Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-11-09 ODT POVODOM POSTUPANJA U PREDMETU PREBIJANJA MIJA MARTINOVIĆA
Martinović Odluka dostavljena prije pet dana Istražne radnje trebalo bi da preuzme vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji treba lično da preuzme odgovornost za predmet o ovom zločinačkom činu. Da hoće, tužilaštvo bi lako moglo da otkrije vinovnike ovog događaja – kazao je Milorad Martinović
Dan - novi portal
Ustav­ni sud je od­lu­ku ko­jom su na­re­di­li da Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci pre­du­zme od­go­va­ra­ju­će mje­re i rad­nje ka­ko bi se iden­ti­fi­ko­va­li pri­pad­ni­ci Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce ko­ji su uče­stvo­va­li u pre­bi­ja­nju Mi­lo­ra­da Mi­ja Mar­ti­no­vi­ća do­sta­vio tu­ži­la­štvu tek na­kon če­ti­ri mje­se­ca. Ustav­ni sud je na­re­dio da tu­ži­la­štvo u ro­ku od tri mje­se­ca iz­vr­ši tu od­lu­ku i da im do­sta­ve iz­vje­štaj o to­me što su pred­u­ze­li. Iako su hit­nu is­tra­gu tra­ži­li u ro­ku od tri mje­se­ca, tu­ži­la­štvo još ni­je po­če­lo da pred­u­zi­ma rad­nje po nji­ho­voj od­lu­ci jer im je od­lu­ka do­sta­vlje­na sko­ro če­ti­ri mje­se­ca na­kon do­no­še­nja.
– Po­vo­dom do­ga­đa­ja od 24.10.2015. go­di­ne, ka­da je do­šlo do pre­bi­ja­nja M.M., ovo tu­ži­la­štvo je for­mi­ra­lo pred­met pro­tiv vi­še za­sad ne­i­den­ti­fi­ko­va­nih li­ca, pri­pad­ni­ka SAJ-a, ko­ji je od ta­da i da­lje u fa­zi iz­vi­đa­ja. U tom pred­me­tu, od­mah po do­ga­đa­ju, sa­slu­ša­ni su svi pri­pad­ni­ci SAJ-a i iz­vr­še­no je vi­še vje­šta­če­nja (me­di­cin­sko, PEH, sa­o­bra­ćaj­no ma­šin­sko, DNK ...). Od ta­da do da­nas, u kon­ti­nu­i­te­tu se pred­u­zi­ma­ju do­ka­zne rad­nje. Ustav­ni sud je do­nio od­lu­ku ko­ja je tu­ži­la­štvu do­sta­vlje­na tek 3.11.2017. go­di­ne – sa­op­šti­la je za „Dan” Dan­ka Iva­no­vić Đe­rić, tu­ži­lac i port­pa­rol Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Pod­go­ri­ci.
Mi­lo­rad Mar­ti­no­vić ka­zao je da ga ču­di za­što Ustav­ni sud ni­je do­nio od­lu­ku ko­jem je za da­lje po­stu­pa­nje u nje­go­vom pred­me­tu oba­ve­zao Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo.
– Is­tra­žne rad­nje tre­ba­lo bi da pre­u­zme vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić, ko­ji tre­ba lič­no da pre­u­zme od­go­vor­nost za pred­met o ovom zlo­či­nač­kom či­nu. Da ho­će, tu­ži­la­štvo bi mo­glo da ot­kri­je vi­nov­ni­ke ovog do­ga­đa­ja – ka­zao je Mar­ti­no­vić za „Dan”.
On ne oče­ku­je da će tu­ži­la­štvo na­kon oba­ve­zu­ju­će od­lu­ke Ustav­nog su­da ot­kri­ti ko su sa­jov­ci ko­ji su ga bru­tal­no pre­tu­kli na­kon pro­te­sta u Pod­go­ri­ci pri­je dvi­je go­di­ne.
– Ne oče­ku­jem ni­šta od tu­ži­la­štva. Ja­sno je da se tru­de da pri­kri­ju isti­nu o ovom slu­ča­ju jer su ima­li do­volj­no i vre­me­na i sred­sta­va, i na­či­na i zna­nja, da to do sa­da ura­de. Dr­ža­va i tu­ži­la­štvo mo­gu od­mah da ra­svi­je­tle ovaj zlo­či­nač­ki čin, sa­mo kad bi to že­lje­li da ura­de – do­dao je Mar­ti­no­vić.
On je pod­sje­tio da je za­do­bio te­ške tje­le­sne po­vre­de u na­si­lju ko­je je pre­tr­pio od dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka, ko­ji su mu uz to de­mo­li­ra­li auto.
– Ti dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci du­žni su po za­ko­nu i Usta­vu da šti­te ži­vo­te i imo­vi­nu gra­đa­na, čak i po ci­je­nu svog ži­vo­ta. Pi­tam se šta bi bi­lo da je ne­ko od gra­đa­na te no­ći na­pao ne­kog tu­ži­o­ca ili čla­na vla­da­ju­će par­ti­je, ka­ko bi ih ta­da iden­ti­fi­ko­va­li i pre­ce­su­i­ra­li. Ne­do­pu­sti­vo je da ko­man­dant SAJ-a ka­že da ne zna čak ni ko je bio sa njim u autu te no­ći – is­ta­kao Mar­ti­no­vić.
M.V.P.


Presudili 25.jula

Ustav­nu žal­bu po­vo­dom po­stu­pa­nja po­li­ca­ja­ca u slu­ča­ju pre­bi­ja­nja Mar­ti­no­vi­ća pod­ni­je­la je ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va (HRA).
– Od­lu­ka u slu­ča­ju Mar­ti­no­vić je do­ni­je­ta 25. ju­la 2017, do­sta­vlje­na je po­sli­je vi­še od tri mje­se­ca, 6.11.2017, a još uvi­jek ni­je ob­ja­vlje­na u Slu­žbe­nom li­stu, pa tro­mje­seč­ni rok u ko­me je ODT du­žno da spro­ve­de sve po­treb­ne rad­nje još ni­je ni po­čeo da te­če. Ka­ko je Ustav­ni sud u od­lu­ci kon­sta­to­vao da ODT ni­je hit­no spro­ve­lo is­tra­gu i na­lo­žio da je sad hit­no spro­ve­de, odu­go­vla­če­nje Ustav­nog su­da u iz­ra­di od­lu­ke i nje­nom ob­ja­vlji­va­nju ne po­dr­ža­va ozbilj­nost na­red­be za hit­no spro­vo­đe­nje is­tra­ge – sa­op­šte­no je iz HRA.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"