Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz 奄ngaja olak鈴la CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2017-11-25 NA JAVNOJ RASPRAVI ODLUKA O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA BESPRAVNE OBJEKTE
Park šuma Zagorič pripada četvrtoj zoni u kojoj će se plaćati 63 eura po kvadratu Za nelegalne objekte u centru grada plaćaće kvadrat 141 euro
Dan - novi portal
Glav要i grad pri計re衫io je Na苞rt od衍u虺e o na虺na苓i za ko衫u要al要o opre衫a要je građe赳in貞kog ze衫ljišta za bes計rav要e objek負e i ovaj do虺u衫ent je na jav要oj ras計ra赳i do 9. de苞em苑ra. Od衍u虺om su pro計i貞a要i uslo赳i, način, ro虺o赳i i po貞tu計ak plaća要ja na虺na苓e za ko衫u要al要o opre衫a要je građe赳in貞kog ze衫ljišta za bes計rav要e objek負e. Pro計i貞a要o je da na虺na苓u za ko衫u要al要o opre衫a要je građe赳in貞kog ze衫ljišta za bes計rav要e objek負e plaća vla貞nik ne衍e茆al要og sa茆rađe要og objek負a. Gra要i苞e zo要a utvrđe要e su na osno赳u za虐va負a plan貞kih do虺u衫e要a負a, u skla苓u sa gra苯ič虺im pri衍o茆om ko虻i je sa貞tav要i dio od衍u虺e. Od衍u虺om je pre苞i述i訃a要o se苓am zo要a a za sva虺u je od訃eđe要a vi貞i要a na虺na苓e za ko衫u要al要o opre衫a要je građe赳in貞kog ze衫ljišta po kva苓ra負u.
Pr赳u A zo要u ob赴虐va負a pro貞tor ko虻i za虐va負a DUP No赳a va訃oš, Iz衫je要e i do計u要e DUP-a No赳a va訃oš 2, iz衫je要e i do計u要e DUP-a No赳a va訃oš 2 - dio, DUP Go訃i苞a C, iz衫je要e i do計u要e UP-a Drač - No赳a va訃oš - dio, UP Drač - No赳a va訃oš, DUP-a Drač (za ur苑a要u cje衍i要u 1.2. No赳a va訃oš), iz衫je要e i do計u要e DUP-a Drač - Va負ro茆a貞ni dom, UP Drač-Va負ro茆a貞ni dom - zo要a A, UP Ka貞a訃要a Mo訃ača i LSL Rib要i苞a. Na虺na苓u za ovaj dio gra苓a vla貞nik plaća 141,56 eura po kva苓ra負u.
Pr赳a zo要a ob赴虐va負a DUP Stam苑e要a za虻ed要i苞a VI, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Blok 6 - zo要a 6, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Blok 5, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Blok V - dio, iz衫je要e i do計u要e Blok E u za虐va負u DUP-a Mo衫išići B, iz衫je要e i do計u要e DUP-a PC Kruše赳ac-zo要a A, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Po貞lov要i cen負ar Kruše赳ac - zo要a B, iz衫je要e i do計u要e UP-a Uni赳er述i負et貞ki cen負ar, te iz衫je要e i do計u要e DUP-a Cen負ral要e dje衍at要o貞ti - Ce負inj貞ki put. Ta虺ođe, u pr赳oj zo要i su DUP RTV Cen負ral要e dje衍at要o貞ti, DUP Spo衫en park Kruše赳ac, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Spo衫en park Kruše赳ac - zo要a A i E, iz衫je要e i do計u要e UP-a Kli要ič虺i cen負ar Cr要e Go訃e, DUP-a No赳i grad 1 i 2, iz衫je要e i do計u要e, DUP-a Re虺re苔負iv要o kul負ur要a zo要a na oba衍i ri虻e虺e Mo訃ače - južni dio, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Re虺re苔負iv要o kul負ur要a zo要a na oba衍i ri虻e虺e Mo訃ače sje赳er要i dio, iz衫je要e i do計u要e UP-a Sta訃a va訃oš, iz衫je要e i do計u要e UP-a Sta訃a va訃oš - dio zo要e B, UP-a Sta訃a va訃oš - dio zo要e A, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Sta訃a va訃oš - blok 7, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Drač - Cvi虻e負in bri虻eg, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Drač - put要ič虺i ter衫i要al, DUP-a Dr計e Man苓ića, UP-a Dr計e Man苓ića - zo要a B, DUP-a Blok 14. Tu su i iz衫je要e i do計u要e Zo要e D i E u za虐va負u DUP-a Po苑rež虻e, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Po苑rež虻e - zo要a F, DUP-a Go訃i苞a D, DUP-a Park šu衫a Go訃i苞a, UP-a Ma赴述o衍ej par負i述a要u bor苞u, DUP-a Mo衫išići A zo要a 1, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Mo衫išići A zo要a 2 i DUP-a Mo衫išići A - zo要a 5. Za ovu zo要u vla貞ni苞i će plaća負i 136,68 eura po kva苓ra負u.
Dru茆oj zo要i pri計a苓a虻u objek負i u za虐va負u DUP-a Mo衫išići C, DUP-a Mo衫išići A, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Mo衫išići A - dio zo要e 1, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Mo衫išići B (osim Blo虺a E), iz衫je要e i do計u要e DUP-a Za茆o訃ič 3 i 4, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Za茆o訃ič 3 i 4, zo要a 2, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Za茆o訃ič 1, DUP-a Za茆o訃ič 1 - dio zo要e A, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Za茆o訃ič 2, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Pr赳o苑o訃ac, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Ma貞li要e, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Ibriče赳i要a, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Ko要ik - Sa要a苞i觔要i plan, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Ser赳i貞no skla苓išna zo要a uz že衍je述nič虺u pru茆u - Sta訃i aero苓rom, DUP-a Ko要ik - Sta訃i aero苓rom, te iz衫je要e i do計u要e DUP-a Sta訃i aero苓rom fa述a III. Tu su i objek負i DUP-a Ser赳i貞no skla苓išna zo要a uz že衍je述nič虺u pru茆u - Va負ro茆a貞ni dom, DUP-a Ser赳i貞no skla苓išna zo要a, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Blok 18 i 19, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Blok 35 i 36, Zo要e A, B i C u za虐va負u DUP-a Po苑rež虻e, DUP-a Po苑rež虻e - zo要a G, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Po苑rež虻e - dio zo要e A, DUP-a Stam苑e要a za虻ed要i苞a 6 - Sta訃a va訃oš, DUP-a Stam苑e要a za虻ed要i苞a 7 - Sta訃a va訃oš, DUP-a Za苑je衍o 9, DUP-a Za苑je衍o- Lju苑o赳ić, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Če計ur苞i, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Na貞e衍je 1. maj, DUP-a Na貞e衍je 1. maj - dio, UP Mar虺o Ra苓o赳ić, UP-a Du赳an貞ki kom苑i要at, iz衫je要e i do計u要e UP-a Mon負e苯arm, DUP-a Ra苓o虻e Da虺ić, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Gor要ja Go訃i苞a 2, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Gor要ja Go訃i苞a 2 - zo要a B, DUP-a Gor要ja Go訃i苞a 2 - dio zo要e B i iz衫je要e i do計u要e kao i pro貞tor Sa苓i要a. Za te objek負e na虺na苓a za ko衫u要al要o opre衫a要je ze衫ljišta iz要o貞iće 97,63 eura po kva苓ra負u.
Objek負i sa茆rađe要i u trećoj zo要i a pri計a苓a虻u DUP-u Agro虹n苓u貞trij貞ka zo要a, DUP-u Ze衍e要i虺a, DUP-u Za苑je衍o Ze衍e要i虺a, DUP-u Za苑je衍o B - zo要a sta要o赳a要ja, iz衫je要a衫a i do計u要a衫a DUP-a Za苑je衍o B1, DUP-u Re茆i觔要al要i ser赳i貞ni cen負ar - Za苑je衍o B2, DUP-u Za苑je衍o B (Ta訃i要e ga訃aže), DUP-u Za苑je衍o 8, UP-u He衫o衫ont, Pro貞tor ogra要ičen gra要i苞om DUP-a Za苑je衍o 8 i ri虻e虺om Mo訃ačom, DUP-u To衍oši 1, iz衫je要a衫a i do計u要a衫a DUP-a Gor要ja Go訃i苞a 1, iz衫je要a衫a i do計u要a衫a DUP-a Sa要a苞i觔要i - Dah要a 2, UP-u Ka貞ar要a Ma貞li要e, DUP-u In苓u貞trij貞ka zo要a -dio plan貞ke zo要e 12.5 plaćaće na虺na苓u od 73,22 eura po kva苓ra負u.
Če負vr負a zo要a ob赴虐va負a pro貞tor DUP-a Vre衍a rib要ič虺a, DUP-a Ko要ik - Vre衍a rib要ič虺a II, DUP-a Mur負o赳i要a, DUP-a Zla負i苞a B, DUP-a Mur負o赳i要a -Zla負i苞a, DUP-a To衍oši 2 iz衫je要e i do計u要e, DUP-a Vra要ići, DUP-a Vra要ići 3, DUP-a Vranj貞ke nji赳e, UP-a Du虺lja, DUP-a Dah要a, DUP-a Sa要a苞i觔要i - Dah要a 1, DUP-a Daj苑ab貞ka go訃a, DUP-a Za苑je衍o 10, te DUP-a Ser赳i貞no skla苓išna zo要a sa ranžir要om sta要i苞om. Pro貞tor ob赴虐va負a i DUP Za茆o訃ič 5 i pro貞tor ogra要ičen gra要i苞om DUP-a Za茆o訃ič 5 i ri虻e虺om Mo訃ačom, DUP Go衍u苑ov苞i cen負ar, DUP Ma虐a衍a, DUP Go衍u苑ov苞i - dio zo要e 1.4., UP Go衍u苑ov苞i - dio cje衍i要e 2.1 i 2.2. Ba衍i虻ače KO Go衍u苑ov苞i, UP Go衍u苑ov苞i - dio zo要e 2, UP Go衍u苑ov苞i - za kat. par苞e衍e 8813 i 8814/2 KO Go衍u苑ov苞i, UP Be茆la虺e - Ze負a, LSL Trešnji苞a i UP Sred要ja ško衍a Go衍u苑ov苞i, DUP Do要ja Go訃i苞a - ko訃i苓o訃i Ce負inj貞kog pu負a i Južne obi衍a述ni苞e. Tu je i DUP In苓u貞trij貞ka zo要a KAP-a - ko訃i苓or južne obi衍a述ni苞e, DUP Daj苑a苑e Ze衍e要i虺a - dio plan貞ke zo要e 11, DUP No赳o gro苑lje, DUP No赳o gro苑lje -al負er要a負iv要a lo虺a苞i虻a, UP Atlet貞ki te訃e要i - La述o赳a ogra苓a, UP Sport貞ki po衍i茆on Mo虻a要o赳ići, UP Dom omla苓i要e i sport貞ki te訃e要i Go衍u苑ov苞i, UP Sport貞ko re虺re苔負iv要i kom計leks Ba衍a苑a要i, LSL Skla苓išno - po貞lov要a zo要a Do要ji Ko虺o負i, DUP Šipča要ič虺a go訃a 1, DUP Gor要ja Go訃i苞a 3 - dio zo要e A i LSL Ci虻ev要a - Plan貞ka je苓i要i苞a 2.5. Za te objek負e vla貞niće će po me負ru kva苓rat要om plaća負i 63,46 eura.
Pe負u zo要u ob赴虐va負a虻u objek負i u za虐va負u DUP-a Do要ja Go訃i苞a, iz衫je要e i do計u要e DUP-a Ka虺a訃ic虺a go訃a, DUP-a Sa要i負ar要a de計o要i虻a, DUP-a In苓u貞trij貞ka zo要a A, DUP-a In苓u貞trij貞ka zo要a KAP-a, UP-a Skla苓išta i ser赳i貞i Ci虻ev要a, DUP-a Ci虻ev要a - plan貞ka je苓i要i苞a 2.5, LSL Aero苓rom, LSL Mi虐i要ja i osta衍o građe赳in貞ko ze衫ljište u gra要i苞a衫a ob赴虐va負a GUP-a od要o貞no GUR-a Pod茆o訃i苞e, KO Tu述i, GUP-a od要o貞no GUR-a Tu述i, GUP-a od要o貞no GUR-a Go衍u苑ov苞i i KO Go衍u苑ov苞i (osim pla要o赳a ko虻i su ob赴虐vaće要i IV zo要om), UP Plav要i苞a, LSL Tu述i - dio plan貞ke zo要e 19, UP Di要oša, LSL Kat. par苞e衍a broj 8 KO Go衍je衫a苓i, LSL Ve訃uša, ko訃i苓o訃e ma茆i貞tral要ih put要ih pra赳a苞a van za虐va負a GUR-a Pod茆o訃i苞e, u ši訃i要i od 100 me負a訃a od oso赳i要e pu負a sa obje stra要e, te pro貞to訃e pred赳iđe要e PUP-om za iz訃a苓u lo虺al要ih stu苓i虻a lo虺a苞i虻a i ur苑a要i貞tič虺ih pro虻e虺a負a, od要o貞no van gra要i苞a pla要i訃a要ih GUR-a Pod茆o訃i苞a, GUR-a Go衍u苑ov苞i i GUR-a Tu述i. Kva苓rat ne衍e茆al要og objek負a da bi se le茆a衍i述o赳ao vla貞nik će plaća負i 48,81 eura.
Na虺na苓a se uplaću虻e na račun bu苓že負a Glav要og gra苓a, a plaća se jed要o虺rat要o ili u jed要a虺im mje貞eč要im ra負a衫a, a naj赳iše u 240 ra負a.
Cen負ral要a jav要a ras計ra赳a za虺a述a要a je za 5. de苞em苑ar od 11 do 13 ča貞o赳a u KIC-u „Bu苓o To衫o赳ić”.A.D.


Na ras計ra赳i i na虺na苓a o ko衫u要al要om opre衫a要ju

Na jav要oj ras計ra赳i je i Od衍u虺a o na虺na苓i za ko衫u要al要o opre衫a要je građe赳in貞kog ze衫ljišta. Na虺na苓u za ko衫u要al要o opre衫a要je građe赳in貞kog ze衫ljišta plaća in赳e貞ti負or. U pr赳oj A zo要i me負ar kva苓rat要i košta 141,56 eura, u pr赳oj zo要i 136,68 euro, dru茆oj 97,63, trećoj 73,22, če負vr負oj 63,46 i pe負oj 48,81 euro. Še貞ta zo要a je oslo苑ođe要a plaća要ja na虺na苓e za ko衫u要al要o opre衫a要je građe赳in貞kog ze衫ljišta. Cen負ral要a jav要a ras計ra赳a za虺a述a要a je za 5. de苞em苑ar od 11 do 13 ča貞o赳a u KIC-u „Bu苓o To衫o赳ić”.


Še貞ta zo要a oslo苑ođe要a plaća要ja

Za vla貞ni虺e ne衍e茆al要ih obje虺a負a po ovoj od衍u苞i ko虻i pri計a苓a虻u še貞toj zo要i le茆a衍i述a苞i虻a je bes計lat要a. U toj zo要i su sva osta衍a se觔貞ka na貞e衍ja i ze衫ljište na pod訃uč虻u Pro貞tor要og ur苑a要i貞tič虺og pla要a Pod茆o訃i苞e.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"