obez­bje­đi­va­li i spro­vod­ni­ci iz ZIKS-a.
Zna­čaj­na ne­pra­vil­nost na dan iz­bo­ra za­bi­lje­že­na je u sje­di­štu DPS-a u zgra­di Obo­da. Pred­stav­ni­ci De­mo­kra­ta i Gra­đan­skog po­kre­ta URA su ot­kri­li da je DPS ku­po­vao gla­so­ve na tom mje­stu. Opo­zi­ci­ja je tvr­di­la da je u objek­tu bi­lo naj­ma­nje 50 sum­nji­vih li­ca iz kri­mi­nal­nog mi­ljea, o če­mu su pr­vo oba­vi­je­sti­li po­li­ci­ju i po­tom pod­ni­je­li kri­vič­nu pri­ja­vu Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Ka­ko su sa­op­šti­li ta­da iz opo­zi­ci­je, tu­ži­lac se po­ja­vio tek na­kon tri sa­ta, a osum­nji­če­na li­ca su iza­šla na spo­red­nu stra­nu i uspje­la su da po­bjeg­nu, pa tu­ži­lac ni­je mo­gao pro­na­ći ni­ka­kve ne­pra­vil­no­sti.
Zbog po­ve­ća­nog bro­ja in­ci­de­na­ta pred za­tva­ra­nje bi­ra­li­šta, na Ce­ti­nje su sti­gli pri­pad­ni­ci Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce (SAJ). De­se­tak ma­ski­ra­nih pri­pad­ni­ka Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce for­mi­ra­li su punkt upra­vo is­pred zgra­de ce­tinj­ske op­šti­ne. U isto vri­je­me, po­seb­na je­di­ni­ca po­li­ci­je sti­gla je i u Moj­ko­vac, jer je po­sto­ja­la bo­ja­zan da bi i ta­mo mo­glo do­ći do ozbilj­nih in­ci­de­na­ta.
Dan uoči iz­bo­ra, na Ce­ti­nju je iz­vr­šen i oru­ža­ni na­pad na po­sla­ni­ka De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Da­ni­la Ša­ra­no­vi­ća. Tim po­vo­dom, iz­me­đu osta­log, iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re su ka­za­li da je na pro­šlim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma glav­nu pr­lja­vu ulogu od­i­grao Bra­no Mi­ću­no­vić, pa su za­tra­ži­li da nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni hit­no sa­op­šte da li iza gnu­snog či­na na­pa­da na po­sla­ni­ka, po­red še­fa DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, sto­ji i šef pod­ze­mlja iz „Splen­di­da”.
M.V.


Grad pod op­sa­dom kri­mi­nal­nih gru­pa

Iz SDP-a su sa­op­šti­li da je na dan lo­kal­nih iz­bo­ra Ce­ti­nje bi­lo pod op­sa­dom kri­mi­nal­nih gru­pa smje­šte­nih u zgra­di Skup­šti­ne Pre­sto­ni­ce.
– Njih su gra­đa­ni ima­li pri­li­ku da vi­de za­ma­ski­ra­ne i na di­rekt­nom snim­ku RTCG. Te gru­pe su bi­le lo­gi­sti­ka DPS iz­bor­ne kra­đe i ak­te­ri ba­ca­nja su­zav­ca i pre­bi­ja­nja gra­đa­na Ce­ti­nja – ka­za­li su ju­če iz SDP-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"