Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-11-26 PREMIJER POSTAVIO TEMELJE ZA ZGRADU SOLIDARNOSTI
Postavljanje kamena temeljca na Starom aerodromu Grade 300 stanova
Dan - novi portal
Pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić po­sta­vio je ju­če ka­men te­me­ljac za stam­be­nu zgra­du na Sta­rom aero­dro­mu u Pod­go­ri­ci u ko­joj će stam­be­ne je­di­ni­ce do­bi­ti oko 300 slu­žbe­ni­ka bez­bjed­no­snih slu­žbi. Sin­di­ka­ti Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, Upra­ve po­li­ci­je, Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost i Po­li­cij­ske aka­de­mi­je, for­mi­ra­ju­ći za­jed­nič­ki Sin­di­kat bez­bjed­no­snih in­sti­tu­ci­ja Cr­ne Go­re, po­kre­nu­li su ak­tiv­no­sti usmje­re­ne na rje­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja za­po­sle­nih u ove če­ti­ri bez­bjed­no­sne in­sti­tu­ci­je.
Glav­nim pro­jek­tom pred­vi­đe­na je iz­grad­nja 288 sta­no­va, od če­ga 18 gar­so­nje­ra, 162 jed­no­sob­na i 108 dvo­sob­nih sta­no­va. Rok za­vr­šet­ka ra­do­va pla­ni­ran je za no­vem­bar 2019, dok će se ras­po­dje­la sta­no­va vr­ši­ti u to­ku na­red­ne go­di­ne.
Po­zdra­viv­ši pred­stav­ni­ke Glav­nog gra­da i Sin­di­ka­ta bez­bjed­no­snih slu­žbi i sve pri­sut­ne, Mar­ko­vić je iz­ra­zio za­do­volj­stvo što pri­su­stvu­je po­sta­vlja­nju ka­me­na te­melj­ca za iz­grad­nju stam­be­nog objek­ta za po­tre­be za­po­sle­nih ko­ji su oku­plje­ni oko Sin­di­ka­ta bez­bjed­no­snih in­sti­tu­ci­ja i ko­ji će po ga­ba­ri­ti­ma bi­ti naj­ve­ći stam­be­ni obje­kat iz­gra­đen za te po­tre­be na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re i vri­jed­no­sti od sko­ro 11 mi­li­o­na eura.
– Zbog či­nje­ni­ce da će, za­hva­lju­ju­ći na­šim za­jed­nič­kim na­po­ri­ma, za dvi­je go­di­ne pod po­volj­nim uslo­vi­ma sko­ro 300 po­ro­di­ca ri­je­ši­ti jed­no od naj­va­žni­jih eg­zi­sten­ci­jal­nih pi­ta­nja, že­lim po­seb­nu za­hval­nost da upu­tim go­spo­di­nu Sti­je­po­vi­ću i Glav­nom gra­du u di­je­lu oslo­ba­đa­nja na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, ali i Mi­ni­star­stvu unu­tra­šnjih po­slo­va ko­je je sve­srd­no po­dr­ža­lo ovaj am­bi­ci­o­zni pro­je­kat sli­je­de­ći ta­ko čvr­sto opre­de­lje­nje Vla­de da je za po­sti­za­nje odr­ži­vog eko­nom­skog ra­sta i ukup­nog pro­gre­sa dru­štva po­treb­na bo­lje mo­ti­vi­sa­na jav­na slu­žba – re­kao je Mar­ko­vić.
On je po­ru­čio pri­pad­ni­ci­ma bez­bjed­no­snih in­sti­tu­ci­ja da će dr­ža­va zna­ti i umje­ti da pri­pa­zi svo­je ču­va­re.
– Oni ko­ji ču­va­ju njen red i sta­bil­nost, oni ko­ji ga­ran­tu­ju si­gur­nost svo­joj dr­ža­vi i bri­nu se o si­gur­no­sti sva­kog po­je­din­ca i nje­go­ve imo­vi­ne mo­ra­ju ima­ti du­žnu pa­žnju Vla­de i dr­ža­ve – iz­ja­vio je pre­mi­jer.
Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Mel­vu­din Nu­ho­džić is­ta­kao je da po­sta­vlja­nje ka­me­na te­melj­ca pred­sta­vlja po­tvr­du sprem­no­sti i po­sve­će­no­sti Vla­de i mi­ni­star­stva da u sa­rad­nji sa Glav­nim gra­dom i Sin­di­ka­tom bez­bjed­no­snih in­sti­tu­ci­ja za­poč­ne sa re­a­li­za­ci­jom pro­jek­ta iz­grad­nje stam­be­nog objek­ta za slu­žbe­ni­ke mi­ni­star­stva.
– Uvje­ren sam da je ovaj pro­je­kat do­bar pri­mjer part­ner­skog od­no­sa MUP-a, sin­di­ka­ta i Glav­nog gra­da, a cilj je da se obez­bi­je­de što bo­lji uslo­vi oni­ma ko­ji ču­va­ju bez­bjed­nost dr­ža­ve, jav­ni red i mir ra­de­ći sva­ko­dnev­no vr­lo slo­žen, od­go­vo­ran i ča­stan po­sao i če­sto ri­zi­ku­ju­ći svo­je ži­vo­te u is­pu­nja­va­nju te va­žne mi­si­je – is­ta­kao je mi­ni­star.M.S.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"