Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-11-26 ČELNICI DRŽAVNIH AGENCIJA IMAJU OGROMNA PRIMANJA
Radnicima treba pola godine da zarade jednu direktorsku platu Direktorima i do šest radničkih plata Najveću platu među direktorima agencija ima čelnik Agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragan Đurović, kojem je plata 2.691 euro Direktori agencija za sprečavanje korupcije i za nacionalnu bezbjednost, Sreten Radonjić i Dejan Peruničić, pored visokih plata primaju i penzije
Dan - novi portal
Di­rek­to­ri agen­ci­ja u Cr­noj Go­ri mje­seč­no za­ra­đu­ju i do šest pro­sječ­nih rad­nič­kih pla­ta. Pre­ma zva­nič­noj sta­ti­sti­ci, pro­sječ­na pla­ta u dr­ža­vi je oko 500 eura, ali ve­ći­na rad­ni­ka za­ra­đu­je is­pod tog iz­no­sa. Za raz­li­ku od di­rek­to­ra dr­žav­nih agen­ci­ja, ri­jet­ki su za­po­sle­ni ko­ji ima­ju šan­su da po­red osnov­ne pla­te pri­ho­du­ju od do­dat­nih an­ga­žma­na.
Naj­ve­ću pla­tu me­đu di­rek­to­ri­ma agen­ci­ja ima čel­nik Agen­ci­je za ci­vil­no va­zdu­ho­plov­stvo Dra­gan Đu­ro­vić, ko­jem je za­ra­da 2.691 euro, a uz to kao pred­sjed­nik Na­ci­o­nal­nog od­bo­ra za bez­bjed­nost ci­vil­nog va­zdu­ho­plov­stva ima do­dat­nih 480 eura. Rad­nik u Cr­noj Go­ri sa pro­sječ­nom za­ra­dom tre­ba da ra­di po­la go­di­ne da bi pri­ho­do­vao ono­li­ko ko­li­ko di­rek­tor Agen­ci­je za ci­vil­no va­zdu­ho­plov­stvo za­ra­di za mje­sec.
Iz­vr­šni di­rek­tor Cen­tral­ne de­po­zi­tar­ne agen­ci­je Vla­di­mir Ka­šće­lan je­dan je od pla­će­ni­jih di­rek­to­ra u dr­ža­vi, jer po­red pla­te od 2.091 euro ima još oko 1.100 mje­seč­no od ra­da na Uni­ver­zi­te­tu Cr­ne Go­re, od­no­sno na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu. Uz to je i član Ko­mi­si­je za po­la­ga­nje struč­nog is­pi­ta za oba­vlja­nje po­slo­va ovla­šće­nog ak­tu­a­ra kod Agen­ci­je za nad­zor osi­gu­ra­nja, gdje pri­ma po­vre­me­no 500 eura, kon­kret­no u 2016. je imao dvi­je is­pla­te.
Di­rek­to­ri­ca Agen­ci­je za du­van Bra­ni­sla­va Bo­žo­vić, ko­ja je na toj funk­ci­ji od mar­ta 2005, pri­ja­vi­la je da joj je pla­ta 1.232 eura, dok joj je u de­cem­bru pro­te­kle go­di­ne is­pla­će­na va­ri­ja­bi­la od 1.140 eura.
Iz­vr­šni di­rek­tor Re­gu­la­tor­ne agen­ci­ja za ener­ge­ti­ku No­vak Me­de­ni­ca pri­ja­vio je u po­sled­njem imo­vin­skom iz­vje­šta­ju da mu je mje­seč­na za­ra­da 1.934 eura, dok je nje­go­vom ko­le­gi iz Agen­ci­je za elek­tron­ske ko­mu­ni­ka­ci­je i po­štan­sku dje­lat­nost Dar­ku Gr­gu­ro­vi­ću pla­ta 1.676 eura.
Čel­nik Agen­ci­je za elek­tron­ske me­di­je Abaz Dža­fić mje­seč­no iz dr­žav­nog bu­dže­ta do­bi­ja 1.840 eura, dok di­rek­to­ri­ca Agen­ci­je za mir­no rje­ša­va­nje rad­nih spo­ro­va Zden­ka Bur­zan ima pla­tu od 1.346 eura i do­dat­nih 350 eura na ime „dru­gih pri­ho­da”.
Di­rek­tor Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je Sre­ten Ra­do­njić po­red mje­seč­ne pla­te od 1.920 eura, ima i 950 eura pen­zi­je, što zna­či da mje­seč­no pri­ho­du­je sko­ro šest pro­sječ­nih za­ra­da u dr­ža­vi.
Pen­zi­o­ner je i nje­gov ko­le­ga iz Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost De­jan Pe­ru­ni­čić, ko­ji mje­seč­no pri­ho­du­je 2.402 eura na ime pla­te i 848 eura pen­zi­je. U prak­si to zna­či da pro­sje­čan rad­nik tre­ba da ra­di šest i po mje­se­ci da bi za­ra­dio ko­li­ko Pe­ru­ni­čić do­bi­je za mje­sec.
Agen­ci­jom za pro­mo­ci­ju stra­nih in­ve­sti­ci­ja ru­ko­vo­di Mi­loš Jo­va­no­vić ko­jem je pla­ta 1.106 eura, dok je mje­seč­ni pri­hod di­rek­to­ra Agen­ci­je za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka i slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma Če­do­mi­ra Mi­tro­vi­ća 1.372 eura.
Pr­vom čo­vje­ku Agen­ci­je za lje­ko­ve i me­di­cin­ska sred­stva Mi­lo­ra­du Dr­lje­vi­ću pla­ta je 1.806 eura, dok nje­go­va ko­le­gi­ni­ca iz Agen­ci­je za nad­zor osi­gu­ra­nja Bi­lja­na Pan­to­vić mje­seč­no do­bi­ja 1.529 eura. Pan­to­vi­će­va ima po­vre­me­ni ho­no­rar na ime član­stva u Ko­mi­si­ji za po­la­ga­nje struč­nog is­pi­ta za oba­vlja­nje po­slo­va ovla­šće­nog ak­tu­a­ra, a la­ni joj je ukup­no is­pla­će­no 1.000 eura, od­no­sno po 500 eura u dva na­vra­ta.
Di­rek­to­ru Agen­ci­je za za­šti­tu kon­ku­ren­ci­je Mi­o­dra­gu Vu­jo­vi­ću mje­seč­na za­ra­da je 1.400 eura, dok na saj­tu Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je ne­ma po­da­ta­ka o pla­ti nje­go­vog ko­le­ge iz Agen­ci­je za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne Ni­ko­le Me­de­ni­ce.M.S.


U fon­do­vi­ma pro­sjek 1.800

Što se ti­če cr­no­gor­skih fon­do­va, pro­sječ­na pla­ta di­rek­to­ra tih usta­no­va je oko 1.800 eura. U Cr­noj Go­ri ra­di pet dr­žav­nih fon­do­va ko­ji se fi­nan­si­ra­ju iz bu­dže­ta.
Di­rek­tor Fonda za za­šti­tu de­po­zi­ta Pre­drag Mar­ko­vić pri­ja­vio je da mu je pla­ta 2.170 eura, dok nje­gov ko­le­ga iz In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­nog fon­da Zo­ran Vuk­če­vić ima mje­seč­no 2.000 eura u in­sti­tu­ci­ji u ko­joj ra­di.
Di­rek­tor Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko Du­šan Pe­ro­vić mje­seč­no za­ra­đu­je 1.705 eura, dok od do­dat­nog an­ga­žma­na u Ko­mi­si­ji za iz­ra­du in­ve­sti­ci­o­nih pro­je­ka­ta pri­ma 480.
Pr­vi čo­vjek Fond za za­šti­tu i ostva­ri­va­nje ma­njin­skih pra­va Sa­fet Kur­ta­gić ima pla­tu od 1.483 eura, a nje­gov ko­le­ga iz Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje Se­ad Čir­gić 1.305 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"