Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-11-25 LOKALNI FUNKCIONER NEBOJŠA BABOVIĆ TVRDI DA JE ASK NEOSNOVANO POKRENULA POSTUPAK PROTIV NJEGA
Babović (Foto: Jutjub Pisao ćirilicom, pa završio na sudu ASK tereti Babovića da nije predao izvještaj o imovini i prihodima iako je njegov karton dostupan javnosti, ali samo na ćiriličnoj pretrazi
Dan - novi portal
Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) po­kre­nu­la je pre­kr­šaj­ni po­stu­pak pro­tiv pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta Ra­di­ja Be­ra­ne Ne­boj­še Ba­bo­vi­ća op­tu­žu­ju­ći ga da ni­je pod­nio iz­vje­štaj o imo­vi­ni i pri­ho­di­ma, iako je on to, ka­ko ka­že, ura­dio. Pro­blem je u to­me što se do Ba­bo­vi­će­vog imo­vin­skog iz­vje­šta­ja ne mo­že do­ći pri­li­kom pre­tra­ge na la­ti­nič­nom pi­smu, već sa­mo ka­da se nje­go­vo ime i pre­zi­me ku­ca ći­ri­li­com. Ba­bo­vić je opo­zi­ci­o­ni ak­ti­vi­sta i član De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
Pre­tra­gom Ba­bo­vi­će­vog ime­na ku­ca­nog ći­ri­li­com u ba­zi ASK se na­vo­di da je nje­gov po­sled­nji iz­vje­štaj o imo­vi­ni ob­ja­vljen 28. fe­bru­a­ra ove go­di­ne.
ASK je u od­lu­ci od 10. no­vem­bra ove go­di­ne na­ve­la da on ni­je pre­kr­šio za­kon jer je isto­vre­me­no član Sa­vje­ta Ra­di­ja Be­ra­ne i šef Bi­roa za od­no­se s jav­no­šću Op­šti­ne Be­ra­ne, ali su utvr­di­li da ni­je u za­kon­skom ro­ku podnio iz­vje­štaj o imo­vi­ni.
On je ju­če na svom fej­sbuk pro­fi­lu na­pi­sao da su za­po­sle­ni u Agen­ci­ji la­ko mo­gli da utvr­de da je pod­nio iz­vje­štaj sa­mo da su nje­go­vo ime ku­ca­li ći­ri­li­com.
– Za­htjev Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka pro­tiv me­ne do­ži­vlja­vam kao još jed­nu tra­gi­ko­mič­nu epi­zo­du dr­žav­nog apa­ra­ta ko­ji na sva­ki na­čin po­ku­ša­va da dis­kre­di­tu­je svo­je po­li­tič­ke pro­tiv­ni­ke. U mom slu­ča­ju, pri­ja­va do­ži­vlja­va ko­mič­ni obrt u ko­me Agen­ci­ja po­ka­zu­je ele­men­tar­nu ne­pi­sme­nost i ne­pro­fe­si­o­nal­nost, sa­mo što ovu ko­me­di­ju pla­ća­ju gra­đa­ni Cr­ne Go­re. Agen­ci­ja je ko­nač­nom od­lu­kom od 10. no­vem­bra kon­sta­to­va­la da ni­je­sam u kon­flik­tu in­te­re­sa kao pred­sjed­nik Sa­vje­ta Ra­dio Be­ra­ne, po ano­nim­noj pri­ja­vi ko­ju je do­bi­la 18. ok­to­bra. In­te­re­sant­no je da je pri­ja­va pod­ne­se­na istog da­na ka­da je Osnov­ni sud u Be­ra­na­ma ob­ja­vio pre­su­du po ko­joj je biv­ši di­rek­tor Ra­dio Be­ra­na pr­vo­ste­pe­no ogla­šen kri­vim za zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja za vri­je­me pri­je ne­go što me Sa­vjet či­ji sam pred­sjed­nik smi­je­nio sa du­žno­sti – na­vo­di Ba­bo­vić.
On ka­že da su iako je ASK do­ni­je­la od­lu­ku da ni­je u su­ko­bu in­te­re­sa, u obra­zlo­že­nju na­ve­li da u za­kon­skom ro­ku ni­je pri­ja­vio imo­vi­nu.
– To mi je bi­lo čud­no, jer imo­vi­nu ured­no pri­ja­vlju­jem od da­na ka­da sam ime­no­van u Sa­vjet ra­di­ja. Ju­če sam do­bio i po­ziv za sud što me do­dat­no zbu­ni­lo, pa sam na saj­tu ASK tra­žio svo­je po­dat­ke. La­ti­nič­na pre­tra­ga po mom ime­nu ni­je da­la re­zul­ta­te, ali sam se sje­tio da sam pri­ja­vu is­pu­nio ći­ri­li­com. Ći­ri­lič­na pre­tra­ga je uro­di­la plo­dom i u ba­zi ASK se na­la­ze iz­vje­šta­ji ko­je sam pre­dao da­nom ime­no­va­nja 2015., pa i oni iz 2016. i za ovu go­di­nu. Ima­mo, da­kle, slu­čaj u ko­me dr­žav­ni slu­žbe­nik u dr­ža­vi u ko­joj su oba pi­sma rav­no­prav­na uop­šte ne po­zna­je si­stem u ko­me ra­di i ko­me ni­je pa­lo na pa­met da uklju­či mo­guć­nost da je ne­ko is­ko­ri­stio svo­je ustav­no pra­vo – is­ta­kao je Ba­bo­vić.
On nu­di Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je pot­pu­no bes­pla­tan čas iz ko­ri­šte­nja ći­ri­li­ce na ra­ču­na­ri­ma i mo­bil­nim te­le­fo­ni­ma za nji­ho­ve za­po­sle­ne, na­kon ko­ga će bi­ti ob­u­če­ni da no­vac po­re­skih ob­ve­zni­ka ne tro­še na be­smi­sle­ne sud­ske spo­ro­ve.
Ba­bo­vić u je imo­vin­skom iz­vje­šta­ju na­veo da mu je na­kna­da za rad u Sa­vje­tu Ra­di­ja Be­ra­ne 50 eura, dok mu je pla­ta u Bi­rou za od­no­se s jav­no­šću 480 eura.
Od ne­kret­ni­na po­sje­du­je na­sli­je­đe­ni stan od 66 kva­dra­ta, tri li­va­de od 13.000, 2.500 i 2.340 me­ta­ra kva­drat­nih, kao i tre­ći­nu šu­me od 17.042 kva­dra­ta.
Ta­ko­đe, po­sje­du­je vo­zi­lo „pe­žo 306”, kre­dit­no je za­du­žen 5.500 eura i dao je ASK do­zvo­lu da mu pro­vje­ri ban­kov­ne ra­ču­ne.
Usta­vom Cr­ne Go­re ga­ran­to­va­na je rav­no­prav­nost ći­ri­­lič­nog i la­ti­nič­nog pi­sma.
M.S.


U Agen­ci­ji ću­te

Iz Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja „Da­na” u ko­ji­ma smo tra­ži­li po­ja­šnje­nje za po­kre­ta­nje po­stup­ka pro­tiv Ba­bo­vi­ća. Jav­nost je ta­ko osta­la us­kra­će­na za ob­ja­šnje­nje za­što je po­kre­nut pre­kr­šaj­ni po­stu­pak pro­tiv Ne­boj­še Ba­bo­vi­ća i za­što ni­je­su ći­ri­lič­nom pre­tra­gom pro­vje­ra­va­li da li je on pri­ja­vio imo­vi­nu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"